Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie nieodpłatnym wsparciem szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu wsparcia.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie pracowniczki realizujące m.in. zadania ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty stacjonarne „Samoobrona z wykorzystaniem metody WenDo” (ze względu na charakter warsztatów są one kierowane do kobiet).

Szkolenie odbędzie się w dziesięciu terminach do wyboru:

 • 15-16. września 2022r.
 • 15-16. września 2022r.
 • 29-30. września 2022r.
 • 3-4. października 2022r.
 • 10-11. października 2022r.
 • 18-19. października 2022r.
 • 2-3. listopada
 • 7-8. listopada
 • 9-10. listopada
 • 14-15. listopada
 • 28-29. listopada

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym- ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem:
partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.