Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

LICZĄ SIĘ LUDZIE

Kampania poświęcona została ekonomii społecznej, w szczególności upowszechnianiu wiedzy na temat Podmiotów Ekonomii Społecznej. W kampanii skupiono się m.in. na wartości dodanej naszych codziennych zakupów, którą jest praca osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej prezentujemy galerię sześciu plakatów ilustrujących najważniejsze zagadnienia kampanii, pod hasłem „Zmień punkt widzenia”.
Plakaty przedstawiają uczestników podmiotu ekonomii społecznej, którzy prezentowali produkty wytworzone przez nich samych. Kampania ma na celu skłonić konsumenta do świadomego wyboru podczas zakupów, a nie kierowanie się przypadkowością. Przekonuje do zastanowienia się nad tym kto produkuje rzeczy, które kupujemy, bo nasze decyzje mają duże znaczenie.

Portal marketspoleczny.pl oferuje produkty wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej, czyli osoby,  którym trudniej odnaleźć się na wolnym rynku pracy. Kampania nakłania do nastawienia się na pomoc drugiemu człowiekowi.

Link do spotu „Zmień punkt widzenia” – plik w formacie mp4

Spot to element kampanii społecznej „Zmień punkt widzenia”. Na ekranie prezentowane są przedmioty wykonane przez uczestników podmiotów ekonomii społecznej. Spot skłania konsumenta do świadomego wyboru podczas zakupów, a nie kierowanie się przypadkowością. Podczas prezentacji przedstawiany jest portal marketspoleczny.pl, który oferuje produkty wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej, czyli osoby,  którym trudniej odnaleźć się na wolnym rynku pracy.