Start Projekty Międzynarodowe Shaping fair Cities – Tworzenie sprawiedliwych miast

Shaping fair Cities – Tworzenie sprawiedliwych miast

Status: nieaktywny

http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucjaProjekt „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” po ponad trzech latach dobiega końca.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat idei Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pięć spośród siedemnastu Celów zatańczył dla nas Polski Teatr Tańca z Poznania. Dziś chcemy się tym z Państwem podzielić!

Dlaczego powstały filmy z Polskim Teatrem Tańca? Jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczy współpracy i budowania partnerstw (Cel 17 – partnerstwa na rzecz Celów). Partnerstwa międzysektorowe pozwalają wyzwolić potencjał, zobaczyć, powiedzieć o Celach Agendy w zupełnie nowej odsłonie. Językiem tańca, językiem który działa na wyobraźnię i podświadomość.

Premiera etiud już 21 czerwca na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

O projekcie

Projekt Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) odzwierciedla stanowisko przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz samorządowych, którzy zebrali się w Nowym Jorku, by świętować przyjęcie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i związanych z nią 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Projekt uznaje, podkreśla i wzmacnia rolę miast i samorządów lokalnych w realizacji tych celów, ze szczególnym uwzględnieniem celów 11 i 16.

Dzięki paneuropejskiemu, wielostronnemu partnerstwu, projekt podniesie świadomość i aktywnie zaangażuje lokalnych decydentów i decydentki, państwowych urzędników i urzędniczki, oddolne organizacje, a także obywateli i obywatelki w przekładanie CZR na poziom lokalny. Projekt promuje kluczową rolę samorządów w implementacji nowego zbioru celów i toruje drogę lokalnym planom Agendy 2030 w 8 krajach europejskich i 2 krajach partnerskich UE.

Projekt zmobilizuje władze lokalne do wprowadzenia CZR przez podejmowanie wyzwań wynikających z migracji i powiązanych z nimi polityk lokalnych (CZR 10.7) z podkreślaniem kwestii płci (CZR 5), promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw (CZR 16), czynienie miast bardziej inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi (CZR 11) oraz zwalczanie zmian klimatu i ich skutków (CZR 13).

Dowiedz się więcej o Agendzie 2030.

Ten tekst został opublikowany w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie stanowi oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie.

 

ENG

The Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows) action reflects the position of local and regional government representatives gathered in New York to celebrate the adoption of the Agenda 2030 and its 17 Sustainable Development Goals. The action recognizes, emphasizes and enhances the role that cities and sub-national governments need to play in achieving those goals, particularly Goal 11 and Goal 16.

Thanks to a pan-European multi-stakeholder partnership the action will raise awareness and actively involve local decision makers, civil servants, grassroots organizations and citizens in localizing SDGs by promoting the crucial role of local governments in the implementation of the new set of goals and paving the road to a local 2030 Agenda plans in 8 European countries and 2 EU partner countries.

It will mobilize local authorities in implementing the SDGs by addressing the migration challenges and the related local policies with a strong gender approach (SDG5), promoting a peaceful and inclusive societies (SDG16), making cities inclusive, safe, resilient and sustainable (SDG11) and acting to combat climate change and its impacts (SDG13).

More about Agenda 2030.

This material was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Regional Centre of Social Policy and do not necessarily reflect the views of the European Union.

PARTNERS/PARTNERZY

Coordinator/Koordynator: Regione Emilia-Romagna – Servizio Coordinamiento delle Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione e Valutazione (Region Emilia-Romagna – Urząd Koordynacji Polityki Europejskiej, Planowania, Kooperacji i Ewaluacji) (Włochy)

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Website: https://www.regione.emilia-romagna.it

Email: liviana.davi@regione.emilia-romagna.it, giulia.giorgini@regione.emilia-romagna.it

Tel: +39 800 662200 

Contact person: Liviana Davì, Giulia Giorgini

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Uniwersytet Boloński) (Włochy)

