Shaping fair Cities – Tworzenie sprawiedliwych miast

Projekt „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” po ponad trzech latach dobiega końca.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat idei Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pięć spośród siedemnastu Celów zatańczył dla nas Polski Teatr Tańca z Poznania. Dziś chcemy się tym z Państwem podzielić!

Dlaczego powstały filmy z Polskim Teatrem Tańca? Jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczy współpracy i budowania partnerstw (Cel 17 – partnerstwa na rzecz Celów). Partnerstwa międzysektorowe pozwalają wyzwolić potencjał, zobaczyć, powiedzieć o Celach Agendy w zupełnie nowej odsłonie. Językiem tańca, językiem który działa na wyobraźnię i podświadomość.

Premiera etiud już 21 czerwca na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od ponad trzech lat realizuje w międzynarodowym partnerstwie projekt Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast.

Już jutro rozpoczynamy Shaping Fair Cities Days, czyli Dni Tworzenia Sprawiedliwych Miast, cykl wydarzeń podsumowujący działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ. Zapraszamy do udziału w transmisjach online w dniach 9-11 czerwca 2021!

Partnerzy projektowi tworzący projekt Shaping fair cities, władze lokalne i wszystkie organizacje zaangażowane w realizację działań połączą siły. Przed nami: interesujące konferencje, prezentacje, debaty, wydarzenia wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Szczegółowy program dostępny jest na międzynarodowej stronie promującej działania projektu Shaping Fair Cities.

Zapraszamy!

——————————————————————————————————————————————————————————–

Zapraszamy do zapoznania się z modułem e-learningowym dotyczącym Agendy 2030.

To zbiór wiedzy przeznaczony dla urzędników/urzędniczek, decydentów/decydentek i wszystkich osób zainteresowanych Agendą 2030.

Wykłady są w języku angielskim i powstają w ramach projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast, kolejna dawka wiedzy już w czerwcu!

Wykłady można zobaczyć pod tym linkiem.

Zrzut ekranu, który pojawia się pod wskazanym powyżej linkiem.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Życzenia Wielkanocne – 31.03.2021

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt.

Niech ten czas będzie spędzony w sposób najlepszy z możliwych!

——————————————————————————————————————————————————————————–

Informacja prasowa dotycząca narzędzia „Cyfrowe narzędzie dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju i migracji” – 26.03.2021

Kilka dni temu z okazji Tygodnia Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową (ONZ), projekt Tworzenie Sprawiedliwych Miast uruchomił „Cyfrowe narzędzie dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju i migracji”, narzędzie internetowe opracowane przez Uniwersytet Boloński – Alma Mater Studiorum (Departament Nauk Społecznych i Politycznych – kampus Forli) we współpracy z Liderem Projektu – Regionem Emilia-Romagna, oraz przy zaangażowaniu wszystkich partnerów z 7 krajów europejskich (Włochy, Chorwacja, Polska, Rumunia, Hiszpania, Dania, Szwecja) oraz 2 krajów spoza UE (Albania i Mozambik).
Adres tego narzędzia to: www.sdgsmigration.unibo.it.
Więcej informacji na temat tego narzędzia znajdziecie w załączonej informacji prasowej:
————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja finałowa „17 trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030” – 27 stycznia 2021 r.

27 stycznia 2021 roku odbyła się konferencja „17 trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030” organizowana przez CSR Consulting. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównymi punktami tego spotkania, organizowanego w przestrzeni on-line, były: realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 w Polsce w minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19, przyszłoroczne plany organizatora, dyskusja tocząca się w obszarach 3P (People, Planet, Prosperity) , a także podsumowanie części Kampanii 17 Celów pod hasłem Mobilizacja.Z pewnością sytuacja związana z COVID-19 bardzo wpłynęła na toczącą się dyskusję. Głównymi tematami panelu dyskusyjnego była kwestia spowolnienia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, kwestie związane z nowym trybem pracy wymuszonym przez pandemię, kwestie zmian klimatycznych, jakie można obserwować dzięki COVID-19, a także szansy, jaką dla celów Agendy 2030 niesie wsparcie światowych gospodarek. Ważnym pytaniem była także reakcja biznesu na zmieniające się trendy, które przedstawiła w swoim wystąpieniu Natalia Hatalska.Zwieńczeniem konferencji były plany organizacji CSR Consulting na przyszłe działania pod postacią Kampanii 17 Celów o nowej nazwie: Kampania 2021: Ambitne Działania.Widoczne niżej grafiki rysowane przez graficzkę w czasie rzeczywistym dobitnie oddają kolorowy klimat dyskusji i wyzwań, przed jakimi stanęli wszyscy uczestnicy Konferencji.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia Świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 22.12.2020

W tych trudnych czasach przekazujemy Wam autorską kartkę z najlepszymi życzeniami od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Będziemy jeszcze aktywni przez kolejne 6 miesięcy – do czerwca 2021 r.

Wszystkim życzymy zdrowia oraz nowych możliwości w nadchodzącym 2021 roku!

Grafika przedstawia kartkę elektroniczną z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia 2020. Na ciemnym tle widoczne na środku trzy choinki, na które i wokół których pada śnieg. Nad choinkami widnieje napis:

Kartka z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia 2020.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Podsumowanie kampanii społecznej „Paragrafy bez gafy” – 17.12.2020

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem kampanii społecznej „Paragrafy bez Gafy” sporządzonego przez jej współautora – Mateusza Szymańskiego, studenta Uniwerstetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kampania „Paragrafy bez gafy” była cyklem warsztatów z praw pracowniczych, lokalowych i konsumenckich, przeprowadzana w wielkopolskich szkołach średnich.

Warsztaty udało się zrealizować w około 25 szkołach. Zaangażowane było 5 edukatorów i edukatorek – każdy odpowiadał za jeden subregion Wielkopolski. Po każdym warsztacie uczniowie mieli możliwość oceny zajęć poprzez internetową ankietę – wypełniły ją 203 osoby.

Dzięki ankiecie wiemy, jaki był odbiór naszych warsztatów – a był zdecydowanie pozytywny:

 • 84% osób poleciłoby projekt znajomym,
 • 84% ankietowanych ocenia pracę naszych prowadzących wysoko lub bardzo wysoko,
 • 80% ocenia zrozumiałość przekazu wysoko lub bardzo wysoko.

Ocena całościowa warsztatów:

 • 82% badanych oceniło całościowo warsztaty z praw konsumenckich wysoko lub bardzo wysoko,
 • 81% badanych oceniło całościowo warsztaty z praw pracowniczych wysoko lub bardzo wysoko,
 • 83% badanych oceniło całościowo warsztaty z praw lokalowe wysoko lub bardzo wysoko.

Podczas trwania kampanii aktywnie prowadziliśmy media społecznościowe – Facebook i Instagram. Posty na mediach społecznościowych dotyczyły głównie omawianych na warsztatach zagadnień prawnych, ale zawierały także ciekawe dane dotyczące rynku pracy i sytuacji konsumenta, a także informacje na temat realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Strona na Facebook została polubiona przez 265 osób. Od początku trwania kampanii umieściliśmy na niej prawie 180 postów.

Profil na Instagram obserwuje ponad 200 osób. Regularnie publikowaliśmy na nim posty, których liczba wynosi 55.

Podsumowując kampania cieszyła się dużym pozytywnym odzewem zarówno wśród uczestników, jak i społeczności obserwujących kanały społecznościowe.

Kampania społeczna Paragrafy bez gafy jest realizowana w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast – Agenda 2030” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Przedłużenie kampanii międzynarodowej „Wszystko w naszych rękach” – Agenda 2030 w naszych miastach – 10.12.2020

banner kampanii międzynarodowej

10 grudnia 2020 roku, z okazji Dnia Praw Człowieka, projekt Tworzenie sprawiedliwych miast ogłasza wznowienie międzynarodowej kampanii projektu, mającej na celu zwiększenie świadomości na temat Agendy 2030. Dzięki przedłużeniu czasu trwania projektu o dodatkowe 6 miesięcy za zgodą Komisji Europejskiej, projekt zostanie zakończony do 30 czerwca 2021 r. Ma to wspomóc realizację działań, wydarzeń i inicjatyw projektowych, które zostały zawieszone lub przełożone z powodu kryzysu pandemicznego i jego niszczycielskich skutków na poziomie globalnym.
Dzięki ogólnoeuropejskiemu partnerstwu z udziałem wielu interesariuszy, projekt zwiększy świadomość i aktywnie zaangażuje lokalnych decydentów, urzędników, organizacje oddolne i obywateli w lokalizowaniu celów zrównoważonego rozwoju w 8 krajach europejskich i 2 krajach partnerskich UE. Projektowe działania promują kluczową rolę samorządów w realizacji nowych celów, torując drogę do realizowania Agendy 2030 na poziomie lokalnym i tworzenia dokumentów strategicznych.
Angielska wersja informacji prasowej dostępna jest pod adresem:
Polska wersja dostępna jest tutaj:
Web documentary dostępny jest tutaj: www.2030agendainourcities.eu
Oficjalny trailer filmów można obejrzeć tutaj: https://youtu.be/yzDfSmjvxqo
———————————————————————————————————————————————————————————-

Spotkanie koordynacyjne on-line na Microsoft Teams – 27.11.2020

W dniu 27 listopada na Microsoft Teams odbyło się spotkanie koordynacyjne partnerów projektu Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast. Tematem spotkania było podsumowanie działań z ostatniego półrocza, prezentacja przygotowanych produktów oraz założeń nowej odsłony międzynarodowej kampanii. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób z Włoch, Polski, Albanii, Rumunii oraz Chorwacji.

Dyskusja dotyczyła w dużej mierze planowanego narzędzia e-learningowego pokazującego dobre praktyki w zakresie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, interaktywnego narzędzia informacyjnego „Cele Zrównoważonego Rozwoju i Migracje” adresowanego do migrantów, planowanego drugiego badania ankietowego weryfikującego wyniki ankiety z 2018, założeń nowej kampanii międzynarodowej, która rozpocznie się 10 grudnia br. i potrwa do końca projektu, a także zagadnień technicznych związanych z internetowym filmem dokumentalnym, dostępnym pod adresem: www.2030agendainourcities.eu.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie można spotkać się osobiście, a przyszłoroczne założenia nie ulegną zbyt dużym modyfikacjom.

założenia nowe kampanii 1 

—————————————————————————————————————————————————————————————

Broszura „Przewodnik po pięciu celach”

Za kilka dni minie rok od naszego Workshop for Agenda 2030 presentation. Z tej okazji, pragniemy się z Państwem podzielić broszurą, którą wypracowali uczniowie zaproszonych szkół.

Broszurę można zobaczyć tutaj:

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————————————-

V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych – 10 – 17 września 2020 r.

W dniach 10-17 września 2020 r. w Poznaniu odbył się V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych. Organizatorem Festiwalu była Fundacja Res Severa. Współorganizatorem Festiwalu był Samorząd Województwa Wielkopolskiego –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizowanego projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Partnerem strategicznym była a doradcza El SPOCO.

Tegoroczna edycja Festiwalu była wyjątkowa. Oprócz konkursu filmów, których zgłoszono aż 64 z trzech sektorów, pokazano 6 filmów w ramach pokazu specjalnego i pokazów pozakonkursowych (w tym ważne filmy dokumentalne  polskie i światowe), odbyło się 6 pokazów filmów konkursowych w ramach cyklu „17 szans na lepsze jutro”, przeprowadzono  10 różnych warsztatów, webinarów i debat związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także z udziałem 15 patronów, 5 jurorów (ekspertów w swoich dziedzinach).

Finałowa Gala odbyła się 17 września w Kinie Rialto w Poznaniu. Swoją obecnością uświetnili ją laureaci nagród, a także polska aktorka Anna Dymna oraz polski reżyser Krzysztof Zanussi.

Wyniki konkursu filmów przedstawiają się następująco:

Organizacje Pozarządowe

1        Złota Tarcza  – Fundacja Fair Trade Polska, film Uczyńmy świat lepszym

2        Srebrna Tarcza – Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, film Szpital na skraju kryzysu

3        Brązowa Tarcza – Stowarzyszenie Żywa Przyszłość, film Ogrody ziołowe w szkołach

Wyróżnienia

Fundacja Poland Business Run,  Trenerzy Wsparcia

Studio SOHO/ Fundacja FIONA, Niezafiksowani

Stowarzyszenie Design for Change Polska, Words Hurts

Stowarzyszenie Potrafię Więcej, Wspólna sprawa, zwyczajna zabawa

Przedsiębiorstwa

 1. Złota Tarcza – ING Bank Śląski, filmy Zdalni, Hulaj
 2. Srebrna Tarcza – VOLVO Firma Karlik, Spółdzielnia Socjalna Furia Torba z banerów
 3. Brązowa Tarcza ex aequo Ergo Hestia Ja też, VWMP Respect!

Wyróżnienie
PGNiG  Pakiet na zdrowie


Samorządy

 1. Złota Tarcza – UMiG Swarzędz cykl filmów Lokalnie Solidarnie
 2. Srebrna Tarcza – Nadleśnictwo Oborniki cykl filmów
 3. Brązowa Tarcza – Wągrowiec W trosce o wągrowieckich seniorów

Wyróżnienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

Nagroda Publiczności Nadleśnictwo Oborniki cykl filmów
Nagroda specjalna –
 film „Na Górze Tyrryry”, reż. Renata Kijowska

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu i mamy nadzieję, że przyczyni się ono do popularyzacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

To wydarzenie odbywa się w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————————————-

V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych – informacja prasowa – 04.09.2020

Czy wiecie, że… V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych, organizowany przez Fundację CSR Res Severa we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu rozpocznie się już za niecały tydzień?

Rozpoczynamy już 10 września o godzinie 17:00, a zakończymy uroczystą Galą w dniu 17 września!

Czy jesteście ciekawi atrakcji, jakie na Was czekają? Podczas jubileuszowej edycji nie może ich zabraknąć!

Poniżej prezentujemy szczegółowy program wydarzenia. Linki do rejestracji na poszczególne wydarzenia znajdują się tutaj.

Więcej informacji w załączonej informacji prasowej.

To wydarzenie odbywa się w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————

Warsztaty w ramach projektu „Paragrafy bez gafy” – II tura rekrutacji – 04.09.2020 r.

Zapraszamy do zgłoszenia Waszej szkoły do projektu „Paragrafy bez gafy”, w ramach którego odbędzie się cykl  trzech bezpłatnych warsztatów online z zakresu praw pracowniczych, konsumenckich oraz lokalowych.

🔹 Każdy warsztat trwa 4️5 minut na platformie komunikacyjnej. Na każdym z nich przewidujemy minimum 15 uczestników.

👉 W jakim terminie odbywają się warsztaty ❓

Dokładny termin jest ustalany indywidualnie z każdą szkołą, warsztaty będą realizowane do 30 września 2020 r.

👉 Kto prowadzi warsztaty ❓

🔹 Zajęcia prowadzone są przez edukatorów i edukatorki zawodowo zajmujących się prawem 👨‍⚖️👩‍⚖️
🔹 Osoby prowadzące są dodatkowo przeszkolone w zakresie metod pracy online z młodzieżą ✅

👉 Jak mogę zgłosić  swoją szkołę ❓

🔹 Poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Zq4uS6zRMRRZJnbV9
🔹 Drogą mailową: anna.olchowska@rops.mirit.pl

Kampania społeczna Paragrafy bez gafy jest realizowana w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast – Agenda 2030” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

————————————————————————————————————————————————————–

V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych – informacja prasowa – 10.08.2020

Czy wiecie, że… V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych, organizowany przez Fundację CSR Res Severa we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zbliża się wielkimi krokami?

Filmy na konkurs można przesyłać jeszcze do 31 sierpnia!

Czy jesteście ciekawi atrakcji, jakie na Was czekają? Podczas jubileuszowej edycji nie może ich zabraknąć!

Więcej informacji w załączonej informacji prasowej.

To wydarzenie odbywa się w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Szkolenie dla młodzieży w ramach projektu Paragrafy bez Gafy – 18.06.2020

W dniu 18 czerwca br. w godzinach 8:30 do 11:30, 15-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie uczestniczyła w pierwszym warsztacie on-line w ramach zwycięskiego projektu ze Szkoły Letniej „Paragrafy bez gafy”. Nasza Edukatorka – Marta Duda-Frankowska poprowadziła cykl warsztatów, który obejmował zagadnienia dotyczące prawa lokalowego, konsumenckiego oraz prawa pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań ułatwiających zdalną naukę, między innymi quizów. Młodzież oceniła przeprowadzone warsztaty bardzo wysoko – zdecydowana większość wskazywała najwyższe noty oraz mówiła o dużej przydatności przekazywanych przez Edukatorkę treści. Interaktywny sposób przekazywania wiedzy spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Przypominamy, że rekrutacja szkół do projektu trwa nadal! Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

——————————————————————————————————————————————————————

Warsztaty w ramach projektu „Paragrafy bez gafy” – rekrutacja

Zapraszamy do zgłoszenia Waszej szkoły do projektu „Paragrafy bez gafy”, w ramach którego odbędzie się cykl  trzech bezpłatnych warsztatów online z zakresu praw pracowniczych, konsumenckich oraz lokalowych.

🔹 Każdy warsztat trwa 4️5 minut na platformie komunikacyjnej. Na każdym z nich przewidujemy minimum 15 uczestników.

👉 W jakim terminie odbywają się warsztaty ❓

Dokładny termin jest ustalany indywidualnie z każdą szkołą, warsztaty będą realizowane od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

👉 Kto prowadzi warsztaty ❓

🔹 Zajęcia prowadzone są przez edukatorów i edukatorki zawodowo zajmujących się prawem 👨‍⚖️👩‍⚖️
🔹 Osoby prowadzące są dodatkowo przeszkolone w zakresie metod pracy online z młodzieżą ✅

👉 Jak mogę zgłosić  swoją szkołę ❓

🔹 Poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Zq4uS6zRMRRZJnbV9
🔹 Drogą mailową: anna.olchowska@rops.poznan.pl

Kampania społeczna Paragrafy bez gafy jest realizowana w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast – Agenda 2030” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

———————————————————————————————————————————————————————

Refugee And Migrant Education From Local Perspectives Virtual Forum – 09.06.2020

W dniu 09.06 odbyło się wirtualne forum edukacji uchodźców i migrantów z lokalnych perspektyw. Było ono organizowane przez Departament Edukacji i Nauk Humanistycznych UNIMORE, Mondieme Foundation i Reggio Children Foundation, we współpracy z doktoratem z Reggio Childhood Studies. Forum odbywa się w ramach corocznej konferencji Common Ground Research Networks Network „Różnorodność w organizacjach, społecznościach i narodach” w celu zbadania wyzwań i możliwości związanych z polityką i działaniami edukacyjnymi migrantów i uchodźców doświadczonych w różnych kontekstach terytorialnych.

Spotkanie było prowadzone w języku angielskim i składało się z czterech sesji: uznawanie kwalifikacji uchodźców i wcześniejsze kształcenie, wspieranie ciągłości organizacji edukacyjnych, dzieci uchodźców w warunkach formalnych i nieformalnych oraz Różnorodność w społecznościach. Każda z nich obfitowała w przeróżne refleksje, które okazały się bardzo pouczające.

—————————————————————————————————————————————————————

Warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą cz. 2 – 30.05.2020

W dniu 30 maja na platformie on-line Zoom odbyła się druga część warsztatu pracy z młodzieżą w ramach projektu zwycięzców Szkoły Letniej 2019 „You can make a better world” pn. „Paragrafy bez Gafy”, prowadzona ponownie przez dr. Juliana Czurko z MasterKey. Był on przeznaczony głównie dla wyselekcjonowanych do pracy z młodzieżą w szkołach Edukatorów. Tym razem główna tematyka oscylowała wokół interaktywnych narzędzi do aktywizacji grupy, takie jak Quizziz, czy Kahoot, czy też do zbierania informacji w interaktywnych chmurach na przykładzie Padletu. Zalety tych narzędzi i możliwości przewijały się przez całe spotkanie.

—————————————————————————————————————————————————————–

Warsztaty dotyczące pracy z młodzieżą cz. 1 – 23.05.2020

W dniu 23 maja na platformie on-line Zoom odbyła się pierwsza część warsztatu pracy z młodzieżą w ramach projektu zwycięzców Szkoły Letniej 2019 „You can make a better world” pn. „Paragrafy bez Gafy”, prowadzona przez dr. Juliana Czurko z MasterKey. Był on przeznaczony głównie dla wyselekcjonowanych do pracy z młodzieżą w szkołach Edukatorów. Była to znakomita okazja, by dowiedzieć się więcej o specyfice pracy w grupach klasowych, procesie uczenia się, a także do rozwiązania wszelkich wątpliwości związanych z przeprowadzeniem tego warsztatu,  zarówno w pracy bezpośredniej,  jak i z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Czas upłynął bardzo szybko, w miłej i kreaktywnej atmosferze. W obecnej, internetowej rzeczywistości uczestnicy otrzymali narzędzia do jej rozpracowania.

——————————————————————————————————————————————————————–

U75 Dialogue – Building an Inclusive Society 22.05.2020

Światowy Dzień Solidarności okazał się znakomitą datą na on-linowe spotkanie dotyczące budowania inkluzywnego społeczeństwa. Webinarium odbyło się w ramach akcji Stronger Together, a także obchodów 75 rocznicy powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Moderatorem spotkania był Arrey Obenso, goścmi z ramienia ONZ –  dyrektor Marina Ponti oraz Fabrizio Hochschild-Drummond, podsekretarz generalny ONZ, a panelistami – południowosudański artysta, Emmanuel Jal, Katlego Kolanyne-Kesupile z Botswany, Mohammed Sabo Keana oraz Thalita Gelenske z Brazylii. Meeting został poprowadzony w języku angielskim.

Spotkanie skłaniało do refleksji nad naszą ludzką postawą. Odsłuchać w pełni można je poniżej.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenia dla Edukatorów z prawa lokalowego, konsumenckiego i pracowniczego – 18.05 – 22.05.2020

Tydzień od 18 maja do 22 maja upłynął nam pod znakiem szkoleń z prawa! Na platformie Microsoft Teams odbyły się wówczas trzy szkolenia z prawa lokalowego, konsumenckiego i pracowniczego, dedykowane Edukatorom, którzy już niebawem rozpoczną zajęcia z młodzieżą szkolną w ramach projektu zwycięzców Szkoły Letniej 2019 pn. „Paragrafy bez Gafy”. Uczestnicy z zapałem chłonęli teorię, która stanie się podstawą przeprowadzanych zajęć w wybranych szkołach poszczególnych subregionów. W zaangażowaniu nie przeszkadzała forma on;line, która okazała się wystarczająca do zaciekawienia uczestników i wyposażenia ich w nową wiedzę.

——————————————————————————————————————————————————————

Spotkanie Management Board cz. 2 – 15.05.2020

W dniu 15 maja br. odbyła się druga część spotkania Management Board. Tym razem tematem spotkania były działania powiązane ściśle z III rokiem trwania projektu – m.in. planowane spotkania dwustronne (bilateral meetings), które mają się planowo odbyć pod koniec maja 2020 roku, e-leariningowa platforma tworzona przez BRCT z Rumunii, a także kwestie związane z toolkitem przygotowanym przez UNIBO oraz zimową szkołą, która prawdopodobnie odbędzie się w lutym 2021 roku. Spotkanie owocowało w odniesienia do obecnej sytuacji oraz możliwe rozwiązanie tego problemu.

——————————————————————————————————————————————————————–

IV Forum Inspiracji – 14.05.2020

W dniu 14 maja odbyło się IV Forum Inspiracji, organizowane przez warszawską organizację CSR Consulting -pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Jest to najważniejsza, doroczna konferencja dotycząca Celów Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy biznesu. Dzięki nowej formule on-line, prelegentami mogły być osoby z całego świata.  Okazję do podzielenia się swoją wiedzą otrzymało ponad 30 ekspertów. W trzech pokojach tematycznych łącznie wzięło udział w sumie ponad 250 osób (w tym 214 uczestników, 32 prelegentów i 4 prowadzących).

Całkowicie nową sekcją na Forum Inspiracji były praktyczne SDG-sowe narzędzia dla biznesu. Zaprezentowano wpływ technologii technologii na realizację Agendy 2030 oraz sposoby ewaluacji działań na rzecz Agendy 2030. Ważnym tematem były także bieżące wyzwania związane z pandemią koronawirusa.  Najciekawsze przykłady działań firm na rzecz Agendy 2030 znalazły swoje miejsce w różnych prezentacjach.

Szczególnie przypadła nam do gustu prezentacja Renaty Bielak z Głównego Urzędu Statystycznego, która pokazała uczestnikom obecny rozwój Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Z prezentacją można zapoznać się tutaj.

Dziękujemy za możliwość udziału w tym wydarzeniu.

——————————————————————————————————————————————————————–

Spotkanie Management Board – 05.05.2020

W dniu 5 maja br. odbyła się pierwsza część spotkania Management Board z udziałem partnerów projektu „Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast” poprzez platformę Microsoft Teams. Jego celem była prezentacja działań podjętych od ostatniego spotkania koordynacyjnego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób. Zaprezentowane rezultaty projektu okazały się niezwykle wymierne. Okazja do ich osobistej prezentacji nadarzy się być może jesienią w Iasi (Rumunii); wiele wskazuje też na to, że nasza przygoda z projektem nie skończy się w tym roku. Prezentujący zgodnier podkreślali wpływ pandemii COVID-19 na charakter działań, które w wielu miejscach uległy przesunięciom lub zmianie formy.

Było nam bardzo miło zobaczyć i usłyszeć się ponownie po tak długim czasie.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

Wsparcie w czasach pandemii – materiał informacyjny w czterech językach – 09.04.2020

W dobie pandemii koronawirusa, mamy przyjemność przedstawić opracowany przez nas materiał z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek województwa.

Materiał obejmuje:

 • Informacje o koronawirusie,
 • Aktualne zasady i ograniczenia,
 • Gdzie szukać pomocy,
 • Informacje o Tarczy Antykryzysowej.

Celem pakietu informacyjnego jest wsparcie wszystkich osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym migrantów i migrantek w dobie zmieniającej się rzeczywistości. Dostrzegamy, że informacje, którymi dysponujemy nie zawsze są pełne i czytelne. Tym materiałem postanowiliśmy wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wesprzeć informacyjnie cudzoziemki i cudzoziemców oraz instytucje, do których, w tych niełatwych dla każdego czasach, osoby te mogą się zwrócić. Dzięki współpracy z poznańskim Migrant Info Point przygotowany materiał dostępny jest w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

Materiały są dostępne do pobrania tutaj.

Na zdjęciu widoczne są kolorowe flagi

Na zdjęciu widoczne są kolorowe flagi

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

—————————————————————————————————————————————————-

The Epidemiology and Economics of Coronavirus – seminarium 30.03.2020

W dniu 30 marca 2020 roku z inicjatywy UN Sustainable Development Solutions Network odbył się inspirujący webinar pn. „The Epidemiology and Economics of Coronavirus”.

Ci, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa, mogą skorzystać z nagrania zapisanego tutaj.

Anglojęzyczne podsumowanie dostępne jest tutaj.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

——————————————————————————————————————————————————————-

Informacja o programie DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) – 18.03.2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat programu DEAR.

CZYM JEST DEAR?

Program DEAR, czyli Development Education and Awareness Raising Programme (Program wsparcia edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju), zwiększa umiejętności społeczeństwa europejskiego, podnosi jego wiedze oraz kluczowe zaangażowanie w rozwój i związane z nim kwestie. (Komisja Europejska, 2012)

Przez czterdzieści lat swojego istnienia, Program DEAR wspiera projekty mające na celu zaangażowanie społeczności UE w ogólnoświatowe kwestie rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Projekty DEAR realizowane są we współpracy z organizacjami i społeczeństwem obywatelskim (CSO) oraz władzami lokalnymi, promując uniwersalne wartości takie jak wolność, demokracja i praworządność. Program oferuje 30 milionów euro rocznie na realizację projektów we wszystkich państwach członkowskich UE. Projekty dotyczą zróżnicowanych zagadnień, takich jak zrównoważona konsumpcja, zmiany klimatyczne, zwalczanie ubóstwa, równość płci i edukacja.

Projekty realizowane w ramach programu DEAR umożliwiają społecznościom europejskim przyczynianie się do światowego rozwoju w codziennym życiu. Czy to nauczyciel, osoba pracująca z młodzieżą, konsument, handlowiec czy producent – każdy może przyczynić się do poprawy warunków życia wszystkich ludzi. W procesie globalnych zmian można uczestniczyć na wiele sposobów:

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZEŃSTWA

Program DEAR promuje wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania, które jednoczą ludzi w działaniu w interesie publicznym. Wiele projektów korzysta ze społecznych kampanii informacyjnych, by promować wybory dotyczące stylu życia oraz postawy i działania solidarnościowe. Poprzez inicjatywy DEAR obywatele dowiadują się, jak podejmowane przez nich wybory konsumenckie wpływają na środowisko i społeczności w krajach rozwijających.

EDUKACJA

Program DEAR wspiera inicjatywy związane z formalną i nieformalną edukacją. Obejmują one działania takie jak opracowywanie programów nauczania, szkolenie nauczycieli i rozwój społeczności.

Projekty DEAR stymulują współpracę pomiędzy placówkami edukacyjnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W wielu krajach bez przecinka edukacja globalna jest już częścią oficjalnych programów nauczania szkolnego.

Projekty DEAR pozwoliły także na zbudowanie europejskiej sieci studentów i młodzieży współpracujących ze sobą w kwestiach rozwoju.

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI

Program DEAR podnosi świadomość Europejczyków w zakresie polityki rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDG) stanowią teraz fundamenty, na podstawie których zagadnienia te prezentowane są społecznościom europejskim. Cele Zrównoważonego Rozwoju tworzą powszechnie przyjęte ramy, angażujące wszystkie kraje i ludzi w zwalczanie wszystkich form ubóstwa i przeciwdziałanie nierównościom oraz zmianie klimatu.

Założenia projektów DEAR to m.in. sprawiedliwe traktowanie pracowników i prawo każdego człowieka do zarabiania na życie w bezpieczny i etyczny sposób, prawo konsumentów do dostępu do produktów wytworzonych w zrównoważony i etyczny sposób, prawo społeczności do zarządzania własnym środowiskiem i zasobami naturalnymi oraz do ich ochrony.

PROGRAM DEAR KOMISJI EUROPEJSKIEJ…

…podnosi świadomość społeczną Europejczyków oraz kształtuje zrozumienie ich roli i obowiązków we współzależnym, zglobalizowanym społeczeństwie. Program wspiera aktywne zaangażowanie w globalne próby zwalczania ubóstwa oraz promowanie sprawiedliwości, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach partnerskich.

Cztery dekady edukacji globalnej

Od lat 70. program DEAR przyczynia się do podniesienia publicznej świadomości zagadnień związanych z rozwojem. Zalicza się do nich m.in. popularyzacja sprawiedliwego handlu (Fair Trade), wprowadzenie do szkolnych programów nauczania przedmiotów związanych z rozwojem oraz przyjazne dla środowiska zmiany w łańcuchach dostaw. Ze środków programu współfinansowano inicjatywy podkreślające rolę odnawialnych źródeł energii w walce z ubóstwem i w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju, a także projekty poruszające problematykę: zatrudniania dzieci w krajach rozwijających się, integracji społecznej oraz praw kobiet, a także zdrowia matek.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź następujące strony:

https://europa.eu/capacity4dev/dear

https://www.youtube.com/channel/UCXx_wwD-E0Uk_Blhdmp75Rg 

http://dearprogramme.eu

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

———————————————————————————————————————————————————————

Materiały promujący profilaktykę przeciw zakażeniu koronawirusem – 13.03.2020

Przedstawiamy Państwu materiały promujące profilaktykę zakażeń koronawirusem przygotowanych przez Urząd Miasta Poznania, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

——————————————————————————————————————————————————————-

Komunikat w związku z pandemią koronawirusa – 11.03.2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w związku z zaistniałą sytuacją rosnącego zagrożenia z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, z przykrością informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać wszystkie zaplanowane spotkania/wydarzenia/posiedzenia/warsztaty/szkolenia do dnia 31 marca 2020 roku włącznie.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Dziękujemy za zrozumienie w zaistniałej sytuacji.

