Przystanek WTZ

Status: aktywny

We wrześniu 2021 r. ruszył projekt „Przystanek WTZ”. Liderem projektu jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa, natomiast partnerami są Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy i Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia miejsc aktywizacji zawodowej i pobudzenia  przechodzenia osób z niepełnosprawnościami – uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, absolwentów ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkół specjalnych i z klasami integracyjnymi, na kolejne etapy rehabilitacji zawodowej. Jednym z celów projektu „Przystanek WTZ”, jest utworzenie zakładu aktywności zawodowej dla aglomeracji poznańskiej (początkowo z utworzonymi 20 miejscami pracy  dla osób z niepełnosprawnościami) w formie filii Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy (Lider Projektu jest równocześnie organizatorem tego ZAZ). Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znaczny i umiarkowanym.

Zadania ROPS

  1. Sieciowanie (w formie spotkań i wizyt studyjnych) przedstawicieli JST, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, NGO, podmiotów reintegracyjnych typu WTZ, ZAZ na danym terenie w celu wdrażania usług społecznych w zakresie wsparcia OzN, inicjowania aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
  2. Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla kadry WTZ.

 

W dniu 01.02.2022 r. przy ul. Żmigrodzkiej w Poznaniu miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby Projektu „Przystanek WTZ”. W spotkaniu wzięli udział m.in. Pani Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dr Grzegorz Grygiel – Dyrektor ROPS w Poznaniu, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Swarzędz i Gminy Komorniki, przedstawiciele PCPR, MOPR i PUP w Poznaniu, kierownicy poznańskich i powiatowych WTZ, ZAZ Słupca, OWES w Poznaniu, mediów poznańskich itp.

W programie były wystąpienia przedstawicieli Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi i ROPS w Poznaniu prezentujące założenia projektu oraz przedstawiające działanie wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej, a w szczególności ZAZ Słupca. Następnie można było zwiedzić siedzibę i porozmawiać z uczestnikami projektu oraz pracownikami z niepełnosprawnościami z ZAZ w Słupcy, którzy w budynku na Żmigrodzkiej wykonują prace montażowe.

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym  obowiązującym w trakcie pandemii.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com