Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

  1. Uchwała Nr XXXV/654/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. – Plik Word 22 KB.
  2. Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. – Plik Word 113 KB
  3. Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Plik Word 64 KB

„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016”

„Program współpracy jest dokumentem przedstawiającym politykę władz Województwa Wielkopolskiego wobec organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizowania zadań własnych samorządu przy wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej.
Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umożliwia pełniejsze poznanie potrzeb mieszkańców Województwa, a wspólne podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia w regionie pozwala w konsekwencji na znaczne obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych.
Dokument określa podstawy partnerskiej współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – plik w formacie pdf 301kB