Szanowni Państwo,
z przyczyn technicznych jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie poniższe spotkania informacyjno-doradcze online na platformie Zoom 
zaplanowane w terminach 1-5 marca 2021 r.
Zapraszamy do pobrania prezentacji, które miały być w czasie spotkań udostępniane:

Prezentacja Spotkania DORADCZE Konkurs SWW 2021 – PDF 2,37 MB

Prezentacja Spotkania DORADCZE Konkurs SWW 2021 REZULTATY – PDF 665 KB


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionów województwa wielkopolskiego na spotkania informacyjno-doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021.

Spotkania odbędą się na platformie Zoom:

Celem spotkań będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. Udział w spotkaniu umożliwi Państwu zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz rodzajem zadań przewidzianych do realizacji.

Spotkanie prowadzone będzie na żywo. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań, również w zakresie doradztwa w związku z chęcią aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz dyskusji z prowadzącymi.