Start Projekty Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa Kooperacja efektywna i skuteczna

Kooperacja efektywna i skuteczna

Status: nieaktywny

Kooperacja efektywna i skuteczna

W dniu 30 listopada 2023 roku zakończyła się realizacja projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna”. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

W ramach projektu zrealizowano m. in.:

  • Warsztaty dla środowisk lokalnych (w tym dla: JST, NGO, PES);
  • Doradztwo specjalistyczne (w tym prawne, personalne oraz w zakresie zlecania usług zgodnie z założeniem CUS);
  • Superwizje indywidualne i grupowe;
  • Coaching dla zarządzających;
  • Spotkania ogólnoinformacyjne dla przedstawicieli JST z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz realizujemy szkolenia i doradztwo specjalistyczne w tym zakresie dla gmin.

Ponadto przeprowadzono szkolenia kompetencyjne dla CUS zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Projekt realizowany był w latach 2018-2023, a dofinansowany z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com