06.05.2020 r.

ROPS.X.3612/1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 – 2022”o wartości zamówienia – poniżej równowartości kwoty 750 000 euro

Załączniki:

Ogłoszenie wraz załącznikami ROPS.X.3612_1_2020

Odpowiedź na zapytanie_11_05_2020

Odpowiedź na zapytania _14_05_2020

Informacja z otwarcia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia i unieważnieniu