Dobry start

Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

O koronawirusie z dziecięcej perspektywy

Jeśli jesteś rodzicem i nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o obecnej sytuacji, przychodzimy z pomocą. Ten filmik tłumaczy najważniejsze pojęcia i obostrzenia wynikające z koronawirusowego zagrożenia w przystępny dla dzieci sposób. Zapraszamy do oglądania!

https://youtu.be/H0mx90NbvuM

Lokalne Kluby Rodzinne w czasie kwarantanny.

W tym trudnym dla każdego z nas czasie Lokalne Kluby Rodzinne pozostają zamknięte. Jednakże by wesprzeć rodziny z małymi dziećmi, na profilach facebook-owych LKR-ów wrzucane są inspiracje na różnorodne spędzanie czasu z dziećmi. Zachęcamy do obserwowania i wspólnej zabawy.

Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu: https://www.facebook.com/Lokalny-Klub-Rodzinny-w-Rawiczu-353133042147022/

Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie: https://www.facebook.com/Lokalny-Klub-Rodzinny-w-Jarocinie-438534160227464/

Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie: https://www.facebook.com/LKRCzarnkow/

logo Lokalnego Klubu Rodzinnego. Czerwona dziewczynka na małym tle, w kolistym obramowaniu napis Lokalne Kluby Rodzinne

Szkolenie

4 marca odbyło się szkolenie dotyczące charakterystyki i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń realizowanych dla pracowników GOPS w Rogoźnie. Poprowadziła je Pani Anna Leśna-Szymańska, która na co dzień współpracuje z Przedszkolem dla Dzieci z Autyzmem Pinokio w Koninie oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto. Było ono bogate w wiedzę jak i doświadczenie. Dzięki kreatywności prowadzącej uczestnicy mogli choć przez chwilę poczuć jak trudno jest funkcjonować osobie/dziecku z autyzmem we współczesnym świecie, ale także dowiedzieli się jak można wspierać zarówno osoby ze spektrum jak i rodziców. Serdecznie dziękujemy za poprowadzenie szkolenia jak i uczestnictwo!

Pracownicy GOPS w Rogoźnie wraz z prowadzącą szkolenie.

Warsztaty

7 grudnia zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjno-rozwojowych skierowanych do osób pracujących z rodzinami z małymi dziećmi. Cykl obejmował 6 warsztatów, na których specjaliści rozwinęli i uzupełnili swoją wiedzę z zakresu potrzeb rodzin, prawidłowości rozwojowych małych dzieci i ich wsparcia edukacyjnego. Nauczyli się jak stworzyć inspirującą przestrzeń do rozwoju małych dzieci. Wymienili doświadczenia dotyczące współpracy w ich środowisku lokalnym oraz dowiedzieli się jak organizować i prowadzić zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów. Warsztaty odbywały się w przyjaznej przestrzeni Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu, dzięki czemu uczestnicy mogli doświadczyć na własnej skórze wielu uczących przykładów. Mamy nadzieję, że będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie w swojej pracy.

         

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi prowadzenia szkoleń tematycznych w projekcie „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres andzelika.majkowska@rops.poznan.pl, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r., do godziny 14:30.

W razie pytań proszę o kontakt:

Andżelika Majkowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. F. Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

tel. 61 85 67 326

Zapytanie ofertowe – Dobry Start

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania graficznego i wydruku broszury „Dobry start – nowe rozwiązania usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem      lub wykluczeniem społecznym”.

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres andzelika.majkowska@rops.poznan.pl, w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.,              do godziny 14:30.

W razie pytań proszę o kontakt:

Andżelika Majkowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. F. Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

tel. 61 85 67 326

zapytanie ofertowe

zał. nr 1 Formularz oferty

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że razem z Liderem projektu – Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren dokonaliśmy wyboru miejsc, w których powstaną Lokalne Kluby Rodzinne. Ich lokalizacją będą Rawicz, Jarocin
i Czarnków. Gminy te w naszej ocenie najlepiej spełniły wytyczone przez nas kryteria. Wierzymy, że gotowość jaką wykazały zagwarantuje prawidłową realizację usługi i najpełniejsze wsparcie rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających w ich regionie. W najbliższym czasie Lider projektu rozpocznie wraz z wybranymi gminami pracę nad stworzeniem zespołu specjalistów, dostosowaniem miejsca
i wypracowaniem modelu usług najbardziej dostosowanego do potrzeb danej społeczności lokalnej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkich Gmin, które wyraziły zainteresowanie udziałem w naszym projekcie
i zapraszamy do dalszej współpracy. W kolejnych etapach realizacji projektu przewidujemy upowszechnianie modelu usługi w szerszym zakresie poprzez dostarczanie wiedzy i wzbogacanie doświadczeń w zakresie realizacji i rozwijania usług wspierających rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez organizację szkoleń, doradztwo, wizyty studyjne.

Do zobaczenia na spotkaniach!

Za nami seminaria tematyczne w pięciu subregionach województwa wielkopolskiego, gdzie prezentowaliśmy przedstawicielom samorządów lokalnych, organizacji pożytku publicznego, ośrodków pomocy społecznej oraz społeczności lokalnych usługę Lokalnych Klubów Rodzinnych.

Odbyły się one kolejno:

  • 22 lutego w Poznaniu,

  • 27 lutego w Pile,

  • 1 marca w Lesznie,

  • 7 marca w Kaliszu,

  • 8 marca w Koninie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i merytoryczne dyskusje dotyczące potrzeb rodzin
z małymi dziećmi w ich środowiskach lokalnych oraz rozwoju usług do nich skierowanych.
Zapraszamy do współpracy.

Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych.

Wspólnie z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczęliśmy realizację projektu „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

Termin realizacji: 01.01.2018. – 31.12.2020.
Całkowita wartość projektu: 1 856 520,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 763 694,00 zł
Numer wniosku: RPWP.07.02.02-30-0038/17

Celem projektu jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych w okresie od I 2018 do XII 2020 roku.

Cel projektu będzie realizowany poprzez:
• Budowanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wprowadzenia narzędzi rozwoju usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Wdrożenie 3 lokalnych modeli usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
• Prowadzenie 3 Lokalnych Klubów Rodzinnych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Usługa skierowana jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców z niepełnosprawnością, rodziców korzystających z PO PŻ oraz ich otoczenia.

Krótka informacja o projekcie Dobry Start

Lokalne Kluby Rodzinne – prezentacja

Dane partnera wiodącego:
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren
Os. Wichrowe Wzgórze 119,
61-699 Poznań
Osoba do kontaktu: Marta Podłużny, tel. 61 847 45 76, mail: m.podluzny@imd.org.pl

Dane partnera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11,
61-731 Poznań
Osoba do kontaktu: Andżelika Majkowska, tel. 61 85 67 326, mail: andzelika.majkowska@rops.poznan.pl

Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.