Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

Wielkopolska Obywatelska to nazwa kampanii przeprowadzonej w 2013 roku. Działania podzielone były na grupy ze względu na zasięg – plakaty, reportaże radiowe i spoty telewizyjne przeznaczone były dla szerokiej publiczności, dla mniejszych (i młodszych) grup zorganizowaliśmy dwie Żywe Biblioteki oraz seanse filmowe. Staraliśmy się trafić do młodszego odbiorcy również za pomocą formy – komiksów narysowanych przez Pawła Piechnika. Spoty przygotowane przez firmę Smartly z Łodzi oraz wspominane  komiksy (dystrybuowane również za pomocą insertowania do gazet o zasięgu regionalnym) poruszały pięć różnych tematów związanych z postawą obywatelską: solidarność lokalną, stosunek do ludzi starszych oraz z niepełnosprawnościami, ekologię i równouprawnienie. Swoimi działaniami chcieliśmy pokazać, że ludzie są różni i mają różne potrzeby, których nie zawsze jesteśmy świadomi – często przez brak doświadczenia czy styczności z daną grupą społeczną. Dlatego właśnie osobiste rozmowy z Żywymi Książkami czy możliwość obejrzenia i podyskutowania o filmie podejmującym tematy społeczne są tak ważne – dopiero kontakt osobisty może skutecznie zmniejszyć dystans społeczny wobec grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Jednym z działań celowanych był event dla uczniów w Starej Łubiance „Moje wspólne miejsce” – zachęcaliśmy, by robiąc zdjęcia swojemu otoczeniu uczniowie zastanawiali się na ile są odpowiedzialni za to, co jest wokół nich.

KAMPANIA OBYWATELSKA

Kampania Obywatelska to nazwa kampanii, która porusza pięć różnych tematów związanych z postawą obywatelską: solidarność lokalną, stosunek do ludzi starszych oraz z niepełnosprawnościami, ekologię i równouprawnienie. Pokazuje, że ludzie są różni i mają różne potrzeby, których nie zawsze jesteśmy. Jej celem jest zmniejszanie dystansu społecznego wobec grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
W ramach kampanii powstały grafiki w formie komiksów, które prezentujemy poniżej.

Pierwsze dwie grafiki dotyczą tematu stosunku do ludzi starszych.
Grafiki przedstawiają scenki, w których bohater przedstawiony jest w przeszłości w roku 1950  jako młody chłopak oraz w 2013 roku jako starszy mężczyzna. Scenki przedstawiają codzienne sytuacje z którymi łatwo poradzi sobie bohater jako młody chłopak w 1950 a które przysparzają trudności jako starszemu mężczyźnie w 2013 roku – w wieku ponad 70 lat. Sytuacje te to: spożywanie wspólnego posiłku z rodziną w młodości i spożywanego w samotności, jako osoba starsza, schodzenia po schodach z łatwością oraz poruszania się po schodach z problemami zdrowotnymi w wieku starszym, kolejna dotyczy nieustąpienia miejsca siedzącego w tramwaju osobom starszym oraz oczekiwania od osób młodszych ustąpienia miejsca siedzącego w tramwaju, następna scenka mówi o łatwości poruszania się w przestrzeni miejskiej przez młodego człowieka oraz trudności w poruszaniu się po mieście przez starszego człowieka. Kolejny slajd przedstawia ciąg dalszy komiksu, w którym scenki przedstawiają moment nieudzielenia pomocy osobie starszej, która upada z zakupami przez bohatera w młodym wieku oraz potrzeby pomocy od osób trzecich w momencie, kiedy bohater w starszym wieku potyka się i upada.
Podsumowanie komiksu jest następujące: według badań jedynie co czwarty Polak postrzega młode pokolenie jako życzliwe wobec seniorów.

Slajdy trzeci i czwarty dotyczą drugiego komiksu o tematyce ekologii.
Przedstawia scenki z życia rodziny z dziećmi oraz młodego człowieka. W codzienne życie rodziny włączone są działania proekologiczne w postaci nauki dzieci przez rodziców segregacji śmieci, natomiast młody człowiek lekceważy działania proekologiczne i nie segreguje śmieci.
Wnioski są takie, że statystyczny Polak wytwarza rocznie ponad 320 kg śmieci. Na wysypiskach składowane jest ponad 12 mln ton odpadów. Aż 98% można by wykorzystać dzięki segregacji śmieci.

Slajdy piąty i szósty dotyczy równouprawnienia.
Komiks przedstawia identyczne sytuacje rozmowy kwalifikacyjnej o pracę tylko, że jedna przeprowadzona jest z mężczyzna, a druga z kobietą. Oboje mają to samo wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz te same oczekiwania finansowe. Po zakończonych rozmowach szef firmy zastanawia się, którą osobę zatrudnić.
Wnioski są następujące: kobieta z wyższym wykształceniem zarabia w Polsce niecałe 70% wynagrodzenia mężczyzny z tym samym wykształceniem. Tylko 2% osób zatrudnionych na najwyższych stanowiskach (czyli wśród dyrektorów i prezesów firm) to kobiety.

Slajdy siódmy i ósmy dotyczą komiksu o tematyce niepełnosprawności.
Komiks pokazuje codzienne sytuacje takie jak poranna toaleta, przemieszczenie się z domu do pracy, korzystanie z komunikacji miejskiej i poruszanie po siedzibie pracy przez osobę niepełnoprawną na wózku oraz osobę pełnosprawną.
Konkluzją z tego komiksu jest stwierdzenie, że osoby niepełnosprawne muszą włożyć  dużo wysiłku, żeby dotrzeć do pracy i ją wykonać. Mimo to 86% osób, które pracowały z osobami niepełnosprawnymi uważa, że nie mają większych trudności z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.

Dwa ostatnie slajdy dziewiąty i dziesiąty – przedstawiają komiks na temat lokalnej solidarności.
Obrazki przedstawiają sceny życia ludzi mieszkających na jednym osiedlu. Po lewej stronie przedstawione są scenki z ludźmi zaangażowanymi w życie i sytuacje panującą na osiedlu – wspólnie zastanawiają się nad naprawieniem powstałych szkód, aktywnie uczestniczą w posiedzeniach rady osiedla, zbierają podpisy pod petycjami, poświęcają swój czas na prace na rzecz osiedla oraz przestrzegają wspólnie ustalonych zasad. Po prawej stronie sytuacje sa przedstawione odwrotnie – mieszkańcy osiedla ignorują przeszkody oczekując, że zajmą się tym pracownicy spółdzielni mieszkaniowej, nie uczestniczą w zebraniach spółdzielczych, nie interesują się sprawami dotyczącymi osiedla i nie przestrzegają wspólnie ustalonych zasad.
Konkluzją komiksu jest stwierdzenie, że 72% mieszkańców wielkopolski deklaruje, że czuje się związana z wielkopolską, ale tylko 18% ma wrażenie, że wpływa na to, co dzieje się w zakresie społeczno-politycznym w ich miejscowości.

