Ekonomia Społeczna

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce
System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej