Zachęcamy do lektury publikacji, która powstała we współpracy Obserwatorium z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego i oparcia społecznego.
plik PDF do pobrania –> System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Ze wstępu do publikacji:

„Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i systemem polskiej psychiatrii przez długi czas nie były obecne w dyskursie publicznym i świadomości przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Choroby psychiczne w odróżnieniu od somatycznych, funkcjonują w Polsce w sferze bardzo krzywdzących stereotypów. Niedofinansowana psychiatryczna opieka zdrowotna w kraju, to nadal temat tabu i kwestia silnie stygmatyzująca osoby podejmujące leczenie oraz ich rodziny. Takie podejście do kwestii psychiatrii i osób chorujących psychicznie pociąga za sobą negatywne skutki i koszty, zarówno dla społeczeństwa – zaburzenie pełnienia ról zawodowych, rodzinnych, obywatelskich, jak i dla samej jednostki – przekreślenie indywidualnych możliwości rozwoju i optymalnego funkcjonowania pomimo choroby. Zdaniem ekspertów zajmujących się społecznymi aspektami zaburzeń psychicznych[1], można uznać, że lęk i deficyty podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii współwystępują z postawami stygmatyzującymi[2]. Za sprawą kilku kampanii społecznych, realizacji w latach 2011-2015 Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, kilku niepokojących w swoim wydźwięku raportów Najwyższej Izby Kontroli[3] i działalności organizacji pozarządowych, w mediach coraz częściej gościł temat psychiatrii, niestety najczęściej w niezbyt pozytywnej i raczej kontrowersyjnej odsłonie.

Opracowaniem, które trzymacie Państwo w tej chwili w dłoniach lub przeglądacie w postaci pliku elektronicznego, chcielibyśmy dołożyć naszą cegiełkę do budowania rzetelnego przekazu o zdrowiu psychicznym, opartego na wiedzy naukowej, wynikach badań i statystyce resortowej.”

[1] Ewelina Dziwota, „Stygmatyzacja osób chorych psychicznie”, [w:] Current Problems of Psychiatry 2014; 15(1): 18-23; Ewa Jackowska „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne”, [w:] Psychiatria Polska 2009, tom XLIII (6): 655-670.

[2] Ewa Jackowska „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne”, op. cit. s. 667.

[3] m.in. o realizacji wspomnianego programu, o dostępności psychiatrii dla dzieci i młodzieży, o funkcjonowaniu szpitali psychiatrycznych : https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html; https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szpitalach-psychiatrycznych.html; https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html; https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/026/