19 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5487/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2022 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 73 oferty na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów na łączną kwotę dotacji 1.310.000,00 zł. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania: