Uchwała Nr 6383/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 6314/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2023 roku.

9 marca 2023 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 6314/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2023 roku.

W związku z błędem systemowym w zakresie średniej liczby punktów w ocenie merytorycznej dotyczącej 6 ocenionych ofert złożonych na realizację zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu (błąd systemu Witkac spowodował zaniżenie wyników), konieczne było dokonanie korekty porządkowej.

Błąd systemu nie wpłynął na wyniki rozstrzygnięcia konkursu i wysokość przyznanych środków finansowych.

Dokonane zmiany w załącznikach do uchwały mają wyłącznie charakter porządkowy związany ze zmianą punktacji przyznanej tym podmiotom.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW

Pliki do pobrania: