Start Projekty Aktywna integracja Wielkopolska Sieć Wsparcia

Wielkopolska Sieć Wsparcia

Status: nieaktywny

Opis projektu

Partner wiodący: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Czas trwania projektu: 01-09-2019r. do 30-04-2021r.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem.

Zadania

ROPS realizuje działania sieciujące kierowane do samorządów lokalnych. Działania sieciujące dotyczą zawiązywania współpracy, partnerstw, wymianę doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji, m.in poprzez:

  • debaty, spotkania przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację lokalnej polityki społecznej,
    lokalnych przedsiębiorców,
  • działania edukacyjno -informacyjne,
  • wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, – wizyty studyjne na terenie województwa lub kraju
  • wypracowywanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną, w szczególności narzędzi aktywnej integracji,  partnera wiodącego w działaniach projektowych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kontakt

Specjalistki ds. sieciowania:

subregion kaliski: Anna Szubert
subregion koniński: Anna Giżycka
Tel. 618584524

Biuro i informacje dotyczące działań partnera wiodącego:

https://www.wsnrrow.pl/projekt.php/62/Wielkopolska-siec-wsparcia

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com