I Edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022” gminy województwa wielkopolskiego, które w latach 2019-2022 podejmowały inicjatywy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs prowadzony będzie na terenie Wielkopolski. Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem – dokumentacją, należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do dnia 1.09 do godz. 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”.

Załączniki do pobrania: