Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Zakłady aktywności zawodowej
Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji
Ośrodki rehabilitacyjne – opiniowanie wniosków
Audyt dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami
Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych