Nagrody i wyróżnienia

  • LODOŁAMACZ 2020 – II miejsce w kategorii INSTYTUCJA za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia.
  • Wyróżnienie „Dobra praktyka” za tworzenie odpowiednich warunków na rzecz równowagi życia zawodowego z prywatnym 2014
  • I miejsce w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania „Samorząd jako pracodawca” 2014
  • Wyróżnienie za dobre praktyki w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym organizację stażu rehabilitacyjnego 2013
  • Samorząd równych szans 2012

Galeria nagród:

MAM DZIECKO - PRACUJĘ - wyróżnienie

Wyróżnienie „Dobra praktyka” 2014

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2012 - statuetka

„Samorząd równych szans” 2012

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA - dyplom za zajęcia I miejsca

I MIEJSCE „Samorząd jako pracodawca” 2014