Start Projekty Projekty Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024

Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024

Status: aktywny

Od listopada 2021 r. realizujemy pilotażowy projekt z zakresu teleopieki pn. „Wielkopolski System Opieki Seniora” (Wielkopolski SOS), którego głównym celem jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie.

Realizacja projektu polega na świadczeniu usługi teleopieki opartej na  prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek bezpieczeństwa. Odbiorcami pilotażu są osoby zamieszkujące wybrane gminy województwa wielkopolskiego w wieku 60+.

ROPS w Poznaniu (lider projektu) we współpracy z partnerami projektu (gminy partnerskie) objął wsparciem 400 osób zamieszkujących Wielkopolskę.

Projekt realizowany jest w ramach dwóch edycji

I  EDYCJA:

 • okres realizacji 11.2021 r. – 12.2022 r.
 • w partnerstwie z 20 gminami: Turek, Koło, Czarnków, Dąbie, Złotów, Dobra, Pleszew, Bojanowo, Olszówka, Wapno, Krzyż Wielkopolski, Opatówek, Szamotuły, Rawicz, Dobrzyca, Wronki, Krotoszyn, Lądek, Pyzdry, Trzemeszno,
 • 200 osób objętych wsparciem,
 • usługa realizowana przez Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie.

II EDYCJA:

 • okres realizacji 07.2022 r.– 12.2022 r.
 • w partnerstwie z 9 gminami: Oborniki, Rokietnica, Orchowo, Golina, Zagórów, Śrem, Kościan, Ostroróg, Sieraków,
 • 200 osób objętych wsparciem,
 • usługa teleopieki realizowana przez Telemedycynę Polską S.A. z siedzibą w Katowicach.

Parametry monitorowane za pomocą opaski bezpieczeństwa:

 1. Tętno użytkownika opaski.
 2. Lokalizacja GPS użytkownika opaski (położenia opaski).
 3. Poziom naładowania baterii opaski.
 4. Status włączenia i wyłączenia urządzenia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaplanował również pakiet szkoleń dla przedstawicieli gmin partnerskich (dla tzw. Koordynatorów Wielkopolskiego SOS). Tematyka wsparcia dotyczy m.in. procedury świadczenia usługi teleopieki i prowadzenia Telecentrum oraz  zakresu wsparcia osoby starszej w miejscu zamieszkania.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 2. Utrzymanie osób starszych w naturalnym środowisku zamieszkania poprzez wprowadzenie zdalnych usług (deinstytucjonalizacja).
 3. Forma profilaktyki w celu utrzymania samodzielności seniora.
 4. Usługa wzmacniająca samodzielność osoby starszej w naturalnym środowisku oraz wsparcie dla opiekunów nieformalnych.
 5. Promocja nowych form pomocy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 6. Zmiana podejścia do opieki nad osobami starszymi, samotnie zamieszkującymi.
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych samotnie zamieszkujących.
 8. Podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi.
 9. Promocja partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz pobudzenie aktywności i wolontariatu społeczności lokalnej na rzecz osób starszych w gminach realizujących projekt pilotażowy.
 10. Wypracowanie modelu wsparcia rodzin osób starszych, samotnie zamieszkujących z wykorzystaniem nowych technologii i aktywności obywatelskiej.

Wielkopolski SOS jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022.

Kontakt

Szczegóły i informacje na temat projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dział Polityki Senioralnej

Radosław Dukat, 61 8567-313, radoslaw.dukat@rops.poznan.pl
Marcelina Sadowska, 61 8567-323, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl
Agnieszka Staniewska, 61 8567-306, agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl
Magdalena Wieczorek, 61 8567-323, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl
Patrycja Bartoszewska, 61 8567-306, patrycja.bartoszewska@rops.poznan.pl

Adresaci

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com