Grafika dekoracyjna. Na środku znajduje się napis

Czy znacie kooperatywy uczniowskie?

Kooperatywa – to grupa osób, które wspólnie prowadzą jakąś działalność. Kooperatywa uczniowska – to wspólne przedsięwzięcie prowadzone przez uczniów i uczennice.

Czy w szkole jest na to miejsce?

TAK. I zdziwicie się – kooperatywy, bardziej znane jako spółdzielnie uczniowskie, istnieją się w Polsce od 120 lat!

Czym są spółdzielnie uczniowskie?

 • to WSPÓLNA inicjatywa lub małe przedsiębiorstwo np. sklepik szkolny, które prowadzą i za które są odpowiedzialni/ne członkinie i członkowie spółdzielni
 • członkiem i członkinią spółdzielni może zostać KAŻDY UCZEŃ I UCZENNICA
 • opiekunem/opiekunką spółdzielni jest nauczyciel/ka wskazana przez młodych spółdzielców i zatwierdzona przez dyrektora/dyrektorkę szkoły
 • DECYZJE dotyczące pracy spółdzielni podejmują wszyscy jej członkowie i członkinie
 • spółdzielnia uczniowska zarabia PIENIĄDZE
 • pieniądze zarobione przez spółdzielnię uczniowską są przekazywane na bieżącą pracę kooperatywy i na cele społeczne
 • CEL SPOŁECZNY to cel ważny dla członkiń, członków spółdzielni, może to być dofinasowanie waszej wycieczki, zakup wygodnych siedzisk na szkolne korytarze, pomoc finansowa dla osób potrzebujących takiego wsparcia

Jakie są korzyści?

 • pracujecie wspólnie, a to wcale nie takie częste w edukacji szkolnej
 • uczycie się jak działa firma, co jest związane z jej prowadzeniem, jak się planuje działania, rozlicza finanse – wszystko to przyda się wam w dorosłym życiu w pracy
 • podejmujecie wspólne decyzje dotyczące kooperatywy, czyli potrzebujecie się ze sobą dogadać, rozważyć różne potrzeby i interesy, przewidywać, co będzie dobre dla rozwoju waszej działalności – to doskonała lekcja społecznej odpowiedzialności i demokracji
 • zarabiacie prawdziwe pieniądze, decydujecie, na co je wydać
 • tworzycie organizację, która ma większą moc działania i wpływania na to, co dzieje się w szkole niż indywidualna inicjatywa

Jak założyć spółdzielnię uczniowską?

 1. Zbierzcie zespół – spółdzielnia uczniowska to ludzie!
 2. Funkcjonowanie spółdzielni uczniowskiej musi być oficjalne – wystarczy wpis w statucie!
 3. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć opiekunkę lub opiekuna spółdzielni uczniowskiej spośród kadry pedagogicznej.
 4. Czas się organizować – w spółdzielni potrzebujecie minimum 10 osób, każda z nich powinna wnieść swój wkład finansowy w formie wpisowego.
 5. Stwórzcie statut spółdzielni.
 6. Czas na obrady – oficjalnie ogłoszenie rozpoczęcia działalności, przyjęcie statutu SU, przyjęcie wszystkich osób członkowskich, wybór zarządu i rady nadzorczej, zatwierdzenie planu pracy na bieżący rok.
 7. Niech wszyscy się o Was dowiedzą!

Chcecie dowiedzieć się więcej – zajrzyjcie do naszego podręcznika! Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji o przedsiębiorczości społecznej, odpowiedzialnym pomaganiu, historii spółdzielczości i działaniach lokalnych.

Czy wiecie że, uczniowie i uczennice mogą prowadzić firmę w szkole? Zarabiać pieniądze na własne cele? Uczyć się jak pracować z klientem? Decydować o tym, co będzie sprzedawane w sklepiku szkolnym? Sprawdźcie, jak robią to inni!

Spółdzielnia uczniowska „Szarotka” działającą w Zespole Szkół (szkoła ponadpodstawowa) w Jordanowie

Spółdzielnia uczniowska „Pychotka” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie

Spółdzielnia uczniowska „Pingwinek” w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach