Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

BEZPIECZEŃSTWO

1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań
tel. 61 297 59 30-59
www.tuw.pl

OFERTA PARTNERA: 

  • 30 % zniżki na ubezpieczenie majątkowe „Bezpieczna Rodzina”,
  • 30%  zniżki na ubezpieczenie majątkowe „Bezpieczna Zagroda”,
  • 30%  zniżki na ubezpieczenie „Bezpieczny dom w budowie”,
  • 30%  zniżki na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • 30%  zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym,
  • 15%  zniżki na ubezpieczenie auto-casco,
  • 15%  zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC komunikacyjne).