Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku

13 maja 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3564/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 76 ofert na realizację 12 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 41 projektów na łączną kwotę 950 000,00 zł.

30 ofert nie uzyskało dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną.
5 ofert nie spełniło wymogów formalnych.

W załączeniu do pobrania: