Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych

Status: aktywny
Belka z logo: Znak Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znak Samorząd Województwa Wielkopolsk

Tytuł projektu

Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych

Zadania realizowane w projekcie

Zadania Lidera realizowane w projekcie:

 • wsparcie kadry ośrodków pomocy społecznej w transformacji w centrum usług społecznych,
 • organizacja spotkań, szkoleń i wizyt studyjnych oraz doradztwa specjalistycznego,
 • działania edukacyjno-informacyjne.

Zadania każdego z Partnerów realizowane w projekcie:

 • przekształcenie OPS w CUS,
 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców gmin w zakresie deficytowych usług społecznych,
 • uruchomienie 4 usług społecznych dla mieszkańców gmin na podstawie diagnozy, świadczonych w społeczności lokalnej odpowiedzialnych na potrzeby mieszkańców. Zakłada się, że usługi będą świadczone zgodnie z założeniami deistytucjonalizacji (DI).

Grupa docelowa

Mieszkańcy 7 gmin, w tym szczególnie:

 • osoby potrzebujące wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, w tym z problemami psychicznymi ich otoczenie,
 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, starsze, z ograniczoną sprawnością, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego (bezrobotne, ubogie, upuszczające placówki),
 • osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby narażone na wykluczenie społeczne ,.in. z powodu uzależnień lub narażenie na przemoc.

Kadra instytucji regionalnego systemy polityki społecznej i systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie pracownicy OPS/CUS.

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS dla 1400 Wielkopolan zamieszkujących w 7 gminach – Partnerach projektu (po 200 osób w każdej z 7 gmin), w okresie od 1.07.2023-30.06.2026. Ponadto celem działań ROPS w Poznaniu jest wzmocnienie 7 OPS i 70 pracowników instytucji regionalnego systemu polityki społecznej w procesie przygotowania do przekształcenia, transformacji ośrodka pomocy społecznej (OPS) w centrum usług społecznych (CUS) oraz rozwoju usług społecznych i ich jakości.

  Efekty projektu

  • wysokiej jakości, dostępne usługi świadczone w społeczności lokalnej dla minimum 1400 osób,
  • minimum 70 pracowników kadry instytucji regionalnego systemy polityki społecznej zostanie wsparta w zakresie rozwoju CUS oraz świadczenia wysokiej jakości usług społecznych,
  • wsparcie 7 podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowych, regionalnym lub lokalny,
  • utworzenie 70 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej,
  • świadczenie usługi w społeczności lokalnej przez 100 osób,
  • powołanie 7 CUS w Wielkopolsce.

  Wartość projektu

  Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

  18 749 999,98 zł

  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

  13 124 999,98 zł

  Partnerzy

  • Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
  • Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
  • Gmina Dopiewo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,
  • Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
  • Gmina Pniewy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,
  • Miasto i Gmina Pleszew/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  • Gmina Szydłowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

  Kontakt w sprawie projektu

  Magdalena Kubisiak, tel. 61 8567348, cus@rops.poznan.pl

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Zaangażowane komórki organizacyjne

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com