Zespół Tworzenia Sprawiedliwych Miast

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

——————————————————————————————————————————————————————

Artykuł dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju w Japonii – dobre praktyki i wyzwania

Podróże kształcą! Na kanwie doświadczeń i widoków powstał artykuł dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju w Japonii – w kontekście dobrych praktyk i wyzwań.

Artykuł można pobrać tutaj.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawozdanie z konferencji „Go Local: Supporting Regions, Cities and Rural Areas in Migration Integration („Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich w integracji migrantów” w Brukseli – 02-03.12.2019 – data publikacji: 14.01.2020

Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z artykułem sprawozdawczym po konferencji „Go Local: Supporting Regions, Cities and Rural Areas in Migration Integration („Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich w integracji migrantów”), która odbyła się na początku grudnia 2019 roku w Brukseli!

Mamy nadzieję, że lektura okaże się ważna i skłaniająca do refleksji.

Artykuł można pobrać tutaj

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

—————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia świąteczne od Zespołu Tworzenia Sprawiedliwych Miast z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim złożyć serdeczne życzenia Zdrowych, Wesołych i Rodzinnych Świąt w duchu Zrównoważonego Rozwoju. Niech troska o nasze otoczenie, rodzinę i naturę towarzyszy nam w nadchodzącym 2020 roku i w przyszłości. Bądźmy za sobą!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Spotkanie koordynacyjne -Poznań, 27.11-28.11.2019

W dniach 27-28.11.2019 roku w Ogrodowa Center przy ulicy Ogrodowej 12 odbyło się spotkanie koordynacyjne projektu pn. Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa z udziałem naszych zagranicznych partnerów. Tematem spotkania była prezentacja dotychczasowych postępów w projekcie oraz omówienie dalszych kroków. Reprezentanci z Rumunii, Włoch, Albanii, Hiszpanii, Chorwacji oraz Polski podzielili się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami z pozostałymi uczestnikami.  Spotkanie obfitowało w treści merytoryczne, usprawniające dalsze działania projektowe, a chętni mogli skorzystać również z możliwości zwiedzania i spotkać się na wspólnej kolacji.

Dziękujemy wszystkim zebranym za obecność i do zobaczenia w przyszłym roku!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

—————————————————————————————————————————————————–

Konferencja „Prawa Czlowieka a priorytety Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo” – Gdańsk, 18.11.2019

W dniu 18 listopada w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się Konferencja Praw Człowieka pn. „Prawa Czlowieka a priorytety Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo”. Tematyka konferencji oscylowała wokół różnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, takich jak: równość płci, dobre zdrowie i jakość życia, nierówności społeczne, pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zrównoważone miasta i społeczności, a nawet ochrona ekosystemów morskich. Uczestnicy, z silną reprezentacją środowiska uniwersyteckiego, zadawali wiele pytań, z których wywiązywała się żywa dyskusja. Niezwykle ciekawe, z pozoru nieeksponowane zjawiska, takie jak: nowe oblicza handlu ludźmi, filozoficzne ujęcie nierówności społecznej, medykalizacja, dyskryminacja osób starszych, a nawet język, jakim mówi się w Polsce o Agendzie 2030 skłaniają do refleksji i dają nadzieję na to, że temat ten będzie żył w dalszym ciągu w Polsce.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

——————————————————————————————————————————————————————-

Informacja prasowa

Poznańska Fundacja laureatem konkursu Polskiej Izby Ekologii

Wczoraj, w godzinach wieczornych (29 października) w Katowicach podczas uroczystej Gali wręczono statuetki Ekolaurów dla  organizacji i firm. Nagrody przyznawane są za najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska w całej Polsce. http://www.pie.pl/ekolaury.html Polska Izba Ekologii, organizator konkursu EKOLAURY promuje w ten sposób przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy, których inicjatywy z 2018 roku zostały uznane przez grono wybitnych ekspertów za wyjątkowe i warte nagrody. Fundacja CSR Res Severa otrzymała statuetkę Ekolaurów w kategorii „Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody”  za organizację Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

Polska Izba Ekologii  w tym roku obchodzi jubileusz 20.lecia swojego istnienia, a konkurs EKOLAURY organizowany jest już po  raz 18.sty. Celem tego rankingu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.  Ekolaury
i wyróżnienia są przyznawane w 9 kategoriach, m.in. gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, zielone technologie efektywność energetyczna a także edukacja ekologiczna, w której laureatem była właśnie poznańska Fundacja Res Severa. Niezależne, złożone z autorytetów naukowych i organizacji ekologicznych Jury oceniało m.in. uzyskany efekt ekologiczny i społeczny, efektywność ekonomiczną, wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko, innowacyjność, nowoczesność, oryginalność oraz strukturę finansowania przedsięwzięcia. Konkurs został ogłoszony w marcu tego roku, do sierpnia można było wysyłać konkursowe wnioski, by następnie mogły być one ocenione merytorycznie. Uroczysta gala i wręczenie statuetek odbyła się 29 października 2019 r. w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach. Podczas tego wydarzenia wystąpili Czesław Śleziak (przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii) oraz prezes zarządu Izby, Czesław Pasieka. Gala zakończyła się wyjątkowym koncertem śląskiej śpiewaczki, Izabeli Migocz z akompaniamentem Jarosława Mrożka.

Laureat nagrody w kategorii „edukacja ekologiczna”, Fundacja CSR Res Severa, organizuje Festiwal już od czterech lat, od 2016 roku (czyli I rocznicy wydarzenia, które stało się inspiracją dla organizatorów). Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to jedyny w Polsce festiwal poświęcony krótkim filmom dokumentalnym i promocyjnym z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju i CSR wyprodukowanym przez samorządy, firmy, NGO i inne podmioty. Nazwa Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do przyjętej w 2015 roku przez ONZ Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals). Celem Festiwalu jest upowszechnienie 17 SDGs i pokazanie jak w praktyce te cele mogą być realizowane. Festiwal ma charakter ogólnopolski.  III edycja Festiwalu odbyła się 18 października 2018 r. w Poznaniu. Na program składały się krótkie filmy przedstawiające dobre praktyki ekologiczne czy elementy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i NGO. M.in. pokazaliśmy  film Fundacji CIWF Polska poświęcony hodowli klatkowej czy film Stena Recycling o gospodarce obiegu zamkniętego. Były też filmy o dobrych praktykach ekologicznych średniej firmy (Cognifide) oraz działaniach na rzecz przeciwdziałania marnotrawstwu żywności (hotel). Zaproszeni goście mówili m.in. o dobrych praktykach ekologicznych w średniej firmie czy
o kosztach środowiskowych hodowli mięsa oraz o zaletach tendencji Zero Waste. Niezależne jury przyznało najlepszym filmom nagrody Złotej, Srebrnej i Brązowej Tarczy. Patronat nad wydarzeniem objęły władze samorządowe, organizacje otoczenia biznesu i NGO oraz media. Udział był bezpłatny dla widzów i organizacji i firm nadsyłających filmy na konkurs.

—————————————————————————————————————————————————————–

Workshop for Agenda 2030 presentation – 25.10.2019

W dniu 25 października mieliśmy ogromną przyjemność gościć na salach konferencyjnych Termach Maltańskich, gdzie przeprowadziliśmy warsztat w formule Workshop for Agenda Presentation 2030 dla uczniów poznańskich szkół średnich. Efekty pracy uczniów posłużą nam do aktualizacji naszej mapy drogowej, mającej być drogowskazem do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Do współpracy zaprosiliśmy naszych partnerów z Fundacji CSR Res Severa, którzy sprawnie przeprowadzili młodzież przez meandry Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cieszy nas liczne uczestnictwo młodzieży, której pomysły można podziwiać między innymi na planszach. Dużym wkładem była obecność reprezentacji z liceum plastycznego, której również serdecznie dziękujemy.

Część tych emocji i wrażeń oddaje poniższa galeria zdjęć…

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Piknik podsumowujący Szkołę Letnią – Poznań, 05.10.2019 r.

W sobotę odbył się Piknik „Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030” który był wydarzeniem podsumowującym Szkołę Letnią pn. „You can make a better world – Agenda 2030” („Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030” ).

Podczas Pikniku Uczestnicy i Uczestniczki Szkoły Letniej przedstawili swoje pomysły na Kampanię Społeczną dotyczącą wybranego Celu Zrównoważonego Rozwoju. Wśród prezentowanych pomysłów wyłoniony został projekt „Paragrafy bez gafy” autorstwa Mateusza Szymańskiego i Natalii Kupsik, który otrzymał nagrodę główną w postaci możliwości jego wdrożenia. a jego autorzy – współpracując z zespołem projektowym Shaping Fair Cities (Tworzenie Sprawiedliwych Miast) – będą brać aktywny udział w realizacji własnego pomysłu! Członkowie zwycięskiego zespołu wezmą udział w Międzynarodowej Szkole poświęconej Zrównoważonemu Rozwojowi w Bolonii, razem z innymi uczestnikami z Unii Europejskiej.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Zaproszenie na piknik podsumowujący Szkołę Letnią – Poznań, 05.10.2019 r.

Zapraszamy serdecznie w sobotę, 5 października od 12:00 do 16:00 na PIKNIK „Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030”!

Piknik jest wydarzeniem podsumowującym Szkołę Letnią pn. „You can make a better world – Agenda 2030” („Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030” ), która odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast. Podobnie jak wszystkie wydarzenia Szkoły Letniej, odbędzie się w holu budynku E Instytutu Socjologii przy ulicy Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

W trakcie pikniku można będzie:

✅ dowiedzieć się więcej na temat Zrównoważonego Rozwoju
✅ porozmawiać o pomysłach które mogą być wdrożone oraz o potrzebach lokalnych mieszkańców
✅ wziąć udział w konkursach! 😊
✅ spędzić czas w przyjaznej atmosferze! 😋

Strona wydarzenia dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/events/2484972891724086/.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

———————————————————————————————————————————————————————

IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – Poznań, 27-28.09.2019 r.

W dniach 27.09-28.09.2019 roku odbył się IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. W jego ramach odbył się również National Specific Training, dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Uczestnicy poznawali Agendę 2030 w praktyce na warsztatach przygotowanych przez Aldonę Kłobską i Joannę Skałubę z Fundacji CSR Res Severa.

Poniżej prezentujemy wyniki Festiwalu:

Drugi dzień Festiwalu – 28.09.2019:

Nagrody specjalne

 

Oczy Afryki – Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Nasz miesiąc miodowy – Mosina

Środa Wietrzy –Maksymilian Samson

 

Nagrody Publiczności

 

Czym jest „Slow Life”? – Wieloryb Sklep

Suchy Las – jestem stąd! – Suchy Las

Przyjaciel Festiwalu

Barbara Langner, Środa Wlkp.

 

Kategoria Firmy

 

Złota Tarcza

Pamiętają o ogrodach – Inspekty.pl

Srebrna Tarcza

Czym jest „Slow Life”? – Wieloryb Sklep

Brązowa Tarcza

Kampania NibyNaŻarty.15 lecie Fundacji Integralia– Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

 

Kategoria Organizacje Pozarządowe

 

Złota Tarcza

Pomagamy czy szkodzimy – Grupa Zagranica

Srebrna Tarcza

ZOOstaw! Nie dokarmiaj! – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Brązowa Tarcza

Fairtrade. Moda na odpowiedzialność – Fairtrade Polska

 

Kategoria Samorządy – z dnia 27.09.2019 r.:

 

Złota Tarcza

Stop Smog – Grodziski Alert Smogowy – Grodzisk Wlkp

Srebrna Tarcza

Nie bądź leń – posprzątaj po swoim psie! – Śrem

Brązowa Tarcza

Zaczynamy segregować BIO – odpady kuchenne – Jarocin

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

—————————————————————————————————————————-

Rozpoczęcie międzynarodowej kampanii „It is in our hands” 25.09.2019 r. – informacja prasowa

“Lokalne władze nie powinny być postrzegane jedynie jako wdrażający Agendę 2030. Lokalne władze są twórcami polityk, katalizatorami zmian oraz poziomem władz najbliższym lokalnym celom i społeczności”.

(“Cele Zrównoważonego Rozwoju: Co lokalne władze muszą wiedzieć. Organizacja Lokalnych Władz i Zjednoczonych Miast, 2015″ )

25 września 2019 roku Członkowie Narodów Zjednoczonych uzgodnili 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) Agendy 2030. 24 i 25 września 2019 roku pierwszy szczyt Celów Zrównoważonego Rozwoju ma miejsce w Nowym Jorku w siedzibie Narodów Zjednoczonych.

W tym samym tygodniu, od 20 do 27 września, na całym świecie ma miejsce Globalny Strajk Klimatyczny.

Wybraliśmy 25 września 2019 na datę oficjalnego startu naszej kampanii projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast z głównym hasłem „Wszystko w naszych rękach”. To hasło reprezentuije projekt Tworzenie Sprawiedliwych Miast i filozofię Agendy 2030: tylko przez udział

i inkluzję – nie zostawiając nikogo za sobą – możliwa jest realna zmiana w celu osiągnięcia Globalnych Celów. To jest w naszych rękach;

w naszych oznacza razem bez wykluczania nikogo. Ręce oznaczają konkretnie pomóc w zmianie, poprzez precyzyjne i nagłe zmiany. Tworzenie sprawiedliwych miast rozpoznaje, podkreśla i umacnia rolę, jaką miasta i lokalne władze mają do odegrania w tym procesie.

Kampania ma charakter informacyjny, adwokacki i edukacyjny, a jej głównym celem jest podnoszenie świadomości na rzecz Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, która w wielu krajach pozostaje nieznana, co wynika z badania przeprowadzonego w 9 europejskich miastach projektowych (Modenie, Forlì, Reggio Emilia, Vejle, Falkoeping, Splicie, Shkodrze, Poznaniu, Pembie).

Różne cele przyświecają różnym projektowym zadaniom: od spotkań wielostronnych po warsztaty, od kampanii lokalnych i produktów multimedialnych, wszystkie aktywności zostaną zrealizowane z aktywnym udziałem i zaangażowaniem instytucji regionalnych, urzędników, lokalnych autorytetów, organizacji oddolnych i obywatelach.

17 jest liczbą Celów Zrównoważonego Rozwoju, podobnie jak mamy w projekcie 17 partnerów – z 10 krajów EU i 2 krajów poza EU. Dzięki międzynarodowemu zaangażowaniu i wielu interesariuszom w osi projektu, działanie obejmuje promocję działań lokalnych instytucji we wdrażaniu nowej listy celów, wyznaczaniu ścieżki do lokalizacji CZR w swoich regionach. Zmobilizuje to lokalnych działaczy do wdrażania celów, szczególnie związanych z wyzwaniami migracyjnymi i zarządzaniem nimi (CZR 10.7), równością płci (CZR 5) , promowaniu pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw (CZR 16), zrównoważonych miast i społeczności (CZR 11), a także walka z przeciwdziałaniem zmian klimatu (CZR 13).

Początek kampanii został poprzedzony przez odliczanie do rozpoczęcia kampanii, podczas której 17 projektowych partnerów prezentowało różne cele w połączeniu z lokalnymi kontekstami. (@shapingfaircitiesEU),

Kampania promuje różne wydarzenia organizowane przez naszych partnerów:

– Wszyscy partnerzy posiadają swój wkład w zawartość narzędzi i kanałów komunikacyjnych: platfotrmy treningowej, koordynowanej przez rumuńskie BRCT Iasi, dokument internetowy, koordynowany przez Region Emilia Romagna, 6 animowanych filmów produkowanych przez włoskie GVC, czy strona na temat CZR i migracji stworzona przez Uniwersytet Boloński.

