W dniu 21 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 4946/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na platformie Witkac.pl oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Pliki do pobrania: