Start Projekty Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Status: aktywny

Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa zadania: Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023  

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Całkowita wartość zadania: 125 000 zł

Opis zadania: Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych samorządu województwa należy organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach posiadanych na zadanie środków, organizuje szkolenia dla przedstawicieli np. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji czy Żandarmerii Wojskowej. Przedmiotowe zadanie ma na celu poszerzanie wiedzy i podnoszenie kompetencji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób pracujących w ww. obszarze.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com