– Rumuński partner, BRCT Iasi organizuje Szkołę Letnią od 27 września do 1 października 2019 we współpracy z Uniwersytetem w Iasi. (Więcej informacji: www.brctiasi.ro/dezvoltare%20durabila-a121).

– Gmina Velje uruchomiła 17-miesięczną kampanię podczas której, każdego 17 dnia miesiąca, pojawi się specjalna, dedykowana zawartość. Od maja 2019 odbywają się specjalne, dedykowane wydarzenia. Ostatnie z nich dotyczyło natury i zielonej zmiany w Danii. Velje uruchomiło również specjalną serię filmików animowanych adresowanych do dzieci pt. ‘The Family Robot explains SDGs to children’. (https://youtu.be/V0Mzl2Dpqtg).

– Region Emilia-Romagna zorganizuje „Fair Cities Days”, trzydniowy event europejski, który będzie mieć miejsce w 2020 podczas kampanii lokalnej regionu Emilia Romagna, angażująca reprezentantów, lokalne autorytety, dyrektorów korporacji, expertów i profesorów w warsztaty, prelekcje i debaty , które mają na celu zmotywować ich do działania, a nawet stworzenia długofalowej strategii.

Koordynatorem modułu kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z GVC z Włoch oraz superwizją

i koordynacją Regionu Emilia Romagna lidera projektu.

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu możecie śledzić między innymi na tej stronie Facebook, na kanale Twiiter oraz Instagram (@sfcinpoland) oraz na stronie https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/shaping-fair-cities/.

Pełna lista partnerów projektu:

• Regione Emilia-Romagna – Regione Emilia-Romagna – Servizio Coordinamiento delle Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione e Valutazione (Włochy)

• Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Włochy)

• Alicante (Hiszpania)

• Bashkia Shkoder (Albania)

• BRCT Iasi – Asociatia Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi Pentru Granita Romania (Rumunia)

• Falkoping (Szwecja)

• Forlì (Włochy)

• Generalitat Valenciana (Hiszpania)

• Iasi (Rumunia)

• Modena (Włochy)

• Patras (Grecja)

• Pemba (Mozambique)

• Reggio Emilia (Italy)

• Split (Chorwacja)

• Velje (Dania)

• WeWorld-GVC (Włochy)

• Women Network (Włochy)

 

Więcej informacji:

Strona projektu: www.shapingfaircities.eu

Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/shapingfaircitiesEU

https://www.instagram.com/shapingfaircities/

https://twitter.com/ShapeFairCities

 

Kontakt:

Weronika Janiak

e-mail: weronika.janiak@rops.poznan.pl

Liviana Davì

e-mail: liviana.davi@regione.emilia-romagna.itTen tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.———————————————————————————————————————————————————————————–Inauguracja Szkoły Letniej „You can make a better world” (Możesz uczynić świat lepszym) 2019 – Poznań, 21.09.2019 r.W dniu 21.09.2019 roku oficjalnie rozpoczęliśmy Szkołę Letnią pn. „You can make a better world” (Możesz uczynić świat lepszym). Idealnym momentem na jej rozpoczęcie było wzięcie udziału w światowej akcji Sprzątania Świata, podczas której uczestnicy Szkoły Letniej mogli się poznać, działając aktywnie na rzecz ratowania naszej planety.Część merytoryczna rozpoczęła się w dniu 23.09.2019 r. od oficjalnego wprowadzenia do Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Pod koniec dnia uczestnicy mogli spotkać się w swoich grupach roboczych i poznać się bliżej ze sobą oraz Ekspertem, z którym pracują.Dotychczasowy przebieg Szkoły Letniej można śledzić na naszym Facebook (@sfcinpoland). Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć prezentowaną przez nas poniżej.

Szkoła Letnia pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)” jest organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem Socjologii.—————————————————————————————————————————————————————————————–

Poznański Targ Dobra – stoisko projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast – 14.09.2019 r.

W dniu 14 września, w godzinach od 10:00 do 16:00 przy ulicy Św. Marcin w Poznaniu odbył się Poznański Targ Dobra. Jest to impreza tradycyjnie powiązana z odbywającym się w tym okresie Tygodniem Organizacji Pozarządowych.

Mieliśmy niebywałą przyjemność zajmować jedno ze stoisk i szerzyć tym samym wiedzę o zrównoważonym rozwoju w różnych formach: poprzez grę edukacyjną, oblegają przez uczestników ściankę z niezwykle inspirującymi rozwinięciami hasła „Zrównoważony rozwój dla mnie to…, kolorowanki z Celami Zrównoważonego Rozwoju, a przede wszystkim – naszą dostępność i szerzenie świadomości dotyczącą celów Agendy 2030.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych, organizowanych przez nas aktywnościach!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

—————————————————————————————————————————————————-

IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – Poznań, 27-28 września 2019 r.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Głównego Organizatora – Fundacji Res Severa – serdecznie zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” w dniach 27-28 września 2019 roku.

Festiwal rozpoczniemy w dniu 27 września (piątek) w Collegium Da Vinci przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu o godzinie 9:00 zamkniętym spotkaniem dedykowanym jednostkom samorządu terytorialnego, podczas gdy drugiego dnia Festiwalu – 28 września – odbędzie się ogólna część festiwalowa, wzbogacona pokazami filmów konkursowych oraz spotkaniami z Ekspertami i Gośćmi Festiwalu. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Festiwalu odbędzie się również prezentacja dotycząca dotychczasowych działań w ramach projektu Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast.

Bezpłatne wejściówki na dzień 28 września będzie można nabyć przez serwis Evenea pod adresem: https://evenea.pl/event/ivfestiwal17celow/ lub bezpośrednio w Fundacji CSR Res Severa pod adresem: fundacja@ressevera.pl.

Szczegółowy program wydarzenia w dniu 28 września dostępny jest tutaj.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 24 września (wtorek) pod adresem: weronika.miksza@rops.poznan.pl.

Więcej informacji dotyczących Festiwalu można uzyskać na stronie http://www.17celow.pl.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

———————————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na Poznański Targ Dobra – 14.09.2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza na stoisko projektu „Tworzenie Sprawiedliwych Miast” podczas Poznańskiego Targu Dobra, który odbędzie w dniu 14.09.2019 r. na ul. Święty Marcin w Poznaniu.

Oferujemy następujące atrakcje:
zagrania w naszą autorską grę dot. zrównoważonego rozwoju;
wzięcia udziału w quizie wiedzy dot. zrównoważonego rozwoju z nagrodami;
współtworzenia naszej ścianki pod hasłem „Zrównoważony rozwój dla mnie to…”;
kolorowanki tematyczne z Celami Zrównoważonego Rozwoju – nie tylko dla najmłodszych;
możliwość zrobienia sobie zdjęcia na naszej ściance mobilnej;
…dowiedzenia się więcej na temat idei zrównoważonego rozwoju…
…i wiele innych!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

———————————————————————————————————————————————————————

Przedłużenie rekrutacji na Szkołę Letnią 2019 You can make a better world – Agenda 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)”

 

Z radością informujemy, że termin zgłoszeń na Szkołę Letnią 2019 został przedłużony do dnia 05.09.2019!

Wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz należy przesłać na adres e-mail: anna.olchowska@rops.poznan.pl.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są w regulaminie do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Letniej dostępny jest do pobrania tutaj.

Masz pytania? Napisz na adres anna.olchowska@rops.poznan.pl.

Śledźcie wydarzenie tutaj: https://www.facebook.com/events/461674231351753/.

Serdecznie zapraszamy!

#inourhands #summerschool #youcanmakeabetterworld #Agenda2030 #letsplayAgenda2030 #ourAgenda2030yoursatisfaction #mayAgenda2030bewithus #alicencetohealAgenda2030 #Shapingfaircities

Szkoła Letnia pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)” jest organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem Socjologii.

——————————————————————————————————————————————————————–

Harmonogram Szkoły Letniej 2019 „You can make a better world – Agenda 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)

Szkoła Letnia pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” jest organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem Socjologii.

———————————————————————————————————————————————————————

Rekrutacja do Szkoły Letniej pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)”

Jesteś studentem/studentką I, II lub III stopnia? Troszczysz się o nasz wspólny świat? Chcesz, aby był coraz lepszym miejscem do życia?

Mamy coś dla Ciebie!

Zgłoś się do Szkoły Letniej pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)” która odbędzie sięw dniach od 21 września do 5 października 2019 roku i zdobądź doświadczenie, współpracując z najlepszymi Ekspertami i Ekspertkami w zakresie jednego z 5 Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Udział w Szkole Letniej jest BEZPŁATNY!

Dla najlepszych istnieje szansa wyjazdu na międzynarodową edycję wydarzenia do Bolonii!

Prosimy o elektroniczne wypełnienie, wydruk, podpisanie i odesłanie skanu własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego
w terminie do 28.08.2019 roku do końca dnia, na adres e-mail: anna.olchowska@rops.poznan.pl.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są w regulaminie do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Letniej dostępny jest tutaj.

Masz pytania? Napisz na adres anna.olchowska@rops.poznan.pl.

Czekamy na Was!

#inourhands #summerschool #youcanmakeabetterworld #Agenda2030 #letsplayAgenda2030 #ourAgenda2030yoursatisfaction #mayAgenda2030bewithus #alicencetohealAgenda2030 #Shapingfaircities

Szkoła Letnia pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030 (Możesz uczynić świat lepszym – Agenda 2030)” jest organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem Socjologii.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Równość płci w ujęciu statystycznym – na przykładzie raportu Biura Wielkopolski oraz Policy Learning Training w Liskowie – Lisków, 26.06 i 10.07.2019 r.

Równość płci, zawierająca się w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 5, jest jednym ze strategicznych celów unijnego projektu Shaping Fair Cities (Tworzenie Sprawiedliwych Miast). Osiągnięcie stanu, w którym można mówić o równości płci, nie jest jednak możliwe bez narzędzi i metod. Zaliczają się do nich: zbieranie danych, opracowywanie krótko- i  długoterminowych strategii, organizacja licznych konsultacji społecznych, walka ze stereotypami w tym obszarze, zmiana kryteriów przydzielania budżetów oraz lepsze wspieranie przedsiębiorczych kobiet. Nie bez znaczenia są również dobre praktyki, z których inni obywatele i decydenci mogliby brać przykład. Podstawą wszelkiego działania w tym obszarze jest wzrost świadomości na temat nierówności w  traktowaniu kobiet i mężczyzn, przez co możliwe będzie pokazanie obywatelom skutków tego procesu, a pośrednio – zaangażowanie władz do działania.

Z raportu opublikowanego w 2019 roku przez Biuro Wielkopolskie w Brukseli wynika, że mimo stanowienia ponad połowy ludności, kobiety są niedostatecznie reprezentowane niemal na każdym szczeblu Unii Europejskiej. Stanowią zaledwie 28,6 % członków zgromadzeń regionalnych, 36 % członków rad miejskich i tylko 15 % burmistrzów. Widoczna jest również dysproporcja w obrębie otrzymywanego wynagrodzenia, które w  przypadku kobiet jest niższe o około 15 procent w stosunku do mężczyzn. Sporadycznie zdarza się, że wykonują więcej pracy nieodpłatnej, doświadczają również zachowań przemocowych.

Działania na rzecz równości płci również znajdują się w obszarze zainteresowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
W ramach projektu przeprowadzono w zeszłym roku na terenie Miasta Poznania badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 749 dorosłych mieszkańców. Wynikło z nich, że mieszkańcy – mimo generalnej nieznajomości celów Agendy 2030 – uważają równość płci za ważną jako cel. Niestety, ekspertyza sporządzona przez uniwersytecką badaczkę tematyki równości płci, dr. Marię Wąsicką-Sroczyńską wykazała, że Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 5 i związane z nim zadania nie zagościły powszechnie w strategiach gminnych i powiatowych. Ze względu na rosnące zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju w naszym kraju oraz intensyfikujące się działania ze strony rządowej w kierunku popularyzacji założeń Agendy 2030 należy mieć jednak nadzieję na ich materializację w przestrzeni publicznej.

Konsekwencją nawiązanej z dr. Wąsicką-Sroczyńską współpracy były dwa spotkania edukacyjno-warsztatowe, przeprowadzone w dniach 26 i 10 lipca br. na terenie Gminy Lisków. Pierwsze z nich miało w przeważającej części charakter informacyjny i służyło zaznajomieniu obecnym zarówno z ideą Agendy 2030, jak i ciągłością działań podejmowanych w obszarze tzw. równości płci. Wysnute wnioski nie napawały jednak optymizmem. Na przełomie lat nie zmniejszyła się liczba wyzwań, jakim trzeba sprostać. Było to widoczne w szczegółowym omówieniu wniosków z zeszłorocznej ekspertyzy. Obecnie kobiety, mimo liczniejszej reprezentacji w badanych gminach i powiatach, częściej są narażone na bezrobocie, czy przemoc domową. Nie są również wystarczająco licznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w analizowanych gminach i powiatach.

Do interesujących, nieco odbiegających od pesymistycznych założeń wniosków doszli obecni podczas drugiej, warsztatowej części spotkania w lipcu 2019 roku. Okazało się bowiem, że w gminie Lisków zarówno stanowisko wójta, jak i zastępcy piastują kobiety. Również w samych instytucjach, takich jak urząd gminy czy miejscowy ośrodek pomocy społecznej większość kadry stanowią kobiety. Przewaga mężczyzn widoczna jest natomiast na poziomie obsady rady gminy. Także działania podejmowane przez lokalnych decydentów i decydentki zmierzają
w kierunku wsparcia kobiet żyjących na terenie gminy (np. utworzenie żłobka). Dr Maria Wąsicka-Sroczyńska przekazała po spotkaniu szereg rekomendacji, zmierzających przede wszystkim do niwelowania zastałych, stereotypowych przekonań o przypisaniu konkretnych zawodów do danej płci, tworzenia dokumentów nt. zjawiska równości i nierówności płci, uspójniania istniejących dokumentów i strategii, promocję tematyki CZR nr 5 wśród obywateli,   czy też dbania o zachowanie parytetów
w obszarze rozdziału stanowisk.

Z powyższych wynika, że w obszarze Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 5 jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Budująca jest możliwość organizacji spotkań i dyskusji w tym obszarze na terenie Wielkopolski, jak również otwartość lokalnych decydentów na implementację treści zadań w ramach umacniania równości płci w regionie. Na długofalowe efekty tych działań trzeba będzie jednak jeszcze trochę zaczekać.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

———————————————————————————————————————-

Spotkania edukacyjno-warsztatowe wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju – Cel 5: równość płci – Lisków, 26.06 i 10.07.2019 r.

Już pod koniec czerwca rozpoczęliśmy cykl spotkań edukacyjno-warsztatowych w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”.

26 czerwca i 10 lipca odwiedziliśmy Lisków i w Gminnym Ośrodku Kultury spotkaliśmy się z jego Przedstawicielami oraz Gośćmi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Urzędu Gminy oraz Komendy Policji.

Natalia Liminowicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu opowiedziała o realizowanym przez ROPS projekcie oraz przybliżyła Uczestnikom główną jego ‘bohaterkę’ czyli Agendę 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Obecni na spotkaniu zaangażowali się aktywnie w ćwiczenia przybliżające zadania, jakie stoją przed nami wszystkimi, aby realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju powiodła się także w Wielkopolsce.

Podczas rozmów w Liskowie, szczególnie dokładnie przyjrzeliśmy się Celowi 5. czyli „Osiągnięciu równości płci oraz wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt”. Celem spotkań jest bowiem zapewnienie możliwości realizacji polityki równości płci i uwzględnienia jej w lokalnych planach strategicznych.

Wymiana myśli i spostrzeżeń, pomysłów i planów, prowadziła nas ku rozwiązaniom sprzyjającym realizacji polityki równości płci. Praca warsztatowa była moderowana przez Ekspertkę, dr Marię Wąsicką-Sroczyńską z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznaliśmy bardzo ciekawe wyniki sporządzonej przez Panią Doktor ekspertyzy, które jednoznacznie pokazały, jak szerokie pole do działania w obszarze równości płci możemy zagospodarować i na jak wiele pomysłów, inicjatyw i różnorodnych działań jest miejsce oraz wielka potrzeba.

Wspólnie wypracowaliśmy pomysły na realne rozwiązania dla bieżących i aktualnych zagadnień związanych z codzienną pracą i dotyczącą zapewnienia równości płci.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Spotkanie koordynacyjne projektu Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast – Split, 04-05.06.2019

W dniach 04-05.06.2019 w Splicie w Chorwacji odbyło się spotkanie koordynujące II rok działania w ramach projektu „Shaping Fair Cities – Tworzenie Sprawiedliwych Miast”. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżace, związane z poszczególnymi modułami, a także spotkania dwustronne lidera z partnerami. Spotkanie miało charakter instruktażowo-ewaluacyjny. Pozwoliło ono zmierzyć się z nowymi wyzwaniami oraz ustalić priorytety na kolejne miesiące. Nasza reprezentacja wyszła z tego spotkania pełna pomysłów i wyzwań. Kolejne ze spotkań tego typu planowane jest jeszcze w tym roku, w listopadzie.

Serdecznie dziękujemy za możliwość wspólnej pracy i osobistego spotkania. Mamy nadzieję, że spotkamy się już wkrótce.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur – 04.06.2019 r. – po wydarzeniu

W dniu 04.06.2019 r., w ramach V Tygodnia Międzykulturowego na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się debata i warsztaty pod hasłem „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur”. Organizatorem tego spotkania było Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza z nich, prowadzona przez trenerkę edukacji międzykulturowej, Marię Lebiodę, obejmowała dyskusję na temat tożsamości, doświadczeń i wyzwań związanych z migracją do Polski. W spotkaniu, oprócz Polaków,  wzięli udział przedstawiciele krajów z różnych zakątków globu: Brazylii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kongo, Niemiec oraz Ukrainy. Żywą dyskusję wywołał quiz dotyczący odsetka migrantów w Polsce – rozpiętość wyników była naprawdę znacząca. Dzięki pytaniom można było dowiedzieć się, w jakim celu migranci najczęściej odwiedzają nasz kraj (na czele powodów znajduje się m.in. podjęcie pracy oraz studiów), jakie mniejszości narodowe przeważają w naszym kraju (w tej chwili są to Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Rosjanie oraz Wietnamczycy). Nie zabrakło również statystyk dotyczących liczby cudzoziemców w Polsce i Wielkopolsce. Szacuje się, że w Polsce cudzoziemcy stanowią niespełna 2 % ogółu ludności Polski, z czego połowa przebywa tu z powodu pracy sezonowej, a w skali Wielkopolski jest ich 5,76 %. Najliczniejszą grupę, bo około 65 % podanej liczby, stanowią Ukraińcy. Również dyskusja wykazała, że tożsamość narodowa niekoniecznie wiąże się z językiem czy zamieszkiwanym obszarem, mimo że migranci są definiowani często właśnie przez ten pryzmat. Migranci sygnalizowali również ich stereotypowe postrzeganie w polskim społeczeństwie (np. Ukrainek jako kobiet wykonujących niskopłatne zajęcia), a także ich poczucie wyróżniania się na tle innych ludzi – niektórzy wskazywali kolor skóry jako barierę w nawiązywaniu kontaktów.

Część warsztatowa skupiała się na definiowaniu poczucia wspólnoty i samotności. Celem szeregu zadań aktywizacyjnych była nie tylko integracja z ludźmi z innej kultury, ale również pokazanie róźnorodności jako wartości. Była to okazja do wcielenia w życie części spostrzeżeń wyklarowanych podczas dyskusji w pierwszej części spotkania.

Podsumowując, sytuacja migrantów w Polsce bywa niezwykle zróżnicowana. Pokazał to dobitnie przekrój grupy cudzoziemców, spośród której część osób władała biegle językiem polskim. Z pewnością redukcja nierówności długo pozostanie wyzwaniem w naszym homogenicznym kraju.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————

Debata i warsztaty „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur” – 04.06.2019 r.

W dniu 4 czerwca 2019 roku na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM odbędzie się debata oraz warsztaty pn. „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur”. Jest to jedna z ośmiu inicjatyw, odbywająca się w ramach Tygodnia Międzykulturowego / Intercultural Week, organizowanego w Poznaniu już od 5 lat. Tegoroczna edycja przypada w dniach 03-10.06.2019 roku.

Podczas wydarzenia odbędzie się debata z udziałem cudzoziemców oraz ekspertów zajmujących się migracjami, prowadzona przez trenerkę edukacji międzykulturowej Marię Lebiodę oraz warsztaty pod hasłem „Wszyscy Różni – Wszyscy Równi”. Poprowadzi je Olga Stobiecka – Rozmiarek.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego OśrodkaPolityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Capacity building workshop w Koninie – 28.05.2019 r.

W dniu 28 maja 2019 roku w ramach konferencji naukowej pn. „Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie” odbyły się warsztaty na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju adresowane do studentów. Miały one charakter teoretyczny i praktyczny. Teoria obejmowała wstęp do tematyki związanej z Agendą 2030, w tym najważniejszych celów i aspiracji, a praktyczna część dotyczyła sposobów wdrażania celów Agendy 2030 w codziennej działalności partnerów konferencji. Modelowymi przykładami były lokalne, konińskie instytucje – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Warsztaty spotkały się z pozytywnym odbiorem zaproszonych studentów. Mamy nadzieję, że zainteresowanie utrzyma się również na kolejnych spotkaniach, które będziemy organizować jako Ośrodek jeszcze w tym roku.

#2030impact #togetherforAgenda2030 #2030route #thelegendofcommonaction #wszystkownaszychrękach #PolishAgenda2030Campaign

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————–

Konferencja naukowa pn. PROBLEMATYKA SPOŁECZNA REGIONU KONIŃSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ STUDENTÓW PWSZ W KONINIE – 28.05.2019 r.

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Koninie serdecznie zapraszają na konferencję naukową pn. „Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie”, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku w siedzibie PWSZ w Koninie w godzinach od 10:00 do 15:00. W programie konferencji przewidziane są także warsztaty dla studentów z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szczegółowy program konferencji dostępny jest w załączeniu.

Program konferencji – Konin, 28 maja 2019 roku

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER – 24.05.2019 r.

Marszałek Marek Woźniak wziął w ostatnim czasie udział w posiedzeniu komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów. Członkowie dyskutowali głównie na temat potrzeb oraz roli regionów i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiali o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku:

http://www.wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3545%3Amarszalek-wozniak-na-posiedzeniu-komisji-coter&catid=178%3Aslider&fbclid=IwAR2fwalfFo_Htb1bKcMP_bhdxxZCko-sVnvsxcHCtfLOX-xO9P7rxtGq5JU

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Dialog Obywatelski „Zielone Miasta Przyszłości” – 23.05.2019 r.

W dniu 23 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przy ulicy Umultowskiej 89 odbył się dialog obywatelski pn. „Zielone Miasta Przyszłości”. Spotkanie poprowadził dziennikarz Edwin Bendyk, a jego gośćmi specjalnymi byli Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. Dialog ten był częścią dialogów obywatelskich, organizowanych od 2012 roku przez Komisję Europejską.

Wprawdzie spotkanie zdominowały poznańskie problemy, związane m.in. z zachodnim klinem zieleni na Sołaczu oraz terenem sqautu Rozbrat, które mają zostać zagospodarowane w ramach nowego studium zagospodarowania przestrzennego,  ale pojawił się również temat budowy stadionu w pobliżu Moraska, gdzie znajduje się siedlisko wielu cennych gatunków. Nie brakowało pytań o możliwości walki ze smogiem, wprowadzenia automatów na plastikowe butelki wzorem innych miast w kraju, czy też refleksji dotyczącej zielonych miast i rosnącej wycinki drzew. Komisarz Bieńkowska podzieliła się z kolei aktualną wiedzą na temat europejskiego dążenia do urzeczywistnienia się zrównoważonych miast. Zauważyła, że wiele zmian na lepsze jest efektem silnego nacisku społecznego (na przykład ograniczenie produkcji samochodów z silnikami dieslowymi), a także wiodącego głosu Europy w dyskusji klimatycznej. Zwróciła również uwagę na zróżnicowanie poglądów w obrębie samych krajów, podając przykład nie tylko Polski, ale również USA, w których przemysł proamerykański jest bardziej proekologiczny, niż nastawienie prezydenta Donalda Trumpa. Przewrotnie zdarza się również, że prezydent uznawanej za znaczącego truciciela Chin wypowiada się bardziej proekologicznie, niż jego amerykański odpowiednik. Rozmowa ujawniła wiele interesujących faktów i zależności, na przykład plan wydzielenia unijnych funduszy od 2021 roku na tzw. politykę miejską, promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, czy też wzmacnianie inicjatyw oddolnych; energii, która jest w społeczeństwie. Mimo, że podczas całej dyskusji nie padło bezpośrednie nawiązanie do Agendy 2030, idea zrównoważonego rozwoju przyświecała całej dyskusji.

Podsumowując, tego rodzaju spotkania sprzyjają podnoszeniu ważnych tematów. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie ich więcej w przyszłości. Jest to szczególnie istotne w obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już w tę niedzielę.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Raport nt. równości płci – 21.05.2019 r.

W ostatnim czasie Biuro Wielkopolski w Brukseli sprawozdanie, sporządzone w ramach unijnego programu URBACT, który jest funkcjonującym od 15 lat programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej, mającym na celu promowanie idei zrównoważonych miast w Europie. Ma on umożliwić miastom współpracę między sobą oraz rozwijanie zintegrowanych

rozwiązań dla wspólnych wyzwań urbanizacyjnych poprzez sieciowanie, uczenie się z doświadczeń innych, a także wyszukiwanie dobrych praktyk w celu poprawy strategii miejskich. Jest on instrumentem Polityki Spójności, współfinansowanej ze środków Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwojowego, a także przez 28 krajów członkowskich, Norwegię i Szwajcarię.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/…/13-05-2019-gender-equality-how-citie…

#localcampaign #ShapingFairCities #lokalnakampania

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————–

Rozpoczęcie kampanii krajowej pod hasłem „Wszystko w naszych rękach”! – 1.05.2019 r.

Dziś obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej…

…ale nie tylko!

Niniejszym z radością ogłaszamy rozpoczęcie naszej projektowej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „Wszystko w naszych rękach”, która ma na celu podniesienie ogólnej świadomości na temat Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wśród instytucji z nami współpracujących!

Bądźcie z nami!

#sfcinpoland #localcampaignbeginning #2030agendawnaszychrękach #polskakampanianarzeczAgendy2030 #wszystkownaszychrękach

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o pracę – projekt Tworzenie Sprawiedliwych Miast – 30.04.2019 r.

Poszukujemy nowej osoby do zespołu projektowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w projekcie „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Będzię ona zajmować między innymi tworzeniem kampanii społecznej dedykowanej Agendzie 2030 na poziomie lokalnym, a także organizacją szkoły letniej bądź zimowej dla studentów.

Więcej informacji o specyfice stanowiska znajduje się w tym linku:

Aktualne oferty pracy

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————–

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – Poznań, 15.03.2019 r.

W dniu 15 marca odbywa się globalny, zorganizowany strajk klimatyczny, w którym wezmą udział ludzie w 500 miastach z ponad 50 krajów na świecie. W Polsce uczniowie, głównie licealiści, wyszli na ulicę w ponad 30 miastach w Polsce. Domagają się podjęcia szybkich działań na rzecz ochrony planety. Liczne grono tych, którym leży na sercu dobro Ziemi. zebrało się tego dnia o godzinie 10:00 pod pomnikiem Starego Marycha przy placu Wiosny Ludów. Jak informuje policja, pod Starym Marychem o godz. 10:00 zebrało się ok. 500 osób. Po zakończeniu demonstracji około godziny 13, odbył się wspólny Spacer dla Klimatu.

Jak czytamy w opisie wydarzenia Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na portalu Facebook, stan naszej planety jest krytyczny. Młodzi ludzie na całym świecie, zainspirowani działaniami szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg (która od sierpnia 2018 co piątek protestuje przed szwedzkim parlamentem, a w dniu 14 marca 2019 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla), domagają się zmian w polityce państwa na rzecz klimatu. Chcą również zwiększyć świadomość młodych ludzi i pokazać, że problem jest bardzo poważny. Społeczeństwa nie są świadome zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Nasz wspólny dom – Ziemia – się pali, a my mamy coraz mniej czasu, by uratować naszą planetę. Jako ludzkość osiągnęliśmy punkt krytyczny, a nasze pokolenie oraz pokolenie naszych dzieci ucierpi na tym najbardziej. Zgadzamy się z tym całym sercem, szczególnie że 13 cel Agendy 2030 nie bez powodu mówi o przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych.

Zapraszamy do naszej krótkiej relacji zdjęciowej.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Seminarium naukowe z udziałem Marcina Popkiewicza – 28.01.2019 r.

W dniu 28 stycznia w godzinach od 13:00 do 14:30 na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyło się seminarium naukowe z udziałem Marcina Popkiewicza – uznanego specjalisty bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl i stały uczestnik debat medialnych na tematy dotyczące zmian klimatycznych i polityki energetycznej w Polsce, Europie i świecie oraz laureat wielu nagród poprowadził seminarium na temat powiązania zagadnień klimatycznych ze zrównoważonym rozwojem.

Autor zapewnił obecnym niemałą ilość dających do myślenia faktów i statystyk. O ile fakt sporego dopłacania do wydobycia węgla kamiennego, bardzo silnego lobby węglowego w Polsce, czy zaopatrywania się przez Unię Europejską w ropę saudyjską i rosyjską nie wydaje się sensacyjnym odkryciem, o tyle takie aspekty, jak wpływanie na swój wzrost wskaźników światowego zużycia energii, światowego PKB oraz emisji CO2, fakt, że 36 najbardziej smogowych miast w UE leży w Polsce, czy zakwaszanie oceanów i rozpuszczanie rafy koralowej przez CO2 znacznie mocniej oddziałuje na wyobraźnię. Również zjawisko wędrowania Sahary na północ, możliwość wzrostu temperatury powierzchni Ziemi w ciągu dwóch – trzech stuleci nawet o 8 stopni daje mocno do myślenia i skłania do podjęcia poważniejszych kroków w kierunku propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Nakreślone przez M. Popkiewicza scenariusze są następujące: Eksploatacja ile się jeszcze da, niech nasze dzieci się martwią przyszłym kryzysem środowiskowym, gospodarczym, klimatycznym, wojnami 2. zrównoważony rozwój, czyli: naturalne/odnawialne źródła energii (wiatr, słońce oraz energia jądrowa – mniejsze zło), zmniejszamy zużycie zasobów naturalnych, nowe energooszczędne budownictwo, nowy transport.

Ze stroną autora można zapoznać się tutaj: http://naukaoklimacie.pl/.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju – 1.01.2019 r.

