14 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 7152/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku .

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 47 ofert (1 oferta nie spełniła wymagań formalnych konkursu) na realizację 6 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 24 projekty na łączną kwotę dotacji 3. 000 000,00 zł.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Plik do pobrania: