Dom Wartości

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przyjął w 2011 roku model DOMU WARTOŚCI w celu budowania  organizacji o wysokiej kulturze, która działając efektywnie i skutecznie,  realizuje swoją misję i cele.

DOM WARTOŚCI zakłada, że we wszystkich działaniach wewnętrznych i zewnętrznych wszyscy pracownicy ROPS (zarówno pracownicy, jak i kadra zarządzająca) będą dbali o to, aby przyjęte wartości, zasady działania były realizowane. DOM WARTOŚCI jest zgodny z zasadami przyjętymi w kodeksie Etyki ROPS; stanowi jego uzupełnienie i uszczegółowienie.

Uwzględniamy w nim:

3 wartości i zachowania fundamentalne:

  • ZAUFANIE
  • PROFESJONALIZM
  • SZACUNEK

6 wartości i zachowań  kluczowych:

  • WYSOKA JAKOŚĆ PRACY
  • DOBRE ZARZĄDZANIE
  • EFEKTYWNE / SZYBKIE DZIAŁANIE
  • SPRAWNA KOMUNIKACJA
  • ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ
  • NASTAWIENIE NA BUDOWĘ  ZESPOŁU

 1 zasadę wiążącą:

  •  SPÓJNOŚĆ