Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, mając na uwadze potrzeby mieszkańców województwa wielkopolskiego związane z sytuacją epidemiologiczną, uruchomił linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia będzie realizowana od 01.06.2021 do 30.11.2021 przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych z siedzibą w Poznaniu.

Wielkopolska Infolinia Wsparcia to bezpłatne telefoniczne i mailowe porady specjalistów skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego. Ze wsparcia mogą korzystać między innymi: osoby starsze, rodziny, osoby doświadczające przemocy, osoby z ograniczoną sprawnością i ich opiekunowie nieformalni, osoby z kręgu wysokiego ryzyka oraz migranci:

  • zapewnienie osobom zgłaszającym się wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego,
  • zwiększanie dostępności do bezpłatnych porad specjalistów,
  • przeciwdziałanie samotności i izolacji osób starszych w obecnej sytuacji epidemiologicznej,
  • dostarczenie mieszkańcom informacji o dostępnych formach wsparcia, procedurach pomocowych i działaniach jakie można podjąć w sytuacji kryzysu.

INFOlinia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00-17:00.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607 324 324, lub mailowo na adres wsparcie@opoczta.pl

Infografika. Przedstawia najważniejsze informacje dotyczące projektu. Wszystkie informacje podane są w tekście powyżej. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.