Start Obszary działalności Publikacje Pierwsze kroki Pierwsze kroki do samodzielności

Pierwsze kroki do samodzielności

Pierwsze kroki do samodzielności. Przewodnik dla młodzieży z pieczy zastępczej

„Pierwsze Kroki do Usamodzielnienia. Przewodnik dla młodzieży z pieczy zastępczej” to publikacja będąca efektem wielomiesięcznej współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Samodzielni Robinsonowie. Przewodnik dedykowany jest młodym ludziom z pieczy zastępczej i wspiera ich na poszczególnych etapach wkraczania w dorosłość. Został podzielony na następujące obszary:

  • Relacje - definicja zdrowej relacji, kręgu osób najbliższych, zestaw umiejętności tworzenia i utrzymywania oraz dbania o różnego rodzaju kontakty międzyludzkie.
  • Zdrowie fizyczne - publiczny system zdrowia, specjalizacje lekarskie, wybrane choroby.
  • Edukacja - polski system edukacji, możliwości kontynuacji nauki po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz łączenie nauki i pracy.
  • Praca - podstawowe kwestie dotyczące umowy o pracę, wynagrodzenia, szukania pracy, udziału w programach stażowych.
  • Prawo - tematyka władzy rodzicielskiej, odpowiedzialności karnej, wyrobienia dowodu osobistego i paszportu, ochrony prawnej osób usamodzielniającej się.
  • Finanse - dbanie o finanse, rozpoznanie tematyki związanej z pożyczkami, kredytem, wynajem mieszkania, możliwości ubiegania się o mieszkanie treningowe, komunalne lub socjalne, relacjami z sąsiadami.

„Pierwsze Kroki do Usamodzielnienia. Przewodnik dla młodzieży z pieczy zastępczej” trafi do placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką w nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy.

Dotychczasowe doświadczenia współpracy w pilotażu wskazały, że pomocą dla młodych usamodzielniających się mogą być podcasty w tematyce procesu usamodzielnienia, a także należnych im praw i możliwości w życiu społecznym oraz zawodowym. Cztery takie podcasty są dostępne już teraz i stanowią uzupełnienie publikacji.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com