Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji

Status: aktywny
Belka z logo: Znak Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znak Samorząd Województwa Wielkopolsk

Tytuł projektu

Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji.

Zadania realizowane w projekcie

 • Opracowanie, we współpracy z ekspertami, modelu pracy Opiekuna Rodzin Adopcyjnych (ORA) i jego wdrożenie poprzez zatrudnienie w 5 subregionalnych ośrodkach adopcyjnych 6 ORA (Poznań-2, Leszno-1, Piła-1, Kalisz-1, Konin-1).
 • wsparcie rodziców w wypełnianiu funkcji rodzicielskich przez: poradnictwo, konsultacje, rozmowy wspierające, grupy wsparcia, warsztaty/szkolenia podnoszące umiejętności wychowawcze, psychoedukacja,
 • wsparcie dzieci po adopcji przez: konsultacje, poradnictwo, rozmowy wspierające, grupy wsparcia, wsparcie funkcjonowania w środowisku edukacyjnym poprzez współpracę z tymi placówkami oraz organizowane zajęcia psychoedukacyjne dla opiekunów lub/i dzieci,
 • wsparcie dla dorosłych osób adopoptowanych przez: konsultacje, poradnictwo, rozmowy wspierające, wsparcie terapeutyczne, psychoedukację, wsparcie w  nawiązywaniu/budowaniu relacji z rodziną biol. (po ustaleniu możliwości w tej kwestii, w tym prawnych),
 • działania podnoszące wiedzę na temat specyfiki adopcji osób z kręgu rodziny adopcyjnej, które mogą zapewniać wsparcie wytchnieniowe dla rodziców adopcyjnych,
 • psychoedukacja, warsztaty, szkolenia,
 • ułatwianie przepływu informacji – nt. wydawnictw, wydarzeń, webinariów, sieciowanie rodzin adopcyjnych np. forum rodzin adopcyjnych WOA, organizowanie spotkań, imprez,
 • organizowanie uzupełniających i wynikających z indywidualnej diagnozy dziecka/ rodziny usług zewnętrznych – m.in. usługi: diagnozy, konsultacje, poradnictwo, wsparcie terapeutyczne, działania wspomagające rozwój i kompensujące opóźnienia, diagnoza, rehabilitacja i terapia, w szczególności w zakresie zaburzeń więzi, zaburzeń postraumatycznych, FAS/FASD.

  Grupa docelowa

  • dzieci i młodzież pozbawione pieczy rodziców biologicznych, w tym szczególnie będące w trakcie procedury przysposobienia lub po przysposobieniu,
  • dorośli po przysposobieniu,
  • kandydaci do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych, w tym szczególnie osoby, które przejęły opiekę nad dzieckiem,
  • rodzice adopcyjni i ich otoczenie,
  • kadra regionalnego systemu wsparcia adopcji.

  Cel projektu

  Celem projektu jest poprawa jakości życia min. 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców.

  Efekty projektu

  • min. 1200 osób otrzyma wysokiej jakości, dostępne usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • zostanie utworzonych 50 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  • zostanie wypracowany 1 model pracy ORA,
  • zatrudnionych zostanie 6 ORA, przeszkolonych i pracujących zgodnie z modelem ORA.

  Wartość projektu

  Wartość projektu (całkowita wartość projektu):

  9 000 000,00 zł

  Kwota dofinansowania:

  8 100 000,00 zł

  Kwota dofinansowania UE:

  6 300 000,00 zł

  Kontakt w sprawie projektu

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Zaangażowane komórki organizacyjne

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com