Ostatni cel skupia się na aspektach praktycznych wcielania CZR (Celów Zrównoważonego Rozwoju) w życie: wzmocnienie istniejących środków oraz międzynarodowego partnerstwa. Jego realizacja dzieli się na kilka aspektów: finansowy, technologiczny, budujący potencjał, handlowy oraz systemowy. Strona finansowa zakłada zwiększoną mobilizację krajowych środków w celu uszczelnienia systemu podatkowego w krajach rozwijających się. W ramach Agendy 2030 kraje rozwinięte zobowiązane będą wcielić w życie zobowiązania wynikające z oficjalnej pomocy rozwojowej. Dotyczy to również państw, u których wydatki na ODA mają oscylować w granicy 0,7 % dochodu narodowego brutto w przypadku krajów rozwijających się oraz 0,15-0,20% dla krajów najsłabiej rozwiniętych (sugerowany wskaźnik to stałe 0,20%). Wskazane jest również pozyskanie dodatkowych środków na ten cel z różnych źródeł. Przez wsparcie krajów rozwijających się w zakresie finansowym rozumie się także kształtowanie ich polityk pieniężnych, szczególnie w zakresie spłacania długów oraz wdrożenie systemów promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych.

Aspekt technologiczny zakłada wzmożoną wymianę doświadczeń na linii Północ-Południe oraz upowszechnianie dostępu do nauki, technologii i innowacji na zasadzie międzynarodowej współpracy. Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie pełnego potencjału już istniejących umów i porozumień z naciskiem na kraje znajdujące się wewnątrz Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach tego celu mieści się również upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku naturalnego na szczególnych warunkach, ułatwiających ich sprawne wdrożenie. Uruchomienie banku technologii miało nastąpić do 2017 roku. W zakresie budowy potencjału głównym zadaniem jest zwiększanie globalnego wsparcia rozbudowy potencjału na linii Północ-Południe oraz na zasadzie współpracy trójstronnej.

Aspekt handlowy to przede wszystkim promocja otwartego, wielostronnego mechanizmu handlowego pod egidą Światowej Organizacji Handlu oraz wsparcie eksportu w krajach rozwijających się, szczególnie tych o najniższych udziałach w sprzedaży własnych towarów na globalnych rynkach; zakładanym celem jest podwojenie udziałów eksportowych oraz terminowe, transparentne wdrożenie bezcłowego dostępu do światowego rynku w zgodzie z regulacjami Światowej Organizacji Handlu.

Ostatnim elementem tego celu są wszelkie kwestie systemowe na wielu szczeblach. Sygnatariusze Agendy 2030 dostrzegają potrzebę wzmacniania globalnej stabilności makroekonomicznej, w tym poprzez nadzór nad wdrażaniem istniejących polityk oraz ich spójnością z ideami zrównoważonego rozwoju. Realizacja tych zadań nie może stać w sprzeczności z autonomią polityczną państw zaangażowanych, uznając kluczowe znaczenie decyzji podejmowanych przez rządy poszczególnych państw. Wśród zadań szczególne znaczenie nadaje się globalnemu partnerstwu działającemu na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnionemu o niezbędne partnerstwa wielostronne, z których ma wynikać realne wsparcie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Istotne wydaje się również zachęcanie do tworzenia i promocji skutecznych, wydolnych partnerstw w przestrzeni publicznej, publiczno-prywatnej oraz uwzględniającej rolę organizacji oddolnych oraz upowszechnienie dostępu do rzetelnych danych statystycznych uwzględniających dochód, płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, status migracyjny, niepełnosprawność, położenie geograficzne oraz narodowy kontekst do 2020 roku. Równie istotne wydaje się wspierane rzetelnego tworzenia danych statystycznych, szczególnie w krajach Trzeciego i Czwartego Świata. Natomiast 2030 rok jest datą graniczną doprowadzenia do końca rozpoczętych inicjatyw pomiaru postępów w zrównoważonym rozwoju, stanowiących dopełnienie produktu krajowego brutto.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————-

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu – 24.12.2018 r.

Przedostatnim Celem Zrównoważonego Rozwoju jest promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach otwartych na włączanie społeczne instytucji.

Szesnasty cel Agendy 2030 obejmuje szeroko pojęte promowanie bezpieczeństwa, dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz kreowanie instytucji przyjaznych włączaniu społecznemu. Ich sprawność ma się przejawiać w zmniejszeniu poziomu przemocy (szczególnie nadużyć, handlu ludźmi i przemocy w stosunku do dzieci) oraz związanego z tymi zjawiskami wskaźnika śmiertelności w skali globalnej.

Z promocją pokojowych społeczeństw wiąże się również wspieranie rządów prawa na szczeblach krajowych i międzynarodowych, równy dostęp do usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości oraz budowanie efektywnych, przyjaznych obywatelowi instytucji. Działaniem wspierającym te dążenia jest zapewnianie elastycznego, otwartego i reprezentatywnego procesu podejmowania decyzji na różnych poziomych. Wielkie wyzwanie w tym kontekście stanowi zmniejszenie zjawiska prania brudnych pieniędzy, handlu bronią, przestępczości zorganizowanej, czy też korupcji. Dlaczego niezbędnymi aspektami tych zmian jest wzmocnienie udziału krajów Trzeciego i Czwartego Świata w międzynarodowych instytucjach porządku prawnego, rejestracja urodzeń oraz zapewnienie dostępu do informacji i ochrony podstawowych wolności na bazie międzynarodowych ustaleń.

Ostatnim aspektem promocji zrównoważonych instytucji jest współpraca międzynarodowa, z naciskiem na zwalczanie terroryzmu oraz szeroko pojętej przestępczości, jak również promocja polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie pozostawiających nikogo w tyle.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Spotkanie wielostronne dot. włączania Agendy 2030 do polityk lokalnych – Poznań, 17.12.2018 r.

W dniu 17 grudnia w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się spotkanie wielostronne dotyczące włączania Agendy 2030 do lokalnych polityk z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie obejmowało przede wszystkim przedstawienie Celów Zrównoważonego Rozwoju (również tych, które obejmuje projekt) oraz raportu dotyczącego postrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendy 2030 przez samych mieszkańców zrealizowana na reprezentatywnej grupie 750 mieszkańców w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa).

Spotkanie obfitowało w dyskusję, prezentację dobrych praktyk oraz refleksję na temat wdrażania CZR w praktyce. Okazało się – miejmy nadzieję – korzystne i owocne. Takie spotkania z pewnością będą się odbywać w naszym Ośrodku częściej i mają szansę przyczynić się do budowania świadomości naszego wpływu na otoczenie w każdym z nas.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Szkolenia wewnętrzne w ROPS nt. Agendy 2030 – 29.11.2018 r., 03.12.2018 r., 07.12.2018 r.

W dniach od 29 listopada do 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odbyły się dedykowane warsztaty na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, realizowane w duecie z Renatą z Migrant Info Point. Szkolenia były skierowane do pracowników ROPS jako przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego (JST), a każde z nich obfitowało w nowe wnioski i przemyślenia odnośnie do CZR, jak i samej Agendy 2030 jako idei. Warsztaty te miały charakter pilotażowy. Mamy nadzieję, że spotkania były dla wszystkich uczestników bardzo owocne i pozwoliły inaczej spojrzeć na kwestie zrównoważonego rozwoju, która dotyczy każdego z nas jako pracownika i obywatela.

Dziękujemy wszystkim chętnym za uczestnictwo w naszych warsztatach!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

—————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja „Trudne wybory producentów i konsumentów” – Warszawa, 29.11.2018 r.

W dniu 29 listopada w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na placu Trzech Krzyży w Warszawie odbyła się konferencja „Trudne wybory producentów i konsumentów”, poświęcone Celom na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Głównym Organizatorem była organizacja CSR Consulting, kiedys zajmująca się głównie społecznej odpowiedzialności biznesu, lecz obecnie coraz szerzej działająca na rzecz popularyzacji celów Agendy 2030. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland,  Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, GRID (Global Resource Information Database) oraz z udziałem czołowych przedstawicieli biznesu oraz organizacji działających np. na rzecz recyklingu. Dyskusji przyświecało słowo, jakie Collins ogłosił słowem 2018 roku: single use, czyli jednorazowego użytku.

Dyskusja toczyła się głównie wokół aspektów biznesowych, jako że przywoływana wielokrotnie Kampania 17 celów autorstwa CSR Consulting (działająca w kolejnej odsłonie pod hasłem „Nowe cele”) obracała się głównie wokół celu 12, jakim jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Inne cele, jakie były jednak podnoszone podczas spotkania, to CZR nr 5 (równość płci), CZR nr 9 (innowacyjność), CZR nr 4 (ekonomia), CZR nr 8 (wzrost gospodarczy), oraz CZR nr 11 (inkluzyjność miast).

Spotkanie okazało się niezwykle owocne i bogate w dane statystyczne, choć odsłoniło wiele mankamentów, z jakimi trzeba się zmierzyć w obliczu zwiększenia świadomości dotyczącej Agendy 2030. Mamy jednak nadzieję, że przykład podąża z góry i tego rodzaju dyskusje pozwolą na stałą obecność Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na krajowej wokandzie.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej – 26.11.2018 r.

Na zasadzie analogii do poprzedniego celu, piętnasty cel Agendy 2030 mówi o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu lasów, gleb oraz ekosystemów lądowych. Założenia mówią o zagwarantowaniu do 2020 roku ochrony ekosystemów oraz ich elementów: lasów, mokradeł, terenów górskich (łącznie z ich wewnętrznymi ekosystemami) i terenów suchych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami, a także promowaniu racjonalnej gospodarki lasami, łącznie z globalnym zalesianiem nowych terenów i obszarów wcześniej zalesionych, a także uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści płynących z wykorzystania genetycznych zasobów. Kolejnym zadaniem w ramach tego celu jest przeciwdziałanie pustynnieniu w skali globalnej oraz odtwarzanie krajobrazów dotkniętych suszą lub powodziami.

Niezwykle ważne z punktu zrównoważonego rozwoju jest też podjęcie działań powstrzymujących degradację siedlisk, praktyki kłusownicze i nielegalny handel chronioną fauną i florą. Oprócz tego, sygnatariusze Agendy 2030 zobowiązują się do objęcia ochroną do 2020 roku wszelkich gatunków zagrożonych wyginięciem, wprowadzenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych oraz włączenia kwestii wartości różnorodności biologicznej do różnych planów i strategii w skali globalnej. Twórcy Agendy podkreślają w tym miejscu wagę dwóch zadań: zwiększenie nakładów kapitałowych na wykorzystanie biologicznych zasobów oraz zrównoważoną gospodarkę lasami, szczególnie w krajach rozwijających się.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.


Przegląd Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych – Szamotuły, 23.11.2018 r.

W dniu 23 listopada odwiedziliśmy Szamotuły z okazji odbywającego się w miejscowym Kinie Halszka Przeglądu Filmów Odpowiedzialnych 17 celów. Inicjatorem projektu współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP była Fundacja CSR Res Severa, organizator trzech wcześniejszych edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych.

Przegląd trwający około dwóch godzin obejmował siedemnaście krótkich filmów w kolejności alfabetycznej, podzielonych w kilka bloków tematycznych. Odbył się przy komplecie obsadzonych miejsc, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką zrównoważonego rozwoju. Jest to dobry prognostyk dla szerzenia świadomości dotyczącej przekazu Agendy 2030.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za możliwość uczestnictwa i mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą mieć częściej miejsce również w przyszłości!

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Konferencja „Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce– konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny” – Kraków, 22.11.2018 r.

W dniu 22 listopada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w godzinach od 9:30 do 15:30 odbyła się konferencja pn. „Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce– konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny”, obejmująca swoją tematyką różne aspekty migracji. Poruszona została zarówno problematyka definiowania mniejszości etnicznych, statystyki dotyczące stosunku Polaków do migrantów, jak i przeróżne wątki dotyczące mniejszości obecnych na terenie naszego kraju (m.in. mniejszości niemieckiej, romskiej i ukraińskiej).

Konferencję zwieńczyły szczególnie interesujące badania dotyczące postrzegania pracy z migrantami przez samych pracowników socjalnych. Mamy nadzieję, że podobne tematy będą częściej poruszane na forum ogólnopolskim i uważamy to spotkanie za wyjątkowo interesującą, kameralną dyskusję.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 14:  Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony – 19.11.2018 r.

Czternasty cel Agendy 2030 w całości poświęcony jest ochronie morza. Pierwszym z zadań w ramach tego obszaru jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń morskich do 2025 roku, głównie wynikających z wrzucania doń odpadów. Kolejną ważną kwestią jest zwiększenie ochrony morskich ekosystemów i podjęcie działań w celu ich odtworzenia i podtrzymania ogólnego stanu oceanów. W tym celu wskazane jest zredukowanie skutków zakwaszania oceanów oraz uporządkowanie kwestii połowu ryb, obejmującą również odbudowę populacji zarybionych obszarów oraz eliminację praktyk nasilających nielegalne połowy (np. subwencji).

Również do 2020 planowane jest objęcie ochroną około jednej dziesiątej ogółu wybrzeży morskich, zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym. Aby umożliwić zrównoważony rozwój biedniejszym państwom żyjącym m.in. z turystyki czy rybołówstwa, do 2030 planowane jest wprowadzenie dla nich dodatkowych korzyści ekonomicznych.Ostatnie zadanie w ramach tego celu składa się z następujących elementów: poszerzania wiedzy naukowej i prowadzenia badań nad morskim obszarem z uwzględnieniem wytycznych Międzyrządowej komisji oceanograficznej ws. transferu technologii morskich (Intergovernmental Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Technology). Drugim aspektem tego zadania jest proponowane wprowadzenie szerszego dostępu do rynków i zasobów morskich dla lokalnych rybaków. Ostatnia część obejmuje ochronę zasobów oceanicznych w oparciu o paragraf 158 dokumentu „Przyszłość, jakiej chcemy” (The Future We Want) w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS).

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.


Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 12.11.2018 r.

Cele szczegółowe trzynastego celu Agendy oscylują wokół zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Dlatego pierwszym z nich jest wzmocnienie zdolności wszystkich krajów do przystosowania się do tych zmian, tym zwiększenia odporności na straty. Obejmuje to włączenie działań na rzecz przeciwdziałania destrukcyjnym skutkom zmian klimatycznych do polityk oraz strategii, a także zwiększanie świadomości w aspekcie zmian klimatycznych oraz działań profilaktyczno-edukacyjnych, w jakie można się włączyć.

Równie istotnym wskaźnikiem jest wywiązanie się ze zobowiązania podjętego przez państwa rozwinięte w celu zaangażowania wspólnie 100 mld USD rocznie do 2020 roku z wszelkich źródeł celem wsparcia krajów rozwijających się w łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz zapewnienia przejrzystego działania Zielonego funduszu klimatycznego oraz promocja mechanizmów skutecznego planowania i zarządzania różnymi aspektami zmian klimatu w krajach najsłabiej rozwiniętych, państwach wyspiarskich, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Spotkanie „Shaping Fair Cities” w Bolonii, 08.11.2018 r.

W dniu 8 listopada br. odbyło się spotkanie projektowe delegatów Steering Committee w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Dotyczyło ono teoretycznych aspektów realizacji projektu u progu końca pierwszego roku, jak również miało charakter podsumowujący. Zaprezentowano między innymi zestawienie ankiet na potrzeby raportu, ogólne założenia Training Toolkit oraz kwestię wielostronnych konsultacji (multilateral consultations) przygotowane przez Uniwersytet Boloński,  praktyczne założenia Policy Learning Platform,  przedstawione przez przedstawiciela BRCT z Rumunii oraz poszerzone założenia strategii identyfikacji wizualnej całego projektu, łącznie z wyjaśnieniem przesłania projektowego loga, przyrównanego do kolektywnego składania bądź formowania „shaping” papierowej kostki.

Dzięki możliwościom technicznym, mieliśmy sposobność śledzenia przebiegu spotkania przez videokonferencję, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni Organizatorom.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ EKSPERTYZY W RAMACH PROJEKTU TWORZENIE SPRAWIEDLIWYCH MIAST – 22.10. 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy w ramach projektu pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”.  Oferty wraz z załącznikami w formacie .doc, .docx lub .pdf należy przesyłać do dnia 31 października 2018 roku na adres e-mail: weronika.miksza@rops.poznan.pl

Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC_II
Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC_II_I
Załącznik-nr-1-Formularz oferty_SFC_II
Załącznik-nr-2-Tabela_SFC_II
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-w-postępowaniu_SFC_II

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ EKSPERTYZY W RAMACH PROJEKTU TWORZENIE SPRAWIEDLIWYCH MIAST – 05.10.2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy w ramach projektu pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”.  Oferty wraz z załącznikami w formacie .doc, .docx lub .pdf należy przesyłać do dnia 14 października 2018 roku na adres e-mail: weronika.miksza@rops.poznan.pl 

Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC
Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC1
Załącznik-nr-1-Formularz oferty_SFC
Załącznik-nr-2-Tabela_SFC
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-w-postępowaniu_SFC

——————————————————————————————————————————————————————–

Cel Zrownoważonego Rozwoju nr 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji – 05.11.2018 r.

Dwunasty cel Agendy to wdrażanie programów ramowych obejmujących zrównoważoną konsumpcję i produkcję12.1  Wdrożyć dziesięcioletnie programy ramowe w zakresie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji (10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production) dla wszystkich krajów, z krajami rozwiniętymi przewodzącymi tym działaniom oraz z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się

Pierwszą rzeczą jest wprowadzenie do 2030 roku lepszego zarządzania zasobami naturalnymi, szczególnie zmniejszenia o połowę ilości marnowanej żywności, odpadów z procesu produkcji oraz strat wynikłych podczas zbiorów. Do 2020 roku założenia Agendy przewidują wdrożenie ekologicznych metod przetwarzania różnych odpadów, szczególnie chemicznych, zgodnych z międzynarodowymi zarządzeniami i zmniejszenie ich emisji do środowiska. Podkreśla się tutaj wiodącą rolę recyklingu, redukcji i zapobiegania.

Ważnym elementem jest edukowanie przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w publikowanych raportach, jak również promowanie zrównoważonych, dostosowanych do polityk krajowych, zamówień publicznych. Wzrost świadomości ma także objąć ogół populacji na całym świecie.

Kolejnym elementem tego celu ma być wspieranie krajów rozwijających się we wzmacnianiu ich naukowych oraz technologicznych działań w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Podobnie rzecz się ma ze zrównoważoną turystyką – z punktu widzenia twórców Agendy ważne jest badanie wpływu zrównoważonego rozwoju na turystykę kreującą nowe miejsca zatrudnienia i promującą lokalną kulturę oraz wyroby. Ostatnim elementem dwunastego CZR jest weryfikacja wydatków na paliwa kopalne, uzdrowienie rynku oraz dążenie do ograniczania dotacji na inwestycje mające szkodliwy wpływ na środowisko oraz ubogie, zależne społeczności.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Ekonomia zaufania” w ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu – 25.10.2018 r.

W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w konferencji w ramach Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2018 przebiegającego w tym roku pod hasłem ‘Ekonomia Zaufania’. Spotkanie w Poznaniu było wydarzeniem wyjątkowym i szczególnie dla nas ważnym, ponieważ w pełni dotyczyło realizacji celów Agendy 2030.
Konferencję rozpoczęła prezentacja Magdaleny Obłozy z CSRinfo na temat istotności Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030.

Małgorzata Hołdys z Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii opowiedziała o drodze jaką dotąd przebyła Polska ku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przybliżyła Uczestnikom, jak duża praca została już wykonana, a także na jakim etapie działań i sprawozdawczości wobec ONZ znajdujemy się w tej chwili.

Mateusz Wyżykowski z Wydziału Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentował w jaki sposób mierzy się realizację CZR i jakie wyzwania towarzyszą prowadzeniu badań w tym obszarze.

Podczas spotkania odbył się także bardzo inspirujący warsztat poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnicy mieli możliwość dokładniejszego poznania CZR, zaobserwowania jak mogą przenikać się z działaniami biznesowymi i stopniowo stawiali coraz śmielsze kroki w proponowaniu rozwiązań, które mogłyby sprzyjać realizacji celów Agendy 2030.

W czasie spotkania Uczestnicy mogli pozować do pamiątkowych zdjęć, wraz z graficznymi wizualizacjami Celów Zrównoważonego Rozwoju. Fotobudka cieszyła się dużym zainteresowaniem i my także mamy pamiątki w postaci fotografii i spersonalizowanych zakładek do książek, w tym szczególnie o tematyce zrównoważonego rozwoju.

Takich wydarzeń potrzeba nam więcej!

fot. materiały konferencyjne

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu – 25.10.2018

Tym razem poświęcimy parę słów CZR nr 11, który podlega również naszej szczególnej uwadze z racji zapisów projektowych, skupia się na wyrównywaniu szans w zakresie mieszkalnictwa, transportu, planów urbanizacyjnych oraz innych czynników warunkujących życie w większych skupiskach ludzi.

Przez zmianę w mieszkalnictwie rozumie się zapewnienie dostosowanych, zbilansowanych kosztowo mieszkań oraz poprawa warunków w najbiedniejszych dzielnicach miast (tzw. slumsach). Ulepszenie transportu ma dotyczyć przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa, zrównoważenia kosztów oraz upowszechnienia go. Przy działaniach w dziedzinie transportu publicznego należy uwzględnić potrzeby grup o specjalnych potrzebach: osób z niepełnosprawnościami, kobiet, dzieci oraz seniorów. W tym celu zawiera się również promowanie urbanizacji sprzyjającej społecznemu włączeniu oraz udziału samych zainteresowanych w planowaniu nowych osiedli.

Kolejnym aspektem tego celu jest nie tylko dążenie do ciągłej ochrony i .zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przed degradacją, ale też redukcja wskaźnika niekorzystnego oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem gospodarki szeroko pojętymi odpadami. Planowane jest również znaczne zmniejszenie liczby zgonów w wyniku klęsk żywiołowych oraz zmniejszenie zniszczeń w odniesieniu do światowego PKB. Nacisk ma zostać położony na ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wspieranie połączeń między obszarami miejskimi, podmiejskimi oraz wiejskimi w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni publicznej wszystkim, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Ostatni moduł wpisuje się w ideę zrównoważonej urbanizacji. Program zakłada znaczące zwiększenie liczby miast i osiedli ludzkich opracowujących i wdrażających zintegrowane polityki oraz plany dążące do zwiększenia integracji społecznej i efektywności wykorzystywania zasobów, czy też łagodzenia skutków zmian klimatycznych. W związku z tym, niezbędne jest wdrażanie kompleksowego zarządzania ryzykiem klęsk na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramowym programem działania z Sendai na rzecz ograniczania ryzyka katastrof na lata 2015 – 2030. Wsparcie finansowo-techniczne dedykowane jest szczególnie krajom najsłabiej rozwiniętym.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 ———————————————————————————————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami – 15.10.2018 r.

Kolejny cel skupia się na zmniejszaniu nierówności zarówno wewnątrz krajów, jak i między krajami. Naczelnym celem jest sukcesywne dążenie do wzrostu dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji do poziomu wyższego niż średnia krajowa, a także promować partycypację w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym wszystkich ludzi bez różnicowania. Na zasadzie analogii konieczne jest niwelowanie dyskryminujących elementów z otoczenia (praw, polityk, praktyk, tendencji itp.) oraz działania edukacyjne zmierzająca do zastąpienia ich nowymi, inkluzyjnymi zapisami. Szczególny nacisk kładziony jest na zabezpieczenie społeczne i finansowe, co pozwoli na wyrównanie szans.

Innym sposobem na realizację tego celu jest ulepszenie i wdrażanie regulacji oraz nadzór międzynarodowych rynków i instytucji finansowych. W związku z tym kluczowe wydaje się wyeksponowanie głosu krajów rozwijających się na międzynarodowych forach finansowo-gospodarczych, aby umocnić wiarygodność tych instytucji, jak również wprowadzenie w życie zasady zróżnicowanego traktowania krajów najsłabiej rozwiniętych. Gwarancją takiego wsparcia jest oficjalna pomoc rozwojowa (Official Development Assistance) oraz środki finansowe, w tym bezpośrednie instytucje zagraniczne, kierowane do państw w największej potrzebie, w zgodzie z krajowymi planami oraz programami.

Istotne z punktu widzenia prowadzonego przez nas projektu jest ułatwianie uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej oraz odpowiedzialnej migracji i przepływu ludzi, szczególnie przez wdrażanie skutecznie zarządzanych polityk migracyjnych. Cel ten podlega naszej szczególnej uwadze. Z tym celem wiąże się wola zmniejszenia kosztów transakcyjnych zagranicznych przekazów pieniężnych migrantów do poziomu poniżej 3% oraz eliminacja kanałów płatności, w których prowizja przekracza 5% wartości przekazu.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————–

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność – 08.10.2018 r.

Dziewiąty Cel Zrównoważonego Rozwoju jest zorientowany na zrównoważoną, trwałą, dostępną dla wszystkich infrastrukturę na różnych szczeblach, w tym międzyregionalnym i międzynarodowym. W gronie objętych rozbudową znajdują się państwa afrykańskie, kraje najsłabiej rozwinięte, rozwijające się kraje śródlądowe i rozwijające się małe państwa wyspiarskie.  W tym celu niezbędne jest dostosowane do potrzeb, uprzemysłowienie oraz zwiększenie do 2030 roku znaczenia przemysłu dla PKB. Szczególną troską otacza się  kraje najsłabiej rozwinięte, w których celem jest podwojenie udziałów przemysłu w PKB.

We wzmocnieniu pozycji przemysłu ma pomóc zwiększenie dostępności do bankowości, ubezpieczeń, czy kredytów dla sektora przedsiębiorstw, szczególnie zakładów przemysłowych. Istotne wydaje się również ulepszanie istniejącej infrastruktury i przemysłu z wykorzystaniem przyjaznych środowisku technologii według posiadanych możliwości. Z tym wskaźnikiem wiąże się również intensyfikacja naukowych badań oraz podniesienie poziomu wspomnianej wyżej technologii we wszystkich krajach do 2030 roku. Dotyczy to również zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, co ma nastąpić nie później niż do 2020 roku. W osiągnięciu tych celów ma pomóc zatrudnienie dodatkowej liczby w sektorze badawczo-naukowym na każdy milion ludności oraz zwiększenie nakładów na rozwój zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Z powyższymi wskaźnikami powiązane jest wspieranie krajowego rozwoju technologicznego, badań oraz innowacyjności w krajach rozwijających się poprzez rozwój przemysłu i zwiększanie efektywnego wykorzystania surowców.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi – 01.10.2018 r.

Kolejnym ważnym aspektem, który będzie poruszony w tym tygodniu, jest promocja stabilnego, zrównoważonego i inkluzyjnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz postulatu godnej pracy dla wszystkich ludzi. W tym celu konieczne jest prowadzenie polityki rozwojowej wspierającej działalność produkcyjną, tworzenia godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji, oraz zachęcanie do wychodzenia z szarej strefy i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego, niezbędne jest także zapewnienie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla każdego, niezależnie od wieku, płci, czy stopnia sprawności, a także jednakowego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Za warty uwagi uznawany jest również szeroko pojęty wzrost gospodarczy, z uwzględnieniem najpożyteczniejszych sektorów, a także maksymalnie 7% roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najsłabiej rozwiniętych. Ma się to odbywać równolegle z likwidacją pracy przymusowej, handlu ludźmi, ochroną praw pracowników i zapewnieniem stabilnego zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza migrantów i osób bez stałego zatrudnienia. Szczególne miejsce poświęca się dzieciom i młodym ludziom – Agenda 2030 zakłada znaczne zmniejszenie odsetka młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi do 2020 roku, a do 2025 roku – całkowitą eliminację pracy świadczonej przez dzieci. W tym celu zakłada się opracowanie i wdrożenie do 2020 globalnego programu zatrudniania młodych dorosłych oraz Globalnego paktu pracy. Z kolei w celu efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów, planuje się wzrost ich wykorzystania na skalę globalną, a także odwrócenie tendencji związanych z niszczeniem środowiska. Promowaniu lokalnej produkcji oraz zrównoważonej turystyki ma sprzyjać opracowanie do 2030 roku strategii promujących te obszary gospodarki, jak również zwiększenie wsparcia w ramach uchwalonej Pomocy na rzecz rozwoju handlu. W tym celu Agendy 2030 zawiera się także uproszczenie dostępu do różnych usług finansowych, takich jak bankowość, czy ubezpieczenia.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 6 i 7: dostęp do wody i warunków sanitarnych oraz powszechnie dostępnej, zrównoważonej energii – 24.09.2018 r.

Analogicznie do eliminacji głodu, szósty cel koncentruje się wokół zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Głównym priorytetem jest zapewnienie do 2030 roku powszechnego i sprawiedliwego dostępu do wody pitnej po przystępnej cenie, a także poprawa jakości istniejących wód poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, likwidację wysypisk oraz zaniechanie stosowania szkodliwych specyfików. Równocześnie w zaleceniach Agendy 2030 pojawia się sugestia dotycząca efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych oraz magazynowania wody słodkiej, by zapobiec niedoborom w krajach szczególnie potrzebujących. Ze zrównoważoną gospodarką wodną wiąże się także zintegrowanie zarządzanie zasobami wodnymi oraz odtwarzanie ekosystemów, których woda stanowi integralną część. Do procesu gospodarowania zasobami wodnymi należy również włączyć lokalne społeczności.

Innym tematem podejmowanym w tym punkcie są wszelkie obszary związane z warunkami sanitarnymi. Jednym ze wskaźników jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do godziwych warunków sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, dziewcząt i osób w szczególnie trudnej sytuacji. Ważne jest również rozszerzenie współpracy międzynarodowej i wsparcia krajów działających na rzecz poprawy warunków sanitarnych i technik pozyskiwania wody pitnej, w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

Siódmy cel Agendy 2030 opiera się do dostępie do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii, a także usług z nią powiązanych. Istotne są także dążenia do zmiany proporcji źródeł jej pozyskiwania na korzyść energii odnawialnych., jak również ambitne dążenia do podwojenia do 2030 roku wskaźnika wzrostu globalnej efektywności zużycia energii. W tym celu bardzo ważne jest zwiększenie międzynarodowej współpracy umożliwiającej dostęp do badań, nowoczesnych technologii, efektywności energetycznej, a także promocji energetycznych inwestycji w takie elementy jak infrastruktura czy technologie. Ich rozbudowa powinna być szczególne ważna z perspektywy mieszkańców krajów rozwijających się: państw słabo rozwiniętych, państw wyspiarskich i rozwijających się krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi.

   

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy w ramach projektu pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”.

Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC
Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC1
Załącznik-nr-1-Formularz oferty_SFC
Załącznik-nr-2-Tabela_SFC
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-w-postępowaniu_SFC

————————————————————————————————

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych będąca partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w projekcie pn. „Shaping Fair Cities – Tworzenie sprawiedliwych miast” zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się i składania ofert. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 września br.

Raport jest częścią projektu Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees’ flows finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu DEAR.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfiki zlecenia znajdują się na stronie:

———————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt – 17.09.2018 r.

Tematem kolejnego artykułu będzie cel, który podlega naszemu szczególnemu zainteresowaniu z racji realizacji projektu Shaping Fair Cities. Jest nim osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt.

Na pierwszym planie stoi eliminacja dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich istniejących formach na świecie. Szczególny nacisk jest położony na eliminację przemocy wobec kobiet oraz dziewcząt, łącznie z najbardziej skrajnymi formami – handlem ludźmi, czy wykorzystywaniem seksualnym, a także przymusowe małżeństwa i okaleczenia żeńskich narządów płciowych.

Innym, niemniej ważnym aspektem jest uznanie nieopłacanej opieki i pracy w domu poprzez zapewnienie świadczeń publicznych, infrastruktury, zabezpieczenia społecznego oraz promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie. Pokrewnym elementem tej strategii jest gwarancja pełnego i efektywnego udziału oraz równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym.

