Azymut - samodzielność

Status: nieaktywny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2136/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Ogłoszony w dniu 27 lutego br. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania publicznego z obszaru polityki społecznej dotyczył wyposażenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera mieszczącego się w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20, zgodnie z Modelem standardu mieszkalnictwa wspomaganego, powstałym w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”.

Realizację zadania publicznego powierzono Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”   z Konina.

Aktualności

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com