Aktualności

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2020 roku

Do zadań samorządu województwa realizowanego w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XIX/337/20 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, oraz uchwałą zmieniającą Nr XXII/407/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku przeznaczył kwotę 12.301.028,11 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Aktualny rejestr funkcjonujących w Wielkopolsce zakładów aktywności zawodowej, znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej.