Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej

Idea

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne. Formuła ta pozwala na włączanie kolejnych przedsięwzięć w obszarze polityki i pomocy społecznej pod jednym hasłem Wielkopolski Otwartej.

Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej

W ramach inicjatywy Wielkopolska Otwarta Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu otwiera nową kategorię współpracy i wsparcia – Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej. W ramach tegorocznej inicjatywy zapraszamy wielkopolskie Ośrodki Pomocy Społecznej do zgłoszenia swoich działań, dobrych praktyk w zakresie pracy socjalnej w okresie pandemii.

Prosimy o przesyłanie opisu Państwa działania/dobrej praktyki, przykładowych rozwiązań, wdrożonych procedur, które sprawdziły się w Państwa pracy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Spośród nich wybierzemy i nagrodzimy (w formie szkolenia dedykowanego indywidualnym potrzebom Ośrodka) te, które szczególnie w tym czasie się wyróżniają.

Zgłoszenie działania/dobrej praktyki – wypełniony formularz zgłoszenia – należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: monika.zembrzycka[at]rops.poznan.pl do 18 listopada 2020 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej edycja 2020 – Word 15 kB