Dobry start

Status: nieaktywny

Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Wspólnie z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczęliśmy realizację projektu „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

Termin realizacji: 01.01.2018. – 31.12.2020.
Całkowita wartość projektu: 1 856 520,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 763 694,00 zł
Numer wniosku: RPWP.07.02.02-30-0038/17

Celem projektu jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych w okresie od I 2018 do XII 2020 roku.

Cele projektowe

Cel projektu będzie realizowany poprzez:
• Budowanie i rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wprowadzenia narzędzi rozwoju usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Wdrożenie 3 lokalnych modeli usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
• Prowadzenie 3 Lokalnych Klubów Rodzinnych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Usługa skierowana jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców z niepełnosprawnością, rodziców korzystających z PO PŻ oraz ich otoczenia.

Kontakt

Dane partnera wiodącego:
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren
Os. Wichrowe Wzgórze 119,
61-699 Poznań
Osoba do kontaktu: Marta Podłużny, tel. 61 847 45 76, mail: m.podluzny@imd.org.pl

Dane partnera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11,
61-731 Poznań
Osoba do kontaktu: Andżelika Majkowska, tel. 61 85 67 326, mail: andzelika.majkowska@rops.poznan.pl

Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com