Archiwum projektów

Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych
Sieć dobrego wsparcia
Aktywna integracja w powiecie złotowskim
Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim
Consortium for Assistive Solutions Adoption (CASA)
Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON)
Economy Needs Seniors’ Unique and Real Experience (ENSURE)
Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ
Mam dziecko – pracuję
Obserwatorium integracji społecznej
Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy (RPW)
Projekt systemowy: podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
Projekt systemowy: koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności (WCES)