Usługi Społeczne

Partnerstwo dla rodziny
Dobry start
Akademia samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
Azymut – samodzielność
Kooperacja – efektywna i skuteczna