Start Projekty Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Status: aktywny

Nazwa zadania: Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Całkowita wartość zadania: 125 000 zł

Opis zadania: Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych samorządu województwa należy organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach posiadanych na zadanie środków, organizuje szkolenia m.in. dla członków wielkopolskich zespołów interdyscyplinarnych. Przedmiotowe zadanie ma na celu poszerzanie wiedzy i podnoszenie kompetencji w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz wspieranie osób pracujących w ww. obszarze.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com