Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ZAKUP PROSPOŁECZNY

Przedstawiamy film promujący inicjatywę „Zakupu prospołecznego”, która jest systemem certyfikacji wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej.

Spot prezentuję istotę racjonalnego robienia zakupów i stawania się świadomym konsumentem – np. poprzez zakup produktów wytworzonych przez firm wdrażających społeczne programy. Certyfikacja przyznaje podmiotowi charakterystyczny znak rozpoznawalny już w kilkunastu  województwach. Dalsza cześć filmu mówi o istocie znaku – dbałości o wysoką jakość produktu i usługi, ale także o wykorzystywanie potencjału społecznego. Aby uzyskać znak, podmiot musi posiadać odpowiednią formę prawną, musi realizować działalność o charakterze społecznym lub społeczno-użytecznym, musi działać na rynku gospodarczym co najmniej 6 miesięcy i posiada nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów.

Pełna instrukcja procesu certyfikacji znajduje się poda adresem: www.zakupprosspoleczny.pl

W filmie przedstawione zostały osoby, na co dzień zatrudnione w podmiotach reintegracji społecznej i zrobione przez nich produkty.