FILMY I SPOTY

Wielkopolska Obywatelska – Prezentacja działań

Film za pomocą prezentacji przedstawia podsumowanie przeprowadzonej kampanii społecznej. Prezentację rozpoczyna slajd tytułowy kampanii „Wielkopolska obywatelska!”, który zawiera logotypy: Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich , Samorządu Województwa, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz tytuł projektu  „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” w  ramach którego realizowana była kampania. Kolejny przedstawia hasło i znak kampanii „Wielkopolska obywatelska”. Na trzecim slajdzie przedstawiono podstawowe założenia kampanii, czyli szczepienie i propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu obszarów tematycznych takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, równouprawnienie, solidarność lokalna i ekologia. Czwarty slajd przedstawia spis przeprowadzonych działań w trakcie kampanii, czyli: kampanii bilbordowej, reportaże radiowe, spoty telewizyjne, akcja Żywa biblioteka, seanse filmowe dla uczniów i dla Wielkopolan oraz eventy na terenie Wielkopolski. Piaty slajd przedstawia gadżet kampanii – Apteczkę obywatela, która zawiera gwizdek, krokomierz, lupę, pendrive oraz torbę szmacianą na zakupy. Szósty slajd przedstawia zbiór komiksów powstałych w trakcie kampanii. Slajdy siódmy i ósmy to zdjęcia plakatów umieszczonych w przestrzeni miejskiej.  Dziewiąty slajd to podsumowanie działań związanych z seansami filmowymi dla uczniów, realizowanymi w kinach Poznania, w których udział wzięło około 320 osób. Wybrane filmy „Ja też”, „Boy”, Pan Lazhar”, i „Klasa” dotyczą tematyki wrażliwości społecznej. Slajd dziesiąty to podsumowanie seansów filmowych dla Wielkopolan prezentowanych w kinach miast wielkopolskich. Wybrane filmy dotyczyły tematyki społecznej i obejrzało je około 950 osób. Na slajdzie jedenastym przedstawiono zdjęcia powstałe podczas projektu fotograficznego realizowanego wśród uczniów szkoły w Starej Łubiance. W projekcie wzięło udział 30 uczestników. Slajd dwunasty przedstawia zestawienie uczniów uczestniczących w projekcie fotograficznym „Moje wspólne miejsce”. Slajdy trzynasty, czternasty i piętnasty  to prezentacja akcji „Żywa biblioteka”, która odbyła się w Szkole Łączności w Poznaniu oraz w bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Ideą kampanii było zmniejszenie dystansu społecznego, walka z uprzedzeniami i stereotypami, nawiązanie relacji, przyjazna wymiana informacji oraz edukacja. W akcji wzięli udział: osoba ze znaczną niepełnosprawnością, osoba niedowidząca, osoba z zaburzeniami psychicznymi, osoba transseksualna, osoba pochodzenie polsko-afrykańskiego, feministka, muzułmanin i osoba bezdomna. Slajd szesnasty to informacja, że wszystkie spoty kampanii umieszczone są na kanale Youtube ROPSu. Na slajdzie siedemnastym dziękujemy za uwagę.

Ekologia

Spot przedstawia sceny z życia codziennego matki i córki, które są świadome ekologicznie i wiedzą, że każde działanie dzisiaj wpływa na przyszłość całej ludzkości. Dziewczynka z mamą segregują śmieci i dbają o porządek w przestrzeni miejskiej. Mama wierzy, że wszyscy ludzie starają się dbać o naszą planetę.

Solidarność lokalna

Bohaterką spotu jest kobieta, która wierzy w drugiego człowieka i liczy na jego pomoc w trudnych sytuacjach np. gdy potyka się na ulicy i rozsypuje zakupy. Drugi bohater spotu to mężczyzna, który pragnie zjednoczyć się z lokalną społecznością i podjąć inicjatywy mające na celu polepszenie otaczającej ich rzeczywistości np. naprawa ogródka na osiedlu.

Osoby starsze

Bohaterem spotu jest starszy mężczyzna, który wierzy, że bycie starym czy młodym to kwestia życiowego nastawienia. Otoczenie traktuje bohatera jak równego sobie i chętnie spędza z nim czas, nie odpycha na bok.

Niepełnosprawność

Bohaterem spotu jest młody chłopak z niepełnosprawnością intelektualną. Pomimo swojej niepełnosprawności nie siedzi samotnie w domu, ale pracuje zawodowo, a wolnych chwilach chodzi na basen. Chłopak może liczyć na bliskich i znajomych, że mu pomogą czy spędzą z nim czas.

Mniejszości etniczne

Bohaterka spotu to kobieta pochodzenia romskiego. Stwierdza, że nie spotkała się z przeciwnościami ze strony społeczeństwa polskiego. Tu założyła rodzinę i pracuje zawodowo. Prowadzi normalne życie.