Generator dostępności

Status: nieaktywny

O projekcie

Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.

Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Odbiorcy działań Generatora

Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Poprzez „dostępność” w projekcie rozumiemy:

  • działania na rzecz zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych;
  • ułatwienie dostępu do korzystania z produktów i usług ON oraz osobom starszym;
  • wsparcie ON oraz osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu ON oraz osób starszych w zakresie korzystania z usług publicznych;
  • produkty oraz usługi umożliwiające ON oraz osobom starszym uczestniczenie w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym;
  • usprawnienia i rozwiązania służące zapewnianiu dostępu do usług i produktów już istniejących.
  • dostosowanie, modyfikacje już istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
  • działania na rzecz zwiększania samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych

Kto może wziąć udział w projekcie 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności.
Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego – serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Paulina Ochmanowicz,
paulina.ochmanowicz@rops.poznan.pl
tel. 61 858 45 37


Magdalena Antkowiak
magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl
tel. 61 85 67 951

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com