19 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5046/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku – Wsparcie dla zadłużonych.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 6 ofert na realizację 1 zadania publicznego z zakresu wsparcia dla osób zadłużonych i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę dotacji 87075.00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania: