Praktyki

Co oferujemy?

Praktykanci mają możliwość zmierzenia się z wyzwaniami, jakie wiążą się z pracą w administracji samorządowej, w szczególności w obszarze polityki społecznej, w tym:

 • uzyskują wiedzę o funkcjonowaniu administracji,
 • poznają regulacje prawne,
 • poznają zadania naszej jednostki,
 • zdobywają cenne umiejętności związane z obszarem wykształcenia lub zainteresowań.

Kto może zostać praktykantem?

O praktyki mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 30. roku życia:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • studenci studiów wyższych,
 • aplikanci radcowscy,
 • absolwenci.

Jakie są warunki przyjęcia na praktyki?

Przyjęcie osoby zainteresowanej na praktykę uwarunkowane jest spełnieniem warunków formalnych, a w szczególności złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia na praktyki:

na podstawie skierowania:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od NNW,
 • wniosek o odbycie praktyki,
 • skierowanie ze szkoły/uczelni/Okręgowej Izby Radców Prawnych,
 • projekt umowy szkoły,  uczelni wyższej
 • program praktyk;

z własnej inicjatywy kandydata:

 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ucznia/studenta/aplikanta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • wniosek o odbycie praktyki.

Kompletne zgłoszenie na praktykę powinno być złożone co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Adres papierowy: ROPS, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
lub na adres e-mail: rops@rops.poznan.pl

Prosimy o umieszczenie na kopercie lub w tytule wiadomości  informacji „Praktyka”.
Praktyki mogą odbywać się w czasie trwania roku szkolnego (akademickiego) lub w okresie wakacyjnym.

Praktyki organizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu są nieodpłatne. ROPS nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta.

Dodatkowych informacji udzielamy także telefonicznie lub drogą elektroniczną:
tel.: 61-856 73 05

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com