Kolejnym postulatem tego punktu jest powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz korzystania z praw prokreacyjnych, zgodnie z Programem działań międzynarodowej konferencji na rzecz ludności i rozwoju (Programme of Action of the International Conference on Population and Development), Pekińską platformą działania (Beijing Platform for Action) i innymi dokumentami. Agenda 2030 ma również zapewnić kobietom równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych, prawa własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dostęp do usług finansowych, prawo dziedziczenia oraz prawo do korzystania z zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym. Umocnienie pozycji kobiet ma być również możliwe dzięki wdrożeniu skutecznego ustawodawstwa oraz ulepszeniu technologii informacyjnych.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————–

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4: Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie – 10.09.2018 r.

Czwarty cel Agendy 2030 dedykowany jest edukacji oraz idei uczenia się całe życie. Na pierwszym miejscu stawiane jest zapewnienie wszystkim dziewczętom i chłopcom uzyskanie nieodpłatnej, sprawiedliwej, efektywnej edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym.

W dalszej kolejności znajduje się zapewnienie wszystkim kobietom i mężczyznom równego dostępu do przystępnej finansowo i wysokiej jakości edukacji technicznej, zawodowej i wyższej, w tym do uczelni wyższych. Wiąże się to z innymi celami – znacznym zwiększeniem liczby młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości, eliminacją zjawiska nierówności płci oraz zapewnieniem podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia przez młodzież oraz znaczną część populacji dorosłych.

By osiągnąć ten wskaźnik, niezbędna jest modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowych, inkluzyjnych placówek edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych, wyszkolenie nowej kadry nauczycielskiej na drodze wymiany doświadczeń, jak również zwiększenie globalnej liczby stypendiów przeznaczonych głównie dla obywateli krajów najsłabiej rozwiniętych.
Istotne z punktu widzenia realizacji strategii zrównoważonego rozwoju jest przekazanie do końca 2030 roku niezbędnej wiedzy dotyczącej promowania zrównoważonego rodzaju poprzez edukację w obszarach praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

———————————————————————————————————————————————————————

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt – 03.09.2018 r.

Przed nami cotygodniowy opis kolejnego, trzeciego już celu Agendy 2030!

Trzeci cel to zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu. Przejawem tego zjawiska ma być zmniejszenie globalnego wskaźnika umieralności okołoporodowej do poziomu poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń. Osiągniecie tego celu będzie możliwe dzięki ograniczeniu przez wszystkie państwa umieralności noworodków i osiągnięcia maksymalnego poziomu 12 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń i umieralności dzieci poniżej piątego roku życia do maksymalnego poziomu 25 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń. Ukrócenie umieralności ma nastąpić również przez eliminacje epidemii AIDS, gruźlicy, malarii i chorób tropikalnych oraz zwalczenie wirusowego zapalenie wątroby, chorób przenoszonych przez skażoną wodę oraz innych chorób zakaźnych. Przedwczesna umieralność na choroby niezakaźne ma zostać ograniczona o jedną trzecią przez skuteczną profilaktykę, dbałość o kondycję psychiczną i ogólny dobrobyt. Szczególny nacisk kładzie się w tym miejscu na osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych szkodliwych substancji.

Kolejnym wskaźnikiem jest zmniejszenie zgonów wynikających z przyczyn pozazdrowotnych o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie, a także znacząco obniżyć liczbę zgonów wynikłych z zatrucia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz skażenia gleby, wody i powietrza. Wsparciem w realizacji tego zadania ma być zapewnienie do 2030 roku powszechnego dostępu do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i prokreacyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenie zdrowia prokreacyjnego do krajowych strategii i programów. Na podobnej zasadzie program ma zagwarantować powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek. Dlatego Agenda 2030 zakłada również wspieranie badań, opracowywanie nowych środków zwalczania chorób, zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia i wyszkolenie personelu medycznego, a także zdolność do wczesnego ostrzegania i redukcji ryzyka zdrowotnego, szczególnie w krajach rozwijających się i państwach wyspiarskich. Jego elementem ma być między innymi wdrożenie Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————–

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo – 27.08.2019 r.

W dzisiejszym artykule weźmiemy na tapetę drugi cel Agendy 2030, dotyczący rozwoju zrównoważonego rolnictwa, oraz zapobiegania szerzenia się głodu i niedożywienia.
Ambitnym celem Agendy 2030 jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok, eliminując przy okazji głód i wszelkie formy niedożywienia. W zaleceniach sporo miejsca poświęca się konkretnym strategiom; do zadań w ramach tego punktu należą m.in. zadania dotyczące zaburzeń wzrostu wśród dzieci poniżej piątego roku życia, a także właściwego odżywiania dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

Osobne miejsce poświęca się w tym punkcie produkcji żywności. Do 2030 roku planuje się podwojenie wydajności rolnictwa oraz dochodów drobnych producentów żywności, szczególnie kobiet, rdzennej ludności, rodzinnych gospodarstw rolnych, osób trudniących się pasterstwem lub rybołówstwem. W tym celu postuluje się wprowadzenie równego dostępu do ziem uprawnych oraz innych zasobów, takich jak: dostęp do wiedzy, usług finansowych, czy też rynków zbytu. Nieodłącznym elementem tej strategii jest umożliwienie zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Obok czynnika ludzkiego, konieczne jest również utworzenie systemu zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożenie praktyk mających w zamierzeniu zwiększyć wydajność i produkcję, zachować ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatu i nieoczekiwanych zmian pogodowych, jak również mające sukcesywnie poprawić jakość ziem uprawnych. Wiąże się z tym zapewnienie różnorodności genetycznej nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków, w tym poprzez skutecznie zarządzane i różnorodne banki nasion i roślin na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Dla propagatorów Agendy ważny jest również dostęp do korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy.

W punkcie 2. podkreśla się także znaczenie zwiększenia inwestycji w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin i inwentarza żywego w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych. Konieczne wydaje się również zapobieganie restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych. Dlatego sygnatariusze Agendy 2030 zobowiązali się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków towarów żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwienia dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie – 22.08.2018 r.

Zapraszamy do śledzenia nowego cyklu artykułów związanych z projektem Shaping Fair Cities: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa). Będzie on dotyczyć szczegółowych założeń 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).

Realizowany przez nasz Ośrodek od zeszłego roku projekt Shaping Fair Cities: Tworzenie sprawiedliwych miast dotyczy Agendy 2030 – kolejnego po Milenijnych Celach Rozwoju światowego programu zrównoważonego rozwoju, powołanego do życia z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i rozpisanego na lata 2020-2030. Pomimo szczytnych idei przemawiających za jej wdrożeniem, wzbudza on wciąż wiele kontrowersji, być może wynikających z niewystarczającej świadomości. Czemu dokładnie mają służyć poszczególne cele projektu, którego świadomość w polskich realiach wydaje się jeszcze nierozbudzona?

Pierwszym celem Agendy 2030 jest eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie. Obecnie skrajną postać biedy definiuje się jako utrzymywanie się za mniej niż równowartość 1,25 dolara amerykańskiego. Wymiernym wskaźnikiem ma być zmniejszenie odsetka osób żyjących w skrajnym ubóstwie przynajmniej o połowę. Do ważnych aspektów tego celu zalicza się również wypracowanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczenia społecznego, które obejmowałyby swoim zasięgiem szerokie grono ludzi, szczególnie najuboższych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych biedą. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie wszystkim równych praw w dostępie do podstawowych usług (w tym finansowych), zasobów gospodarczych, nowych technologii, czy też prawa dziedziczenia. W tym punkcie zawarte jest jednak coś, co zaczyna dotyczyć również naszego kraju; jest to ochrona ludności przed gwałtownymi zmianami i zniszczeniami wywołanymi zjawiskami naturalnymi lub krachem gospodarczym.

Ostatnie dwa aspekty dotyczą propozycji rozwiązania problemu ubóstwa i adresowane są głównie do krajów Trzeciego i Czwartego Świata. Pierwszą z nich jest międzynarodowa współpraca, która – dzięki mobilizacji – ma wspomóc potrzebujących i przyczynić się do eliminacji biedy. Druga zakłada stworzenie ram stabilnej polityki na poziomach: krajowym, regionalnym i międzynarodowym w oparciu o istniejące strategie rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię związane z płcią.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Fot. pixabay.com

———————————————————————————————————————————————————————

Kick-off meeting w Brukseli, 17-19 kwietnia 2018 r.

W dniach od 17 do 19 kwietnia 2018 r. w Brukseli odbyło się spotkanie otwierające oficjalnie realizację projektu “Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees’ flows”.

Celem spotkania było nakreślenie celów i priorytetów związanych z wdrażaniem Agendy 2030 w realizacji zadań partnerskich. W meetingu udział wzięło około 30 osób z 9 krajów.

Spotkanie było okazją dla każdego z partnerów do prezentacji profilu swojej działalności, przedyskutowania brzmienia kluczowych dla projektu dokumentów, czy też wszelkich aspektów działań niezbędnych do realizacji zadań. Dla naszego Ośrodka jest to kolejny, międzynarodowy projekt, umożliwiający prężny rozwój sektora współpracy między krajami. Zakończenie projektu przewiduje się na koniec grudnia 2020 roku.

Spotkanie było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu DEAR.

Ze stroną projektu można zapoznać się tutaj.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.


       

Projekt Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) odzwierciedla stanowisko przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz samorządowych, którzy zebrali się w Nowym Jorku, by świętować przyjęcie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i związanych z nią 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Projekt uznaje, podkreśla i wzmacnia rolę miast i samorządów lokalnych w realizacji tych celów, ze szczególnym uwzględnieniem celów 11 i 16.

Dzięki paneuropejskiemu, wielostronnemu partnerstwu, projekt podniesie świadomość i aktywnie zaangażuje lokalnych decydentów i decydentki, państwowych urzędników i urzędniczki, oddolne organizacje, a także obywateli i obywatelki w przekładanie CZR na poziom lokalny. Projekt promuje kluczową rolę samorządów w implementacji nowego zbioru celów i toruje drogę lokalnym planom Agendy 2030 w 8 krajach europejskich i 2 krajach partnerskich UE.

Projekt zmobilizuje władze lokalne do wprowadzenia CZR przez podejmowanie wyzwań wynikających z migracji i powiązanych z nimi polityk lokalnych (CZR 10.7) z podkreślaniem kwestii płci (CZR 5), promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw (CZR 16), czynienie miast bardziej inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi (CZR 11) oraz zwalczanie zmian klimatu i ich skutków (CZR 13).

Więcej o Agendzie 2030 tutaj (http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja)

—————————————————————————————————————–

The Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows) action reflects the position of local and regional government representatives gathered in New York to celebrate the adoption of the Agenda 2030 and its 17 Sustainable Development Goals. The action recognizes, emphasizes and enhances the role that cities and sub-national governments need to play in achieving those goals, particularly Goal 11 and Goal 16.

Thanks to a pan-European multi-stakeholder partnership the action will raise awareness and actively involve local decision makers, civil servants, grassroots organizations and citizens in localizing SDGs by promoting the crucial role of local governments in the implementation of the new set of goals and paving the road to a local 2030 Agenda plans in 8 European countries and 2 EU partner countries.

It will mobilize local authorities in implementing the SDGs by addressing the migration challenges and the related local policies with a strong gender approach (SDG5), promoting a peaceful and inclusive societies (SDG16), making cities inclusive, safe, resilient and sustainable (SDG11) and acting to combat climate change and its impacts (SDG13).

More about Agenda 2030 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

——————————————————————————————————————————————————————–

PARTNERS/PARTNERZY

Coordinator/Koordynator: Regione Emilia-Romagna – Servizio Coordinamiento delle Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione e Valutazione (Region Emilia-Romagna – Urząd Koordynacji Polityki Europejskiej, Planowania, Kooperacji i Ewaluacji) (Włochy)

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Website: https://www.regione.emilia-romagna.it

Email: liviana.davi@regione.emilia-romagna.it, giulia.giorgini@regione.emilia-romagna.it

Tel: +39 800 662200 

Contact person: Liviana Davì, Giulia Giorgini

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Uniwersytet Boloński) (Włochy)

Via Zamboni, 33
40126
Bologna

Website: https://www.unibo.it/en

Email: federico.ferri5@unibo.it

Tel: +390543 374806

Contact person: Federico Ferri

Ayuntamiento de Alicante (Urząd Miasta Alicante) (Hiszpania)

Plaza del Ayuntamiento 1
03002 Alicante

Website: https://www.alicante.es/es

Email: carolina@intermundo.es

Tel: +34 965230267

Contact person:

Bashkia Shkoder (Gmina Szkodra) (Albania)

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1
Shkodër, Shqipëri

Website: http://www.bashkiashkoder.gov.al

Email: campaign@maniacard.com

Tel: +355 682027308

Contact person: Doris Vila

Grad Split (Miasto Split) (Chorwacja)

Obala kneza Branimira 17
21000, Split

Website: www.split.hr

Email: tea.reic@split.hr

Tel: +385 21 310-228

Contact person: Tea Reić

Falkopings Kommun (Gmina Falköping) (Szwecja)

Via Zamboni, 33
40126
Bologna

Website: https://www.falkoping.se

Email: per.a.larsson@falkoping.se

Tel: +46 722367820

Contact person: Per Larsson

Judetul Iasi (Okręg Jassy) (Rumunia)

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69

700075 Iaşi

Website: http://www.icc.ro/

Email: laura.leonte@icc.ro

Tel: +40 232 270646

Contact person: Laura Leonte

Asociatia Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi Pentru Granita Romania – Republica Moldova (Biuro Regionalnego Stowarzyszenia ds. Współpracy Trangranicznej dla Granicy Rumunii i Republiki Mołdawii w Jassy) (Rumunia)

Dimitrie Ralet Street, no. 2 A

700108 Iasi

Website: http://www.brctiasi.ro/

Email: ion.apostu@brctiasi.ro

Tel: +40 232 270646

Contact person: Ion Apostu

Comune di Forlì (Gmina Forlì) (Włochy)

Piazza Saffi 8

Forli

Website: http://www.comune.forli.fc.it

Email: serena.nesti@comune.forli.fc.it

Tel: +39 0543 712924

Contact person: Serena Nesti

Comune di Modena (Gmina Modena) (Włochy)

Piazza Grande 16

41121 Modena

Website: https://www.comune.modena.it/

Email: daniela.lanzotti@comune.modena.it, daniele.vacirca@comune.modena.it

Tel: +39 059 2033779

Contact person: Daniela Lanzotti, Daniele Vacirca

Comune di Reggio Emilia (Gmina Reggio Emilia) (Włochy)

Piazza Prampolini, 1

42121 Reggio Emilia

Website: https://www.comune.re.it/

Email: comunicazione@e-35.it

Tel: 0522 456111

Contact person: Federico Ferrari

Conselho Municipal da Cidade de Pemba (Rada Miasta Pemby) (Mozambik)

Email: gildojohn8@gmail.com

Tel: +40 765 379 218

Contact person: Armando John

Conselleria d’Igualtat I Politiques Inclusives Generalitat Valenciana (Ministerstwo Równości i Polityki Integracji Generalitat Walencji) (Hiszpania)

C/ Democràcia, 77

46018 (València)

Website: http://www.gva.es/en/inicio/presentacion

Email: conca_joa@gva.es

Tel: +34 618707260

Contact person: Joan Conca Domenech

Gruppo di Volontariato Civile Associazione (Stowarzyszenie Grupa Cywilnego Wolontariatu) (Włochy)

Via Francesco Baracca, 3
40133 Bologna

Website: http://www.gvc-italia.org/

Email: margherita.romanelli@gvc-italia.org

Tel: + 39 051585604

Contact person: Manuela Pecorari

Velje Kommune (Gmina Velje) (Dania)

Skolegade 1
7100 Vejle

Website: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/

Email: anchp@vejle.dk

Tel:  +45 7681 3880

Contact person: Anne Charlotte Petersen

Women Network (Włochy)

Website: https://www.facebook.com/Women.Network/

Email: elisa.giovannetti@comune.forli.fc.it

Tel: +39 0543 712916

Contact person: Sabrina Mungari

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

This article was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.