Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prosimy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl)

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

tel. 61-854 14 78, fax 61-854 14 79

e-mail: koordynacja@poznan.uw.gov.pl