Aktualności

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2021 roku

Do zadań samorządu województwa realizowanego w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XXIX/541/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa przeznaczył kwotę 15.862.642,00 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Aktualny rejestr funkcjonujących w Wielkopolsce zakładów aktywności zawodowej, znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej.