Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji

AKTUALNOŚCI:

Do zadań samorządu województwa realizowanego w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w 2020 roku

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz.511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2015, poz. 937) można do dnia 30 listopada 2019 r. składać wnioski na dofinansowanie w 2020 roku robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 2019 roku

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr VI/92/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r przeznaczył kwotę 542.680,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

DOKUMENTY DO POBRANIA: