Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach subregionalnych poświęconych problematyce wdrażania innowacji społecznych.

Spotkania mają charakter informacyjny i dedykowane są przedstawicielom wielkopolskich jednostek samorządowych i instytucji pomocy społecznej. Spotkania zaplanowano w 5 terminach, osobno dla każdego subregionu. Zapisy za odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Zapisy na spotkania odbywają się również drogą telefoniczną i/lub mailową:

Grafika informacyjna dotycząca planowanych spotkań. Po lewej stronie, na zielonym okręgu tytuł: „Jak wdrażać innowacje społeczne?” oraz najważniejsze informacje: czas trwania, odbiorcy oraz miejsce. Po prawej stronie graficzny profil mężczyzny. Na profilu mężczyzny widnieje żarówka z zębatką w środku. Na dole logotypy partnerów: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, ROPS oraz Inkubator Regionalny