Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej

Idea

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne. Formuła ta pozwala na włączanie kolejnych przedsięwzięć w obszarze polityki i pomocy społecznej pod jednym hasłem Wielkopolski Otwartej.


Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej – edycja 2021

W ramach idei Wielkopolski Otwartej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza wielkopolskie instytucje pomocy społecznej do udziału w inicjatywie „Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej”, w tym:

  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • ośrodki pomocy społecznej,
  • domy pomocy społecznej,
  • ośrodki interwencji kryzysowej,
  • inne powiatowe, gminne ośrodki wsparcia.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii.

Prosimy o przesyłanie opisu wdrożonych przez Państwa w Wielkopolsce rozwiązań, działań, usług, kampanii społecznych, dobrych praktyk, które zostały przez Państwa podjęte w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spośród nich wybierzemy i nagrodzimy (w formie szkolenia dedykowanego indywidualnym potrzebom pracowników wyróżnionej Instytucji) te, których realizacja szczególnie przyczyniła się do przeciwdziałania przemocy rodzinie w okresie pandemii w Państwa społecznościach.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: dorota.misiek@rops.poznan.pl, barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl do 30 listopada 2021 roku.

Pliki do pobrania:

formularz zgłoszenia Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej edycja 2021 – plik Word 18,7 KB


Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej – edycja 2020

W ramach inicjatywy Wielkopolska Otwarta Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu otwiera nową kategorię współpracy i wsparcia – Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej. W ramach tegorocznej inicjatywy zapraszamy wielkopolskie Ośrodki Pomocy Społecznej do zgłoszenia swoich działań, dobrych praktyk w zakresie pracy socjalnej w okresie pandemii.

Prosimy o przesyłanie opisu Państwa działania/dobrej praktyki, przykładowych rozwiązań, wdrożonych procedur, które sprawdziły się w Państwa pracy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Spośród nich wybierzemy i nagrodzimy (w formie szkolenia dedykowanego indywidualnym potrzebom Ośrodka) te, które szczególnie w tym czasie się wyróżniają.

Zgłoszenie działania/dobrej praktyki – wypełniony formularz zgłoszenia – należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: monika.zembrzycka[at]rops.poznan.pl do 18 listopada 2020 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej edycja 2020 – Word 15 kB