W dniu 9 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4430/2021 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2022.

Program to dokument strategiczny, w którym zaprezentowano szereg działań diagnozujących problemy oraz wyznaczających podstawowe kierunki rozwiązań w województwie wielkopolskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie sektora ekonomii społecznej. Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia sytuacji podmiotów ekonomii społecznej.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu oparte na współpracy z interesariuszami sektora, są to m.in Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, gminy i powiaty, przedsiębiorstwa i podmioty społeczne, czy przedstawiciele obszarów nauki i biznesu.

Obecna aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013 – 2022 wynika z konieczności uaktualnienia wskaźników dotyczących monitorowania wdrażanych zapisów Programu.

Zachęcamy do zapoznania się Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022 – Plik PDF 2 MB.