Grafika dekoracyjna. Promuje szkolenia partnerstwa dla rodziny: Warsztaty antydyskryminacyjne dla zawodów pomocowych

W ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” zapraszamy wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie pn. „Jak wspierać osoby ze społeczności LGBTQ+. Warsztaty antydyskryminacyjne dla zawodów pomocowych”.

Szkolenie odbędzie się w trzech terminach do wyboru:

  • 5-6.06.2023 r.
  • 19-20.06.2023 r.
  • 26-27.06.2023

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym – ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefonicznego: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Grafika: Fundacja HERSTORY