18.12.2020

ROPS.X.3612/11/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 – 2022”o wartości zamówienia – poniżej równowartości kwoty 750 000 euro

Załączniki:

Ogłoszenie wraz z załącznikami ROPS.X.3612_11_2020

Informacja z otwarcia ofert ROPS.X.3612_11_2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ROPS.X.3612.11.2020

Informacja o zawarciu umowy ROPS.X_3612_11_2020