Via Zamboni, 33
40126
Bologna

Website: https://www.unibo.it/en

Email: federico.ferri5@unibo.it

Tel: +390543 374806

Contact person: Federico Ferri

Ayuntamiento de Alicante (Urząd Miasta Alicante) (Hiszpania)

Plaza del Ayuntamiento 1
03002 Alicante

Website: https://www.alicante.es/es

Email: carolina@intermundo.es

Tel: +34 965230267

Contact person:

Bashkia Shkoder (Gmina Szkodra) (Albania)

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1
Shkodër, Shqipëri

Website: http://www.bashkiashkoder.gov.al

Email: campaign@maniacard.com

Tel: +355 682027308

Contact person: Doris Vila

Grad Split (Miasto Split) (Chorwacja)

Obala kneza Branimira 17
21000, Split

Website: www.split.hr

Email: tea.reic@split.hr

Tel: +385 21 310-228

Contact person: Tea Reić

Falkopings Kommun (Gmina Falköping) (Szwecja)

Via Zamboni, 33
40126
Bologna

Website: https://www.falkoping.se

Email: per.a.larsson@falkoping.se

Tel: +46 722367820

Contact person: Per Larsson

Judetul Iasi (Okręg Jassy) (Rumunia)

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69

700075 Iaşi

Website: http://www.icc.ro/

Email: laura.leonte@icc.ro

Tel: +40 232 270646

Contact person: Laura Leonte

Asociatia Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi Pentru Granita Romania – Republica Moldova (Biuro Regionalnego Stowarzyszenia ds. Współpracy Trangranicznej dla Granicy Rumunii i Republiki Mołdawii w Jassy) (Rumunia)

Dimitrie Ralet Street, no. 2 A

700108 Iasi

Website: http://www.brctiasi.ro/

Email: ion.apostu@brctiasi.ro

Tel: +40 232 270646

Contact person: Ion Apostu

Comune di Forlì (Gmina Forlì) (Włochy)

Piazza Saffi 8

Forli

Website: http://www.comune.forli.fc.it

Email: serena.nesti@comune.forli.fc.it

Tel: +39 0543 712924

Contact person: Serena Nesti

Comune di Modena (Gmina Modena) (Włochy)

Piazza Grande 16

41121 Modena

Website: https://www.comune.modena.it/

Email: daniela.lanzotti@comune.modena.it, daniele.vacirca@comune.modena.it

Tel: +39 059 2033779

Contact person: Daniela Lanzotti, Daniele Vacirca

Comune di Reggio Emilia (Gmina Reggio Emilia) (Włochy)

Piazza Prampolini, 1

42121 Reggio Emilia

Website: https://www.comune.re.it/

Email: comunicazione@e-35.it

Tel: 0522 456111

Contact person: Federico Ferrari

Conselho Municipal da Cidade de Pemba (Rada Miasta Pemby) (Mozambik)

Email: gildojohn8@gmail.com

Tel: +40 765 379 218

Contact person: Armando John

Conselleria d’Igualtat I Politiques Inclusives Generalitat Valenciana (Ministerstwo Równości i Polityki Integracji Generalitat Walencji) (Hiszpania)

C/ Democràcia, 77

46018 (València)

Website: http://www.gva.es/en/inicio/presentacion

Email: conca_joa@gva.es

Tel: +34 618707260

Contact person: Joan Conca Domenech

Gruppo di Volontariato Civile Associazione (Stowarzyszenie Grupa Cywilnego Wolontariatu) (Włochy)

Via Francesco Baracca, 3
40133 Bologna

Website: http://www.gvc-italia.org/

Email: margherita.romanelli@gvc-italia.org

Tel: + 39 051585604

Contact person: Manuela Pecorari

Velje Kommune (Gmina Velje) (Dania)

Skolegade 1
7100 Vejle

Website: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/

Email: anchp@vejle.dk

Tel:  +45 7681 3880

Contact person: Anne Charlotte Petersen

Women Network (Włochy)

Website: https://www.facebook.com/Women.Network/

Email: elisa.giovannetti@comune.forli.fc.it

Tel: +39 0543 712916

Contact person: Sabrina Mungari

Aktualności

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com