Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych

W dniu 23 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4473/2021 Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025.

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji osób starszych, w tym niebędących w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagających intensywnego wsparcia oraz ich opiekunów.

Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia aktywności osób starszych, zabezpieczenia osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu i utrzymaniu jak najdłużej w środowisku rodzinnym, oraz przeciwdziałaniu wypaleniu opiekuńczemu wśród opiekunów.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu skupione przede wszystkim na wsparciu gmin i powiatów w organizacji, koordynacji i realizacji usług w obszarze wsparcia osób starszych. W programie wskazano ponadto także konkretne przedsięwzięcia strategiczne ROPS takie jak m.in. rozbudowa regionalnego systemu teleopieki czy powołanie Wielkopolskiej Rady Seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:

  1. WERSJA TRADYCYJNA – Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych 2021-2025 – Plik PDF 6 MB
  2. WERSJA DOSTĘPNA – Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 – Plik Word 18 MB

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025, które odbywają w dniach 09.11.2021 do 23.11.2021 r. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: marcelina.sadowska@rops.poznan.pl do dnia 23.11.2021 r. do końca dnia.

Załączniki:

  1. Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 (konsultacje) – Plik Word DOCX 1 MB
  2. Formularz do zgłaszania uwag do projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na Lata 2021-2025 – Plik Word DOCX 166 KB

Uchwałą nr XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2013 roku został przyjęty Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku. Program precyzuje najważniejsze kierunki polityki społecznej województwa w obszarze wsparcia osób starszych do 2020 roku.
Program powstał przy współpracy szerokiego grona ekspertów na co dzień zajmujących się podnoszeniem jakości życia osób starszych. Priorytety działań Samorządu Województwa wypracowane zostały na dwóch dwudniowych warsztatach, zorganizowanych w grudniu 2012 r. oraz marcu 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi aspektami wielkopolskiej polityki senioralnej.

Program na rzecz Osób Starszych – plik w formacie pdf 944kB

KONTAKT

Marcelina Sadowska
Dział Koordynacji Polityki Społecznej
tel./fax 61 856 73 23

marcelina.sadowska@rops.poznan.pl

Sprawozdanie z WPNROS 2016r.

Sprawozdanie z PLANU DZIAŁAŃ 2016 WPnROS

Plan Działań na 2017r. WPNROS

Plan działań na 2017 program na rzecz osób starszych gotowy

Sprawozdanie z WPNROS 2017r.

Sprawozdanie z PLANU DZIAŁAŃ 2017

Plan Działań na 2018r.

Plan działań na 2018 program na rzecz osób starszych (2)

Sprawozdanie z WPNROS 2018r.

Sprawozdanie z PLANU DZIAŁAŃ 2018

Plan Działań na 2019r.

Plan działań na 2019 program na rzecz osób starszych

Sprawozdanie z WPNROS 2019r.

Sprawozdanie z PLANU DZIAŁAŃ 2019

Plan Działań 2020r.

Plan działań na 2020 program na rzecz osób starszych

Sprawozdanie za 2020r.

Sprawozdanie z realizacji Programu na Rzecz Osób Starszych w 2020r.