Mobilny Urzędnik

„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18


Przedłużenie rekrutacji

Informujemy że możliwość zgłoszenia się do projektu została przedłużona do 17.09.2021 roku!

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/

Zapraszamy również do kontaktu


Zuzanna Ostrowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl,
tel: 695 214 378


Agnieszka Skupio
Fundacja Partycypacji Społecznej
e-mail: mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl,
tel: 577 666 148


WEBINARIUM INFORMACYJNE !

Zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym dotyczącym uczestnictwa w projekcie „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

Spotkania odbędą się, za pośrednictwem platformy ZOOM, w terminach: 24.08 o godzinie 13:00 oraz 27.08 o godzinie 9.00.

W trakcie webinarium przekażemy Państwu informacje odnośnie realizacji usługi „Mobilny Urzędnik”, uczestnictwa w projekcie oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

Informacja o szczegółach technicznych oraz link do spotkania zostaną przesłane w przeddzień webinarium. W treści zgłoszenia prosimy
o podanie imienia i nazwiska, nazwy urzędu, który Państwo reprezentują oraz daty spotkania, w którym będą Państwo uczestniczyć.


Rozpoczynamy rekrutację do fazy wdrożenia usługi „Mobilny Urzędnik”

Celem kolejnej fazy w projekcie jest wdrożenie usługi „Mobilny Urzędnik” przez 80 urzędów gmin z całego kraju. Jest to nowe rozwiązanie polegające na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach.

W ramach projektu 40 urzędów gmin z całej Polski realizowało usługę „Mobilny Urzędnik” testując jej funkcjonalność. Na podstawie zebranych doświadczeń dopracowujemy model, który mogą Państwo zaadaptować w swoich urzędach!

Biorąc udział w projekcie „Mobilny Urzędnik” otrzymają Państwo:

 • Cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin/miast wdrażających model, z zakresu:
  procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, standardów obsługi klientów
  o specjalnych potrzebach.
 • Środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatorów usługi w urzędzi.
 • Certyfikat udziału w szkoleniach.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Pomoc doradczą zespołu projektowego.
 • Możliwość konsultacji wybranych zagadnień z ekspertem.
 • Kontakty z urzędami gminy, które wdrożyły do praktyki usługę „Mobilny Urzędnik”.

Uczestnicy testowania rozwiązania zobowiązani będą do wdrożenia usługi „Mobilny Urzędnik” do praktyki funkcjonowania jednostki, w drodze Zarządzenia Wójta/Burmistrza/Prezydenta lub Uchwały Rady Gminy/Miasta. Na okres minimum 12 miesięcy.
Z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-Cov-2 organizacja szkoleń oraz przebieg procesu wdrażania usługi zostaną dostosowane do obowiązujących zaleceń. Bieżące informacje będą przekazywane drogą mailową oraz na stronie internetowej projektu.

Informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie: https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/#1626330852488-dfcbb19a-fa8f

W celu zachowania reprezentatywności grupy docelowej, zgodnie z zapisami zawartymi
wniosku o dofinansowanie projektu i regulaminie uczestnictwa w testowaniu projektu, liczba miejsc dla poszczególnych makroregionów (podział NUTS 1) jest ograniczona:

 • makroregion północno-zachodni (woj.: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie) – 15 gmin,
 • makroregion południowo-zachodni (woj.: dolnośląskie, opolskie) –9gminy,
 • makroregion południowy (woj.: małopolskie, śląskie) – 11 gmin,
 • makroregion wschodni (woj. podkarpackie, lubelskie, podlaskie) – 10 gmin,
 • makroregion centralny (woj. łódzkie, świętokrzyskie) – 10 gminy,
 • makroregion województwo mazowieckie – 10 gmin,
 • makroregion północny – 15 gmin

Zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym

Agnieszka Skupio Fundacja Partycypacji Społecznej
E-mail: mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl,
tel: 577 666 148

Paulina Jankowska Fundacja Partycypacji Społecznej
E-mail: paulina.jankowska@fundacja-spoleczna.pl,
tel: 537 597 666

Zuzanna Ostrowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
E-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl,
tel: 061 856 79 51

 


Zakończenie fazy testowania rozwiązania!

 

W okresie od 09.2020 r. do 06.2021 r. urzędniczki i urzędnicy z 40. gminy z całej Polski udzielili wsparcia
blisko 400. klientom o specjalnych potrzebach.
Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości uczestników projektu, klienci z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby zależne oraz ich opiekunowie mogli skorzystać z wizyty urzędnika w swoim miejscu zamieszkania.

GRATULUJEMY!

Zebrane doświadczenia pomogą w przygotowaniu wdrożeniowej wersji modelu usługi „Mobilny Urzędnik”!

 


Przedłużenie fazy testowania projektu!

Z uwagi na trwający stan epidemii faza testowania rozwiązania została przedłużona do 30.04.2021! Liczymy, że dodatkowy czas na realizację usług w formie mobilnej pozwoli na dotarcie do większej liczby klientów o specjalnych potrzebach. Dzięki zrealizowanym już usługom dowiadujemy się o nowych możliwościach realizacji rozwiązania „Mobilny Urzędnik”.

Wszelkie informacje i doświadczenia będą pomocne w opracowaniu ostatecznej wersji modelu, który następnie wdrażać będzie 80 gmin z terenu całej Polski!

 

 

 


Spotkania dla uczestników projektu!

Koniec roku to dobry czas na podsumowania, dlatego 17. i 18. grudnia spotkaliśmy się z uczestnikami projektu „Mobilny Urzędnik”,
aby porozmawiać o dotychczasowych działaniach, podejmowanych w ramach testowania rozwiązania. Przedstawiciele gmin opowiedzieli
o formach organizacji usług w swoich urzędach oraz podzielili się informacjami na temat wypracowanych dokumentów, procedur, katalogów usług.

Pierwsi klienci skorzystali już z możliwości załatwienia sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania!
Naszym uczestnikom życzymy powodzenia w dalszej realizacji testowania usług :).


Testujemy usługę „Mobilny Urzędnik” !

W terminie 21.09- 16.10.2020 uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach przygotowujących do wdrażania rozwiązania w urzędzie gminy. Czterdziestu pracowników urzędów gminy zostało przeszkolonych w zakresie: procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, komunikacji z osobami
z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, standardów obsługi klienta o specjalnych potrzebach, mindfulness, zasad bezpieczeństwa i sprawozdawczości w ramach projektu.

W najbliższych miesiącach uczestnicy projektu będą testować rozwiązanie „Mobilny Urzędnik” przy wsparciu trenerów prowadzących szkolenia, pracowników Fundacji Partycypacji Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Panujący stan epidemii spowodował, że testowanie rozwiązania jest utrudnione, w związku z powyższym o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.


UWAGA!!!!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością publikujemy Listę rankingowa (cząstkową) gmin zakwalifikowanych do udziału w fazie testowej projektu.

https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/#1578492152265-b6be6b51-a169

Zapraszamy wszystkie pozostałe zainteresowane gminy do kontaktu w celu dołączenia do możliwości testowania usługi Mobilnego urzędnika.
Kontakt: Zuzanna Ostrowska 061 856 73 29, mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl.

Wszelkie pytania/ zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl


UWAGA! WEBINARIUM

Zapraszamy na drugie webinarium informacyjne!

30 lipca o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie dotyczące projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną założenia projektu oraz udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

w przypadku pytań prosimy o telefon: Zuzanna Ostrowska 061 856 73 29, e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl.


UWAGA! Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Mobilny Urzędnik” do dnia 31.07.2020 r.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/


ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Już 7.07.2020 r. o godz. 10.30 odbędzie się webinarium informacyjne, w trakcie którego zaprezentowane zostaną główne założenia projektu.

Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania!

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową pod adres mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl


UWAGA!!!!

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 10.07.2020 R. Zachęcamy do zapisów!

Więcej informacji poniżej oraz na stronie internetowej https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/


Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w fazie testowej projektu, do której zakwalifikowanych zostanie 40 gmin z terenu całego kraju.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!
Regulamin uczestnictwa w testowaniu modelu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Więcej o projekcie poniżej. W przypadku pytań -zapraszamy do kontaktu!

Zuzanna Ostrowska e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl
(ROPS Poznań)
lub
mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

O projekcie

Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami zagranicznymi, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

Cel:

Głównym celem projektu jest wypracowanie z modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96. pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez urzędnika/pracownika poza urzędem gminy.

Model Mobilny urzędnik będzie zawierał karty i procedury świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardy obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki specjalistycznym szkoleniom dla pracowników urzędów, testujących i wdrażających model wypracowany w projekcie.

Grupa docelowa:

Grupą docelową w projekcie są urzędy gmin (UG) oraz ich pracownicy (UP).

Łącznie wsparciem w projekcie zostanie objętych 120 pracowników urzędów gmin, w tym 80 os. na etapie wdrożenia modelu.

Ponadto wsparciem zostanie objętych 400 os. o specjalnych potrzebach, mieszkańców 40 gmin testujących rozwiązanie.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski w 120 gminach z 7makroreg. (NUTS1).

Ponadto ze względu na szeroki wymiar modelu, przewiduje się potencjał do jego przyszłego zastosowania w innych instytucjach na terenie kraju (m.in. w JST powiatowych i wojewódzkich) w zakresie procedur i standardów obsługi klienta.

Rezultaty:

W efekcie udzielonego wsparcia min. 80% pracowników UG uczestniczących w szkoleniach podniesie własne kompetencje z zakresu obsługi mieszkańców o specjalnych potrzebach (96os.).

Min. 80 urzędów gmin wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji na podstawie pisemnej decyzji (uchwała rady gminy/zarządzenie wójta/burmistrza) i będzie go stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Okres realizacji:

listopad 2019 – październik 2021

Dofinansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 1 445 604,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 402 140, 00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 363 060,01 zł

Partnerzy:

Fundacja Partycypacji Społecznej – lider

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – partner krajowy

Stowarzyszenie VSBI – partner ponadnarodowy z Niemiec

Firma Social Unitas – partner ponadnarodowy z Niemiec

Etapy realizacji projektu:

1. Przygotowanie rozwiązania (10.2019-03.2020)

2. Testowanie rozwiązania (04.2020-01.2021)

3. Analiza wyników testowania (02-03.2021)

4. Opracowanie wersji wdrożeniowej (04-06.2021)

5. Wdrożenie rozwiązania (07-10.2021)

6. Opracowanie rekomendacji (10.2021)

Kontakt:

Zuzanna Ostrowska mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl,

(ROPS Poznań)

lub

mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

+48 616-621-160

ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań